Parasollen – en förlorad träffpunkt

Parasollen

Parasollen var träffpunkten i Gråbo där unga och gamla möttes. Restaurangen har varit en mötesplats och i den 32-gradiga bassängen har människor med funktionshinder fått hjälp med sin rehabilitering och barn har lärt sig simma.
Lerums kommun hyr Parasollen av det allmännyttiga bostadsbolaget FÖRBO som i sin tur ägs av kommunerna Härryda, Kungälv, Lerum och Mölndal.

I februari förra året meddelade kommunen med kort varsel att bassängen på Parasollen skulle stängas. Samtidigt upphörde restaurangverksamheten i kommunal regi, en verksamhet som gått med stora förluster. Uppskattningsvis runt 800 000 kronor om året. Restaurangen har sedan drivits vidare av en privat entreprenör. Simbassängen stängdes trots att en privat entreprenör ville bedriva simskola där.
För ca tre år sedan flyttades biblioteket ut från Parasollen till Mjörnbotorget och hyrdes in i Tornstadens nya lokaler. Kommunen hyrde ytterligare en lokal av Tornstaden till en kostnad ca 25 557 kronor i månaden. Lokalen, som kommunen hyr, har nu stått tom i tre år och där är ännu ingen hyresgäst på gång.
Tornstaden är ett av de större fastighetsbolagen i Göteborgsregionen. Företaget har stått för nybyggnationen runt Mjörnbotorget i Gråbo.

Restaurangen
Sussi’s Restaurang, som tog över efter kommunen i februari förra året, fick en hyra på 39 000 kronor i månaden.

Sussi´s Restaurang

När coronaviruset slog till blev det för mycket för restaurangen. De låg redan efter med hyran någon månad eftersom det varit svårt att få verksamheten att gå runt. Verksamheten stängdes den 23 mars i år och kommunen kommer inte längre att få några hyresintäkter.  Restaurangen har under åren varit en träffpunkt för många äldre Gråbobor. Lokalen kommer nu att stå tom om inte kommunen återigen bedriver verksamheten i egen regi. Kommunen hade kunnat halvera hyreskostnaden för Sussi´s restaurang men ändå haft en intäkt och därtill behållit en uppskattad verksamhet. Kommunens intäktsminskning hade vid halverad hyra blivit ca 240 000 kronor om året. Genom att inte stötta Sussi´s Restaurang blir nu intäktsminskningen 480 000 kronor om året

Badet
Badet stängdes i februari 2019 med motivering att användningsgraden på anläggningen var för låg. Bassängen användes av en simskola i privat regi och kommunen och regionen nyttjade den för rörelsehindrade och för rehabilitering. Bassängen, som är handikappanpassad, användes för vattengympa minst en gång i veckan.
Intäkterna från uthyrning av bassängen uppgick till ungefär en halv miljon kronor, huvudsakligen från simskolan.
En ny bassäng har byggts i privat regi på annan plats i Gråbo. Där har nu Gråbos barn möjlighetatt lära sig att simma, men bassängen är inte tillgänglig för rörelsehindrade. Innehavaren av den nya bassängen drev tidigare simskola i Parasollens bassäng och betalade då 600 kronor per timme. Företagaren ville bedriva vattengympa där och simskola. Kommunen har inte svarat på erbjudandet.

Biblioteket har flyttat
Biblioteket, som hade en utmärkt lokalisering i Gråbos träffpunkt Parasollen, har flyttats till Tornstadens bygge vid Mjörnbotorget. Kommunen hyr ytterligare en lokal av Tornstaden. En lokal som stått tom i tre år. Årshyran för den tomma lokalen är ca 306 688 kronor. Hyran för biblioteket är 593 896 kronor.

Ingen uppsägning
Trots att det varit osäkert med hyresgäster i Parasollen har hyreskontraktet inte sagts upp. Kommunens avtal med FÖRBO löper ut den 30 september 2021. Uppsägningstiden är 24 månader. Eftersom kommunen inte har sagt upp avtalet kommer det att löpa till den 30 september 2026.  Det innebär tio miljoner kronor i hyra under fem år för en lokal som används i liten grad och som inte ger några hyresintäkter.

Uteblivna hyresintäkter per år:
Restaurangen 480 000 kronor
Bassängen     450 000 kronor
Summa: 930 000 kronor

Hyreskostnader inklusive värme:
Biblioteket: 593 896 kronor
Tomma lokalen på torget : 306 688 kronor
Parasollen: 2 165 980 kronor
Summa kostnader:3 066 564 kronor per år.

Sammanfattning
Kommunen gynnar en enskild näringsidkare – Tornstaden – genom att hyra två lokaler till en årlig kostnad av ca 900 584 kronor.
Kommunen har en sammanlagd hyreskostnad för Parasollen och lokalerna på Mjörnbotorget i Gråbo på 3 066 564 kronor per år.
Om kommunen behållit biblioteket på Parasollen och därtill försökt behålla hyresgästen i restaurangen och dessutom hyrt ut bassängen hade det inneburit en betydande kostnadsminskning. Då hade kostnaden stannat på 1 070 000 kronor, mötesplatsen i Parasollen hade funnits kvar och bassängen hade kunnat nyttjas för såväl simskola som rehabilitering.

Vem bär ansvaret?
Vem bär ansvaret när Parasollen i Gråbo töms på verksamheter och kostnaderna stiger?  Som alltid är det kommunstyrelsen som bär det fulla ansvaret.
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Text: Lennart Lauenstein

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Kommentar

 1. Vad är detta för vansinne!!!
  Vid första genomläsningen verkar de styrande inte ha några ekonomiska kunskaper!!! Det är ju inte klokt att jag som skattebetalare ska få läsa om denna misskötsel.
  Jag var en av brukarna när det gällde bassängen för funktionsnedsatta. Sedan en tid tillbaka väntar jag på ryggoperation. Det står skrivet i stjärnorna när det kommer att hända så som läget är idag. För att på något sätt lindra min svåra värk hade jag uppskattat om jag kunde fortsatt vara en av brukarna. Även min man gick dit på vattengympa. Han har sjukdomen Beschterew. Han betalar dessutom mera skatt än jag gör.
  TACK Lennart Lauenstein för din informativa artikel! Fortsätt jaga fram en förklaring av kommunstyrelsen på hur de kan handla så ruttet med våra skattepengar!!!
  Detta bör vara en viktig fråga i det kommande valet! Särskilt mot bakgrund av hur folkmängden ökar i just Gråbo.
  SKÄMS KOMMUNSTYRELSEN !!!!
  Alice M Cooper
  Gråbobo

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Påsken närmar sig

Nästa Berättelse

Coronasäker påskhandel på Bagges Torg

Senaste artiklarna