//

Alingsås lasarett centraliseras

Så här står det i Västra Götalansregionens  förslag till detaljutformning av den politiska organisationen 2019-22:
För att kunna nyttja kapaciteten i hela Göteborgsområdet på så effektivt sätt som möjligt behöver verksamma styrnings- samverkans- och arbetsformer etableras. Genom att organisera samtliga sjukhus utanför Sahlgrenska Universitetssjukhusen under en styrelse ges möjligheter att koordinera utbud och kapacitet mellan och inom förvaltningens sjukhus och övriga enheter utan inbördes förvaltningsgränser.
De olika sjukhusens skilda uppdrag och inriktningar berikar och öppnar för nya lösningar. Styrelsens samlade perspektiv ökar möjligheterna för styrningen av vårdproduktionen. Ansvaret för utbyggnaden av utökad sluten och öppen sjukhuskapacitet åläggs styrelsen.
Antalet anställda vid Angereds Närsjukhus, Frölunda Specialistsjukhus, det framtida Högsbo specialist sjukhus, Alingsås lasarett och Kungälvs sjukhus är ca 2900 personer.
Styrelsen för sjukhusen i väster: Angereds Närsjukhus, Frölunda Specialistsjukhus, det framtida Högsbo specialistsjukhus, Alingsås lasarett och Kungälvs sjukhus ska bestå av nio ledamöter och fem ersättare.
Översatt till normalsvenska står det: Vi tar ifrån de lokala politikerna  inflytandet över Alingsås Sjukhus och vi centraliserar förvaltningen/administrationen till Göteborg. Alingsås sjukhus kommer att lyda under styrelsen för sjukhusen i väster. Det innebären gemensam styrelse och förvaltning för Angereds Närsjukhus, Frölunda Specialistsjukhus, det framtida Högsbo specialistsjukhus, Alingsås lasarett och Kungälvs sjukhus.
Hallands landsting som tillhör de mindre  landstingen har den bästa och billigaste sjukvården i landet. Västra Götalandsregionen ligger inte i topp inom något område. Att stort är bättre och centralmakt är effektivare är något som kan ifrågasättas.
Förslaget kommer att behandlas i maj och om det går igenom innebär det att det lokala inflytandet försvinner och att makten koncentreras. Hur påverkas lerumsborna?
I förslaget redovisas ingen forskning som visar att minskat lokalt inflytande och maktkoncentration leder till bättre och billigare vård.
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

På gång i Gråbo

Standard miniatyr
Nästa Berättelse

Insändare: Upprätta en detaljplan för Aspenäs innan det är för sent att rädda miljön

Senaste artiklarna

Lerumsborna friska

Försäkringskassans statistik visar att lerumsborna tillhör de friskare i Västra Götaland.  Snittet