/

Pressmeddelande från (M)

Moderata tankar från kommunstyrelsen

Nya hallen vid Floda Novas planansökan godkänd Idag beslutade en enig kommunstyrelse att godkänna planansökan för Floda Nova. Planansökan, och att den godkänns i kommunstyrelsen, är en förutsättning för byggnation av den nya hallen. Därför är beslutet mycket välkommet!
Låt de fria förskolornas väl fungerande verksamhet vara!
Moderaterna sa idag nej till förslaget att ytterligare reglera redan väl fungerande och populära fria förskolor, som idag har avtal med kommunen om lägre öppettider, genom att tvinga dessa till utökade öppettider. Vi ser med oro på hur beslutet kan komma att innebära stora ekonomiska konsekvenser för förskolorna då de, för att nå de nya kraven, tvingas anställa mer personal som kostar verksamheten mycket pengar. Något som bekräftas av många fria förskolor vi pratat med. Syftet med beslutet, enligt förvaltningen, är att säkerställa kvaliteten i förskolan. Vi moderater prioriterar alltid kvaliteten i förskolan, men vi anser att kommunens lagstiftade tillsynsplikt måste räcka för att säkerställa en god kvalitet för barnen och att det är genom tillsyn vi skall komma åt dåliga förskolor, inte genom beslut som får negativ påverkan på förskolor som redan fungerar väldigt bra.
En positiv syn på nya bostadsprojekt
Till dagens kommunstyrelsemöte kom det in en planansökan för en fastighet i Lerums Kommun. Projektet handlar om ca 20 bostäder. Även om Moderaterna anser att det finns vissa utmaningar i området, och även om vi anser att bostäderna rimligtvis bör anpassas efter områdets karaktär, så måste vi politiker inta en mer positiv syn på nya bostadsprojekt om vi skall säkerställa att fler kan få flytta till vår kommun och/eller möjliggöra för fler att bo kvar i kommunen när de vill byta bostad eller flytta hemifrån.
Kommunen skall inte göra det näringslivet kan göra bättre
Kommunstyrelsen fattade också beslut om att skriva och signera ett kontrakt med kommunens bostadsbolag om fastighetsskötsel av bostadsbolagets bostäder. Moderaterna menar att ett sådant avtal rimligtvis borde slutas med näringslivet som med största sannolikhet kan leverera bättre kvalitet till ett lägre pris.
Alexander Abenius (M)
Kommunalråd i Lerums Kommun
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Standard miniatyr
Tidigare Historien

Insändare: Kommentar om uppsägning

Standard miniatyr
Nästa Berättelse

Kommunstyrelsens sammanträde den 14 juni

Senaste artiklarna