Parasollen: Kommentar från Lerums kommun

När badet stängde i månadsskiftet februari/mars 2019 fanns ingen simskoleförening som drev simskoleverksamhet där. Den

privata simskola som tidigare bedrevs i Parasollen upphörde sommaren 2018. Den entreprenör som drev simskolan hade valt att säga upp alla bokade tider för att bedriva verksamhet i egen lokal. Därmed fanns inga hyresintäkter på en halv miljon. Lerums kommun har under våren 2019 haft dialog med entreprenören för att se om det funnits intresse att hyra badet. Av de tillgängliga tider som badet hade, användes bara 15 procent. Det var inte längre ekonomiskt hållbart för Lerums kommun att lägga en kostnad på 700 000 kronor* om året för att driva det vidare.

Parasollen

När kommunen tecknade avtal med Tornstaden att bygga lägenheter vid Mjörnbotorget ingick det i avtalet att kommunen skulle hyra ett visst antal kvadratmeter. Det är ett inte ovanligt avtalsförfarande vid den här typen av centrumutveckling.  Lerums kommun har tittat på olika alternativ för vilka verksamheter som kommunen skulle bedriva i lokalerna. Det landade i att biblioteket flyttade och bidrar till den positiva miljön runt torget med flera olika verksamheter. Sedan biblioteket flyttade har antalet besökare ökat. Vad gäller den del som står tom, har kommunen tillsammans med Tornstaden, fört dialog med intressenter som kan tänkas vilja hyra lokalen. I vår kommer kommunen att använda lokalen, sedan planeras för att den kan användas av näringsliv och föreningar.

Lerums kommun har det senaste decenniet haft stort fokus på Gråbo. Gråbo har utvecklats till en modern tätort, med hundratals nya bostäder vid Mjörnbotorget, som också byggts om för att möta framtiden. Utvecklingen fortsätter med stort engagemang från invånare, företagare, föreningar tillsammans med kommunen och dess verksamheter.

Dag Oredsson
Kommunikationschef

*700 tkr består av:
Intern hyra inkl. el och sophämtning avser badet samt omklädningsrum 214 tkr
Driftavtal (avser vattenprover, daglig drift och tillsyn, storstädning 2 ggr/år mm) 480tkr

Städning  30tkr

Summa:  724tkr

Lerums Nyheter: Om entreprenören svarar för drift och skötsel av bassängen innebär det att kommunen inte ha några kostnader. Med en marknadsmässig hyra minskas kommunens kostnader. En marknadsmässig hyra är den hyra någon är beredd att betala, dvs en hyra som verksamheten orkar bära.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Insändare: PARASOLLEN  -  EN GÅNG GRÅBOS HJÄRTA

Nästa Berättelse

Skomakeriet i Solkatten expanderar

Senaste artiklarna