///

Krönika: Systemteknikaffären – det har gått fyra år


I dag har det gått exakt fyra år sedan Systemtekniks ägare Calle Hilmarch polisanmäldes av kommunen.

Calle Hilmarch med alla handlingar.
Fotomontage

Det första året utmålades Calle Hilmarch som grov brottsling. Hela tiden har han kämpat för att få betalt för utfört arbete. Arbeten där företaget i fyra år legat ute med pengar för löner och material.
Om du inte har följt följetongen i FlodaNyheter är det bara skriva systemteknik i sökrutan så får du veta det mesta.
Efter fyra år ser det mörkt ut för kommunen som måste övertyga tingsrätten om att 28 miljoner kronor betalats ut av misstag och att fakturor för ytterligare 2 miljoner kronor är felaktiga.
Medlingen
Båda parter har enats om att låta medlare försöka lösa tvisten. Förutsättningen för att medlingen skall lyckas får bedömas som mikroskopisk. Kommunen inleder med att påstå sig ha ett krav på 28 miljoner kronor på Systemteknik, att man inte vill betala 2 miljoner kronor för utfört arbete plus ett krav på ca 7 miljoner kronor i advokatkostnader. Systemteknik anser sig ha ett krav på kommunen på 3,2 miljoner kronor för utfört arbete, ca 3 miljoner kronor i advokatkostnader, ca en miljon kronor i dröjsmålsränta och ett inte angivet belopp i skadestånd för hävda avtal. Den ena parten vill således ha 35 miljoner kronor och den andra ca 7 miljoner kronor plus skadestånd. Minst 42 miljoner skiljer parterna åt. Det vill till en duktig medlare för att kunna få parterna att komma överens.
Huvudförhandling
Om det går vidare till huvudförhandling innebär det att ca 2000 fakturor skall behandlas av tingsrätten. Om varje faktura tar en kvart att gå igenom innebär det ytterligare ca 2 miljoner i advokatkostnader för vardera parten. Det blir minst 4 miljoner kronor till i advokatkostnader. Advokatkostnaderna skulle sammantaget för parterna uppgå till minst 14 miljoner kronor.
Många handlingar och mycket pengar.

Tvisten
Systemteknik kräver kommunen på 3 205 165 kronor för utfört arbete. Kommunen medger en fordran på 904 268 kronor (ex moms). Det tvistiga beloppet är alltså 2 300 897 kronor.
Kommunen påstår sig ha en motfordran på 22 915 086 kronor (28 643 857 ink moms). Ett mycket märkligt påstående, för i så fall skulle 60 % av Systemtekniks sammanlagda fakturering från år 2010 och framåt – ca 37 405 361 kronor – ha varit lurendrejeri. Det skulle innebära att de kommunala tjänstemännen vid sin granskning inte upptäckt de i efterhand påstådda omfattande felaktigheterna. Men så tror jag inte har varit fallet. Jag tror att alla har varit överens om sättet att fakturera. Annars är det häpnadsväckande att varken kommunledning eller revisorer upptäckt felaktigheter där 28 miljoner kronor, under fyra år, betalats ut för jobb som påstås inte vara utförda. Det väcker givetvis frågan vilken kontroll kommunledningen har när det gäller övriga entreprenörer.
Om Systemteknik förlorar
Om Systemteknik förlorar innebär det med största säkerhet konkurs för företaget. Eftersom det är ett tjänsteföretag finns det inga större materiella tillgångar och de som finns kommer att gå till de anställdas löner och till rättegångskostnader. För kommunen innebär det att kommunen slipper att betala för utfört arbete – 2,3 miljoner kronor (kommunen har medgett 900 000 kronor). Det kommer inte att finnas tillgångar som täcker kommunens advokatkostnader på minst 9 miljoner kronor. Det blir skattebetalarna som får stå för notan på nära 7 miljoner kronor. Därtill ca 10 personer som blir arbetslösa och ett framgångsrikt företag som går i konkurs.
Om Systemteknik vinner
Kommunen får punga ut med 3,2 miljoner kronor (huvudfordran), ca 1 miljon kronor i dröjsmålsränta, ca 5 miljoner kronor för Systemtekniks advokatkostnader, ca 9 miljoner kronor för kommunens advokatkostnader och kanske 5 miljoner kronor i skadestånd. Summa mellan 20 och 25 miljoner kronor.
Pengarna växer och frodas

