/

Lerumsborna friska

Försäkringskassans statistik visar att lerumsborna tillhör de friskare i Västra Götaland.  Snittet i länet är 30,3 frånvarodagar.  Friskast i länet är Härryda med 24,7 frånvarodagar och sjukast är Tidaholm med 39,6 frånvarodagar.
Ohälsotalet är Försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen under en 12-månadersperiod. Antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukersättning/ aktivitetsersättning (före år 2003 förtidspension/ sjukbidrag) från socialförsäkringen relaterat till antal registrerade försäkrade (befolkningen) 16-64 år. Alla dagar är omräknade till nettodagar, t.ex. TVÅ dagar med halv ersättning blir EN dag.

14 Västra Götalands län 30,3 30,5 29,8 29,1 29,0 29,3 30,6 33,5 36,8 39,5 41,3 42,9 43,2 43,5 42,9 40,4
1401 Härryda 24,7 24,9 23,9 23,1 23,5 23,7 24,6 27,0 31,0 33,7 36,0 37,6 39,0 39,8 39,5 37,3
1415 Stenungsund 25,5 25,7 23,8 23,4 24,0 24,2 24,9 26,9 29,9 32,5 35,5 38,8 41,0 42,5 42,2 40,0
1407 Öckerö 26,0 25,2 25,1 24,1 24,9 24,8 25,9 28,8 32,1 35,7 38,8 41,1 42,3 43,0 42,4 39,8
1481 Mölndal 26,2 26,9 26,0 25,3 25,6 26,0 26,7 29,3 32,7 35,9 37,8 40,2 40,6 40,5 39,9 37,4
1486 Strömstad 26,6 27,8 28,9 28,2 27,8 27,8 28,7 33,0 37,8 41,6 41,7 41,6 42,3 43,0 44,2 42,2
1419 Tjörn 26,7 26,2 25,3 25,4 25,7 26,0 27,0 30,1 33,4 36,8 39,7 43,0 44,1 44,1 42,7 40,1
1441 Lerum 26,8 26,2 25,2 23,9 23,7 23,5 23,8 25,9 29,3 32,9 35,1 36,9 37,2 37,2 36,8 34,5
1480 Göteborg 27,5 27,7 27,3 27,0 27,2 27,7 29,0 31,7 34,8 37,4 39,3 41,1 41,8 42,4 42,5 40,3
1402 Partille 28,2 28,1 27,7 27,0 26,9 27,6 28,5 31,3 33,9 36,9 39,6 41,6 41,6 42,6 42,6 40,2
1482 Kungälv 28,8 27,6 26,1 25,6 25,2 25,1 26,1 29,0 32,8 36,5 39,9 42,8 43,8 45,1 44,5 41,6

 
 
 
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Sanering på gång

Standard miniatyr
Nästa Berättelse

Hög disponibel inkomst hos hushållen i Lerum

Senaste artiklarna