////////

Nytt naturreservat invigs

INVIGNING På fredag den 28 augusti invigs officiellt Lerums första kommunala naturreservat.
Leråns dalgång ligger mellan orterna Stenkullen och Lerum och är ett öppet ravinlandskap, med både ängs- och betesmark, vattendrag och ravinslänter. Området har formats genom naturliga skredprocesser och har en rik flora och fauna.
Reservatet blir nu mer tillgängligt med skyltar och vandringsstigar.
På fredag hålls en invigningsceremoni då kommunstyrelsens ordförande Dennis Jeryd (S) medverkar. Efteråt kan besökarna träffa betesdjuren och gå en tipspromenad.
Senare på eftermiddagen blir det guidad vandring med Naturskyddsföreningen, cirka 1,5 timmes promenad med början vid Stillestorps kulle.
På lördag fortsätter aktiviteterna med barn- och familjevandring i regi av Natursnokarna, och en lite längre vandring tillsammans med Naturskyddsföreningen.
Läs mer: Invigning av naturreservatet Lerådalen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Lerum utökar antalet asylplatser

Nästa Berättelse

Ridskola - redan i höst?

Senaste artiklarna