////

Kommunalråd i Lerum: Rutger Fridholm, MP

Rutger Fridholm (MP) Fotograf: Helene Bergman
Rutger Fridholm (MP) betraktar visionspusslet på kommunhuset.

Rutger Fridholm är nestorn i den nya kommunalrådsbuketten.
Han är nu kommunalråd på halvtid med särskilt ansvar för området samhällsbyggnad.
Trots sin ålder, 74, är han relativt ung i politiken. Sedan valet 2010 har han suttit med i kommunstyrelsen, då han under uppseendeväckande former kryssades in.
– Ett halvt år innan jag pensionerades gick jag med i Miljöpartiet. Det var tack vare min svåger, berättar Rutger när vi ses hemma hos honom i den vackra gamla villan i Aspenäs.
När jag går uppför grusgången stannar jag till för att kika in i fönstren på nedervåningen. Det som lockat mig är keramiksaker av olika former och färger. Bakom fönsterrutorna skymtar jag en verkstad.
Det får sin förklaring när Rutger och jag börjar prata och han berättar att hans fru Gunilla och han flyttade till Lerum från Göteborg 1973.
– Ja en av anledningarna till flytten var att Gunilla då fick en egen keramikverkstad eftersom hon är keramiker.
RUTGER SJÄLV ÄR UTBILDAD LÄRARE i matte och fysik. Innan han började arbeta i Lerums kommun jobbade han i Biskopsgården på Sjumilaskolan och pendlade in till stan.
Lerumsbo på heltid blev han när han fick jobbet som rektor på Alléskolan i Floda 1984. Efter det var han områdeschef för hela Floda. De sista 22 åren, innan pensioneringen, har han varit skolledare i olika former i kommunen.

Man måste bekämpa vapnen eftersom vapen föder vapen

Rutger är en föreningsmänniska. Han ägnade många år åt Svenska Freds – och skiljedomsföreningen och var också ordförande i Kampanjen mot Atomvapen:
– Jag anser att man måste bekämpa vapnen eftersom vapen föder vapen, säger Rutger som självklart valde vapenfri tjänst när han gjorde lumpen.
Rutger Fridholm (MP)Att han blev Miljöpartist tycker han var ett naturligt val, eftersom Mp:s politik alltid legat nära hans egna värderingar, särskilt när det handlar om fredsfrågorna.
-ATT VARA AKTIV POLITIKER ÄR BRA, eftersom man då i någon mån kan påverka samhället i rätt riktning, menar Rutger och betonar särskilt klimat och miljöfrågorna, liksom att det är viktigt att det finns bra skolor och förskolor i kommunen. Han är tydlig med att säga att det bara ska vara 15 barn i barngrupperna.
Han menar också att det är betydelsefullt att varje kommundel i kommunen profilerar sig och sin egen utveckling, samtidigt som det är av stor betydelse att hela kommunen utvecklas.
– Ja vi måste bli större än 40 000 invånare här i Lerum. Och nu verkar det också som om många planer när det gäller byggnation är på gång, som till exempel i Gråbo.
 
HERRGÅRDSBACKEN I FLODA är Rutger Fridholm positiv till eftersom det innebär ett hyfsat antal lägenheter. Ramfabriken kommer också snart igång.
Han ser också framtiden an med tillförsikt beträffande den nya kommunala organisationen. Tidigare har det varit alldeles för mycket klumpigheter och konstigheter i den kommunala ledningen, menar han.
– Och det måste vi arbeta bort. Vi ska använda oss av diplomati när det gäller byggfrågorna och vi måste försöka låsa upp de knutar som finns inom förvaltningen och på tjänstemannanivå. Vi politiker ska starta en dialog med tjänstemännen, vilket innebär att vi ska ha tätare möten. Problemen bör analyseras och vi ska bli mycket bättre på dialog.
RUTGER FRIDHOLM TROR DÄRFÖR MYCKET på den nya kommunala organisationen med fyra kommunalråd och ett i opposition.
– Vi kommer att ha ett utskott för varje område som noggrant bereder frågorna i dialog med tjänstemännen innan frågorna kommer upp till kommunstyrelsen. På så sätt är det lättare för oss politiker att fatta ansvarsfulla beslut.
När jag frågar Rutger Fridholm om han hinner med något annat än politiken svävar han på målet och säger:
– Nja det blir väl inte så mycket annat, vilket min fru Gunilla är lite besviken över. Men det är ju nu som pensionär man hinner det. Tyvärr är det väl så att det är ungdomar utan familj och vi pensionärer som kan ägna oss åt politiken. Alla andra har ju fullt upp med barn och jobb. Det är ju inte särskilt bra!
TEXT & BILD HELENE BERGMAN
helene.bergman@flodanyheter.se
Nästa artikel i serien Kommunalråd i Lerum: Lill Jansson (FP)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Lennart Lauenstein
Tidigare Historien

Lauenstein: "Heder åt Wannholt!"

Standard miniatyr
Nästa Berättelse

DEBATT Sven Borei om Kulturhusfrågan

Senaste artiklarna