/

Kommunen är till för oss medborgare !

Det är sex veckor sedan kommunvalet ägde rum och ännu har vi inte hört något om det framtida styret av vår kommun. Vi medborgare avvaktar de förhandlingar som pågår mellan partierna och uteblivna besked får tydas som att partierna positionerar sig i olika frågor för att komma fram till en överenskommelse. Oavsett hur dessa diskussioner avlöper finns en fråga som alla partier bör begrunda. Demokratifrågan. Att vi medborgare i betydligt större omfattning känner oss involverade och hörda i olika frågor. Det får inte bli ytterligare en mandatperiod där alla frågor koncentreras till ett fåtal personer i kommunstyrelsen. Dessa personer kan inte vara insatta i alla frågor. Det resulterar i att tjänstemännen styr medan politikerna blir ansvariga för alla beslut. Ett skrämmande exempel från den gångna mandatperioden är den så kallade Systemteknik affären som kostat oss medborgare advokatkostnader om drygt 7 miljoner kronor. Hittills! Nu har tingsrätten utsett en erfaren medlare i tvisten så förhoppningsvis blir det en lösning. Kommunen skall inte driva sådana tvister utan skattepengarna skall självklart gå till vård, omsorg och skola. Med en annan styrning av kommunen hade en sådan tvist inte uppkommit.
Det finns många andra exempel i vår kommun från den gångna mandatperioden där invånare känt sig ”överkörda ” i olika frågor som angår dem. Det räcker med att titta i LT:s debattsidor! Invånarnas uppfattning i olika frågor måste tillvaratas i beslutprocessen. De slutliga besluten blir därmed förankrade bättre även om det kanske tar lite längre tid. Å andra sidan så undviks säkerligen ett och annat överklagande.  Demokratifrågan måste tas på allvar och genomsyra hur kommunen styrs!
Erik Wulf

3 Comments

 1. Peter Jakobsson det var det konstigaste kommentar jag läst, vilket parti är du med i och tillhör de knappa 2 % av medborgarna som engagerar sig politiskt.
  Erik skriver ju att fler måste bli delaktiga i de politikiska besluten vad är det för fel på att skriva insändare i Lerums Tidning eller Floda Nyheter för att skapa en opinion som kan påverka politikerna?
  Att lägga medborgarförslag till Lerums kommun är det nog det mest “dödfödda” man kan göra. Här sitter ju tjänstemännen och avfärdar i stort sett vart enda förslag och kommunstyrelsen nickar ja till deras avslag utan att sätta sig in i verkligheten.
  Ett exempel på ett av alla dessa förslag från medborgarna som har avfärdats är förslag om att flytta lekplatsen vid Kring Alles väg. Här har under decennier funnits en “pulkabacke” för områdets barn. En tjänsteman/kvinna (personen) på kommunkontoret ville flytta den befintliga lekplatsen lite längre ned på Kring Alles väg. Personen på kommunalkontoret flyttade lekplatsen till mitt i pulkabacken. När kritiken kom så hade personen ingen aning om att det var en pulkabacke där.
  En närboende skrev ett medborgarförslag att man skulle flytta den nya lekplatsen en bit så barnen kunde använda pulkabacken igen eftersom placeringen hade blivit ett misstag då personen inte kände till de faktiska förhållandena.
  Medborgarförslaget avfärdades med motiveringen att en gång i framtiden skulle man bygga ett regleringsmagasin för dagvatten från Norra Hallsås på denna plats. Snacka om “God dag Yxskaft” vad hade det med pulkabacken att göra?
  Hur blev beslutet i kommunstyrelsen?
  Alla avslog medborgarförslaget.
  Så kom inte till mig och snacka om medborgarförslag, som en form av demokrati i Lerum.

 2. Demokrati är enkelt, majoriteten bestämmer! Erik Wulf skriver om “övekörda medborgare” och hänvisar till debattinlägg i LT.
  Så det är där vi skall hitta demokratins kärna, en debattartikel i LT?
  Nej så här förhåller det sig, den som vid en omröstning får 51% vinner – svårare än så är det inte.
  Men OK, den enskilda medborgarens åsikt då, skall inte den räknas? Jo, på samma sätt som alla andra enskilda medborgares röster. Därför har vi val vart 4:e år. Då röstar den enskilda medborgaren på det parti som bäst stämmer överens med den enskilda medborgaren. Ibland går det bra, ibland går det dåligt. Men skall den enskilda medborgaren ha något att säga till om så finns det några möjligheter, det ena är att komma in med ett s.k medborgarförslag, det andra är att engagera sig politiskt. i det senare kan den enskilda medborgaren lämna förslag (skriva en motion) om det som hen tycker vore något att driva. Därvid skall den behandlas och senare kanske vara föremål för en en behandling på en partistämma.
  Som medlem i ett lokalpolitiskt parti har den enskilda medborgare delta i diskussioner avseende de ärenden som skall behandlas på KF, och är den enskilda medborgarens idé bra så kan den nog finna gehör. Men man får nog finna sig att ens idéer inte gillas av alla och förlorar i en omräöstning. Det är demokrati och inget annat!
  Bara för att du tycker att du har rätt, innebär det inte att du får rätt!
  Mvh
  Peter Jakobsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Krönika: Systemteknikaffären - det har gått fyra år

Standard miniatyr
Nästa Berättelse

Det jäser i Sveriges kommuner

Senaste artiklarna