Lerums kommuns coronaåtgärder

Lerums Nyheter har frågat kommunen om vad som görs i coronaepidemins spår.

Dag Odenberg, Kommunikations- och digitaliseringschef, meddelar:

Våra prioriterade uppgifter är att rädda liv och värna hälsa, att klara den demokratiska processen och se till att den samhällskritiska verksamheten bedrivs med så lite störningar som möjligt. Förvaltning och politik jobbar intensivt över sektor- och partigränser för att klara den här extraordinära situationen. Om man vill sammanfatta kommunens stora utmaning är det att kunna ge omsorg i den omfattning det behövs framåt, och då behöver det prioriteras över annan verksamhet.

Vi följer Folkhälsomyndighetens beslut och rekommendationer, och samverkar dagligen med Länsstyrelsen och våra nätverk i Göteborgsregionen.

Lerums kommun var tidigt ute för att planera för Coronapandemin och för att få operativ beslutskraft. Den 28 februari startades en samverkansgrupp med tjänstepersoner från alla sektorer samt stab och utveckling. I samma skede började vi säkra informationsvägar och beslutsgångar så att medarbetare och invånare ska kunna lita på informationen från Lerums kommun. Sedan 13 mars har vi organiserat oss i en central krisledningsgrupp (CKLG) består av förvaltningsledningen, kommunikatörer, dokumentatör, beredskapssamordnare och säkerhetschef. Dessa båda grupperingarna, som har krisberedskapssamordnaren som kallande, har dagliga avstämningar och rapporteringar. Dessutom har specialgrupper startat som fokuserar på kritiska områden som bemanning, IT-stöd och entreprenörsavtal.

Lerums gymnasium liksom Vuxenutbildning bedriver sedan 18 mars undervisning på distans, något som har klarats över förväntan.

Kommunen snabbutreder hur vi bäst kan stötta det lokala näringslivet inom vårt uppdrag. Ett åtgärdspaket är under framtagande. Vissa beslut kräver politisk hantering, andra kan hanteras inom förvaltningen (exempelvis anstånd med tillsynsavgifter i tre månader).

Kommunen står fast vid tidigare policy att medarbetare som känner av symtom ska stanna hemma. Efter tillfrisknande ska medarbetare vänta två dygn innan hen återkommer till jobbet. Friska medarbetare ska vara på sin arbetsplats.

Öppna förskolorna i Floda och Gråbo har stängt och KomIns öppettider har begränsats för att klara bemanningsutmaningar.

Bemanningen i de belastade omsorgsverksamheterna är en utmaning som vi möter systematiskt. Vi har precis genomfört en inventering av kompetenser inom sjukvård och måltidsberedning hos medarbetare utanför ordinarie verksamheter. Detta för att möjliggöra omflyttningar av personal i händelse det skulle behövas.

Vår absoluta övertygelse är att vi klarar detta om vi arbetar tillsammans. Vi planerar för det värsta men hoppas på det bästa, och det underlättas kraftigt genom den pliktkänsla och uppfinningsrikedom som vi ser bland medarbetare, förtroendevalda och invånare. Vi fattar dagligen en rad beslut som har stor påverkan på människors liv, definitionen av kris är att vi omöjligen kan förutse att alla beslut är felfria men vi litar på varandras välvilja och den expertis som finns.

Länk: Lerums kommun – Aktuellt om covid-19

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Restaurangen i Parasollen har stängt

Nästa Berättelse

Lerums kommun snabbutreder

Senaste artiklarna