///

Kommunen blir delägare i Garveriet

Enikö Farkas gräddar bröd i den stora vedugnen på garveriet

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Lerums kommun förvärvar 10 procent av aktierna och blir delägare i Flodagarveriet Fastigheter AB.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att finansiering sker ur kommunens likvida medel.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att innan ägaravtal ingås med Flodagarveriet Fastigheter AB skall aktieägaravtal upprättas och underställas kommunfullmäktige för beslut.
”Den utveckling som nu sker i Floda när det gäller byggnation, engagemang och innovativ hållbarhet är oerhört positivt. Det tidigare och pågående arbetet som kommunen tillsammans har med näringsliv, fastighetsägare för att stärka Flodas identitet är ett lyckat koncept. Att tillsammans då även vara en del i Garveriets uppbyggnad ser vi som en naturlig del i utvecklingen mot ett än mer hållbart Floda. Konceptet bygger på kreativa mötesplatser, kunskapsutveckling, närproducerad hållbar matproduktion som helt ligger helt i linje med kommunens vision -att bli Sveriges ledande miljökommun 2025. Nu ser vi fram emot uppbyggnaden av Flodas nya mötesportal Garveriet, som en betydelsefull del av att skapa ett hållbart samhälle med fokus på mat”, säger majoritetens fyra kommunalråd Dennis Jeryd (S), Rutger Fridholm (Mp), Lill Jansson (L) samt Eva Andersson (C)
 
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Politikerna vilseledda - IGEN!

Standard miniatyr
Nästa Berättelse

Pressmeddelande: Kommunstyrelsen Lerums Kommun 16 maj 2018

Senaste artiklarna