Krönika: Varför skönmåla?

I dagarna har två undersökningar publicerats. Dels Svenskt Näringslivs kommunranking,  dels Socialstyrelsens öppna jämförelser av äldreomsorg.

”Det är glädjande att företagarnas samlade omdöme om företagsklimatet i vår kommun fortsätter att stiga. Jag konstaterar att vi får ett gott betyg i många frågor men ser också att vi har en stor utvecklingspotential i frågor där betyget är sämre.” Det säger kommunstyrelsens ordförande Alexander i kommunens Näringslivsnytt.

”En otrolig insats”, säger Christian Eberstein (KD) ansvarig för sektor stöd och omsorg. ”Jag är jättestolt. I både hemtjänst och äldreboenden har vi fått en stor förbättring av resultatet.”

Vid en närmare titt på resultaten visar sig en annan bild.

Näringslivsklimatet
Det sammanfattande omdömet ger en placering i mittfältet – varken bra eller dålig. Om men däremot tar bort de områden där kommunen inte kan påverka, som vägnät, tåg och flyg, så blir resultatet riktigt dåligt. Service och bemötande ger plats 238, dvs 237 av landets 290 kommuner är bättre en Lerums kommun. Samma sak vad avser upphandling.

Enkätfråga 2020
Vägnät, tåg- och flyg 40
Tillgång till kompetens 70
Mobilnät och bredband 105
Information till företag 125
Konkurrens från kommunen 127 x
Sammanfattande omdöme 128
Kommunpolitikernas attityder till företagande 134 x
I vilken utsträckning påverkas ditt företag negativt av brottslighet/otrygghet i din kommun? 139 x
Dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare 172 x
Tjänstemäns attityder till företagande 187 x
Service och bemötande 238 x
Kommunens upphandling 238 x
Placering i förhållande till landets 290 kommuner
X = Områden där kommunen kan påverka

Äldreomsorgen
Bemötande, förtroende och trygghet i särskilt boende ger en hög placering – plats 62 av 246 deltagande kommuner. Även mat- och måltidsmiljö ger en hög placering. Hemtjänsten i sin helhet hamnar på på plats 238 av 287 deltagande kommuner. De kommuner som uppfyller indikatorerna på god vård får grönt, de som delvis uppfyller får gult och de som inte alls uppfyller får rött. Kommunen får ett antal grönt, många gult och tyvärr ett antal rött – se nedan.

Säg som det är
Ranking säger inte allt. Men när rankningen redovisas bör den redovisas korrekt. Lerums kommun är en bra kommun. En fantastisk natur med många sjöar, bra kommunikationer, nära till storstad och mycket annat, men den kommunala verksamheten är inte den bästa i hela Sverige. På de flesta punkter medelmåttig. Vad avser företagsklimatet finns mycket att göra. Det är illa att kommunen kommer på plats 238 vad avser service och bemötande. Det är lika illa att upphandlingen upplevs fungera dåligt. Vad avser äldreomsorgen är det mycket positivt att bemötande, förtroende och trygghet inom särskilt boende får så högt betyg, men det är mindre tillfredsställande att hemtjänsten i sin helhet får underbetyg.

Text: Lennart Lauenstein

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Kommentar

  1. En tanke bör även ägnas hur statistiken tagits fram. Det handlar oftast inte om svar på tydliga frågor. Det handlar inte om ett statistiskt urval av svarande. Alla svar räknas och svaren är subjektiva. Är du trött och hungrig svarar du kanske annorlunda än om du är mätt och glad. På demensboendena får anhöriga lämna svar. Svaren skönmålar förhållandena i kommunens äldre- och demensboenden. Kommunens upphandling av operatörer till boenden är under all kritik. Man lämnar ut förfrågningsunderlag som är så bristfälliga att det inte går att särskilja anbudsgivarna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Utvecklingen i Floda – resultatet av Floda BID

Lennart Lauenstein
Nästa Berättelse

Krönika: Kommunen utfärdar vite mot sig själv

Senaste artiklarna

Firande på Hedegården

Idag firades det på Hedegårdens äldreboende. Ny boulebana invigdes och Göteborgs 400-årsjubileum