Politikerna vilseledda – IGEN!

Den nya dataskyddsförordningen
Förvaltningen, tjänstepersoner, har informerat politikerna om att den nya dataskyddförordningen inte tillåter att kommunstyrelsens diarium och protokoll publiceras på webben. En information som är helt felaktig. På datainspektionens hemsida informeras om vad som krävs på publicering av protokoll och diarier. Den nya dataskyddsförordningen innebär ingen förändring mot tidigare.  Alltså ingen förändring mot tidigare vad avser webbpublicering. Trots detta har förvaltningen tagit bort kommunens diarium från webben. Även möjligheten att ta del av protokoll har tagits bort. Man kan ställa två relevanta frågor:
1. Finns det andra kommuner som fortsätter som tidigare att publicera diarium och protokoll på sina webben? Hur gör t ex Göteborg, Mölndal, Partille, Alingsås, Kungälv, Härryda, Kungsbacka, Tjörn…..
Lerum står för sin egen tolkning av nya dataskyddsförordningen.
2. Hur menar kommunen att medborgarna skall hålla sig informerade? Var finns diarium och protokoll att läsa? I pappersform någonstans på begränsade tider?
Vilseledande råd
Först var det Systemteknikaffären – där kommunens kostnader nu är uppe i över fyra miljoner kronor.
Därefter Boklokhusen i Sjövik – där kostnaden blev 2 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift..
Nu borttagandet av webbpublicering på kommunens hemsida av diarium och protokoll – ingen kostnad men en allvarlig inskränkning av demokratin med minskad insyn och minskad möjlighet för kommuninvånare, förtroendevalda och media att ta del av offentliga allmänna handlingar.
Kommunjuristen
FlodaNyheter skrev följande frågor till kommunens jurist Maria Egerlund Fletcher:
-Länsstyrelserna och många kommuner har sina diarier sökbara via webben trots den nya dataskyddsförordningen (GDPR).
Även kommunstyrelsens handlingar och protokoll publiceras på webben i
flertalet kommuner. Varför har Lerums kommun valt att ta bort diarium,
kallelser och protokoll från webben? Finns det något politiskt beslut? 

FlodaNyheter fick följande svar:
-Jag kan inte svara för andra offentliga organs bedömningar, men jag vet att vi inte är ensamma om att ha fattat detta beslut.
FlodaNyheter har vid kontroll med kommunerna i göteborgsregionen funnit att ingen kommun gjort några förändringar av hanteringen av protokoll och diarium till följd av den nya dataskyddsförordningen.
På frågan:
-Vilka rekommendationer har kommunen fått från SKL (Sveriges kommuner och landsting) respektive Datainspektionen rekommenderat?
blev svaret:
-Du kan läsa mer om Datainspektionens syn på saken på deras hemsida. Mig veterligen har inte SKL avgivit några rekommendationer, men jag kan förstås ha missat det.
Datainspektionens råd
FlodaNyheter fick av en kommunal informationschef i en av regionens kommuner uppgiften att datainspektionen i sina utbildningar rekommenderat kommunerna att inte göra några förändringar vad avser webbpublicering av diarier och protokoll. Trots det beslutar kommunens förvaltning att drastiskt försvåra möjligheten att söka allmänna offentliga handlingar.
Länk: Kommunens information om dataskyddsförordningen
Lennart Lauenstein
Chefredaktör

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Opinionsläget i Lerum

Nästa Berättelse

Kommunen blir delägare i Garveriet

Senaste artiklarna