Vi för kommuninvånarnas talan
Jag får ofta höra att jag och FlodaNyheter för Systemtekniks talan. Kanske kan det uppfattas så. Men i själva verket för vi kommuninvånarnas talan. Och vi för lerumsföretagarnas talan. Ingen företagare skall behöva bli utsatt för att kommunen, på grund av bristande dokumentation i den egna organisationen, håller inne betalning och tvingar ett företag till en långdragen rättslig process. Vi har tagit ställning för att processen skall föras till lägsta möjliga kostnad för kommuninvånarna och att den skall föras på ett anständigt sätt. Det är självklart att det inte gynnar kommuninvånarna att vinna en process som kommer att kosta minst 7 miljoner kronor och ända upp till 25 miljoner kronor om kommunen förlorar.  Det kan inte ligga i kommuninvånarnas intresse att krossa ett välrenommerat Lerumsföretag med tio anställda.
Ledning utan kontroll
Kommunledningen har vid flera tillfällen – 2008 och 2011 – fått allvarlig kritik från revisionen för bristande ordning i sina upphandlingar. Uppenbarligen har kritiken inte tagits på allvar. Kommunen hävdar i sina skrivelser till tingsrätten att kommunens personal gått utöver sina behörigheter och befogenheter när de gjort avsteg från ramavtalen. Trots den allvarliga kritiken har kommunledningen – kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande – inte vidtagit erforderliga åtgärder för att skapa tillförlitliga rutiner och system för att kunna kontrollera att rutinerna efterföljs.
Oprofessionellt hanterat
En klok kommunledning hade, när problemen uppdagades, satt sig ner och fört en dialog med Systemteknik. En dialog som, om företaget ville behålla en god relation till kommunen, kanske hade lett till att man kommit överens om en lägre ersättning. Då hade kommunen tjänat ett antal hundra tusen kronor, istället för att som nu garanterat få en kostnad på minst 7 miljoner kronor. Och om den kloka kommunledningen hade missat det första tillfället, så återkom ett nytt när polisens förundersökning lades ner – åklagaren konstaterade att företaget inte gjort sig skyldig till något brottsligt.
En klok hantering hade sannolikt inneburit en vinst för skattebetalarna. Men kommunledningens hantering kommer garanterat att kosta kommuninvånarna mellan 7 och 25 miljoner kronor.
Häxjakt
Jag är jurist och har arbetat inom offentlig förvaltning sedan 1980 men jag har aldrig varit med om något liknande. Jag har förhandlat med företag och fått ned kostnader. Jag har varit med om att polisanmäla tjänstemän för mutbrott, men först efter diskussioner med åklagare. Däremot har jag aldrig varit med om att någon försökt driva ett företag i konkurs.
Jag är övertygad om att de kommunala tjänstemän, som under åren arbetat med Systemteknik, har gjort ett bra jobb och jag är också övertygad om att Systemteknik gjort ett bra jobb till rimlig kostnad. Företaget har fakturerat en låg timpenning men  gjort sin förtjänst på materialpåslag. Det har kommunen varit väl medveten om (finns dokumenterat). Systemteknik fakturerade mellan 249 kronor och 299 kronor per timme. Det företag som idag har ramavtalet avseende ventilation fakturerar 450 kr per timme. Kommunens påstående att Systemteknik på ett oegentligt sätt tillskansat sig 28 miljoner kronor får väl kanske ses som ett sätt att försöka skaffa sig ett bättre förhandlingsläge.
Svarte Petter
Kommunen sitter nu med Svarte Petter. Oavsett utgång blir kostnaden minst sju miljoner kronor. Vill det sig riktigt illa handlar det om 25 miljoner kronor. Det är bara de gamla politiska rävarna – Lennart Wassenius, Lennart Jonsson och Rutger Fridholm –

som har insett det allvarliga i läget och som vill hitta en lösning som både minimerar kommunens kostnader och räddar ett framgångsrikt företag, och inte minst bättrar på kommunens skamfilade rykte. Kommunens längsta och mest kostsamma process sedan kommunen bildades 1863 verkar komma att pågå längre än första världskriget. Om förhoppningsvis ett år vet vi hur det har gått.
Lennart Lauenstein
Lennart Lauenstein, chefredaktör

 
 
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Mingel och invigning när Garveriet öppnade

Standard miniatyr
Nästa Berättelse

Kommunen är till för oss medborgare !

Senaste artiklarna