Standard miniatyr

Byggemenskap har inga bulvaner

-Bostadsrättsföreningar har kapats av byggbolagen. De bildar en förening och tillsätter en styrelsen med bulvaner, alltså ställföreträdande dem som ska äga föreningen,

Mer