/

Kan demokrati hantera klimatkrisen?

Den globala klimatkrisen är nära förestående om inte kraftfulla motåtgärder genomförs omgående. Men viljan att agera är svag eller närmast obefintlig. Starka krafter ifrågasätter problemet och motarbetar åtgärderna. Klimatmötet i Madrid var ett försök att på demokratisk grund fatta beslut om åtgärder. Resultatet blev ett fiasko som avslöjade svårigheterna att komma överens. En möjlig, men obehaglig slutsats, är att ifrågasätta om klimatkrisen över huvud taget kan hanteras med demokratiska beslut.

Studiecirkeln God miljö i centrum har i 10 år kontinuerligt och aktivt bevakat den fysiska planeringen av Lerums centrum. Med genomarbetade förslag till förbättringar och ändringar har vi försökt att bidra till en utveckling av centrum som tar hänsyn till dagens förutsättningar vad gäller klimat och miljö. Vi har utnyttjat alla möjligheter till kommunikation med kommunen och upplevt påtagliga brister i den kommunala demokratin. Fokus för arbetet har successivt vidgats till en allt större omvärld. Resultaten har redovisats i en rapport och 5 vitböcker som behandlar samhällsplaneringens förutsättningar och innehåll. Vår upplevelse av demokratins brister och risker har förstärkts under dessa 10 år. Därför har vi nu senast i Vitbok 5 om demokratins framtid studerat demokratins förutsättningar och svagheter och om alternativ kan tänkas till den rådande ordningen. I den här och kommande uppsatser lyfter vi fram delar av vitbokens innehåll.

USA:s författning 1789 utgick från tre grundvärden för statens medborgare, den enskildes liv, individens frihet och allas möjlighet till utveckling. Detta gäller generellt för alla senare demokratier. Demokrati som metod för beslutsfattande utgår sålunda mer eller mindre tydligt från att enskilda medborgare är jämlika i sin möjlighet att medverka i beslutsfattandet. Men detta innebär inte att alla medborgare är jämställda i meningen att ha resurser, kunskaper och sinnesförmågor för medverkan. Därmed är den helt jämlika möjligheten att påverka illusorisk.

Det är uppenbart att demokrati ändå inte är ett entydigt begrepp. Ordet demokrati kan närmast översättas med folkstyre. Enligt Wikipedia är den statsvetenskapliga betydelsen av folkstyre:

”Statsvetenskapligt begrepp som syftar på några besläktade former av styrelseskick där den politiska makten i (oftast) en stat utgår från dess medborgare via allmänna och fria val, oftast av förtroendevalda representanter till dess parlament (representativ demokrati).”

Det finns förespråkare som hävdar att medborgarna okritiskt ska underkasta sig de beslut som tas av de valda representanterna. Konsekvent genomfört leder detta till majoritetsdiktatur. Minoriteter som klagar på tagna beslut förväntas underkasta sig systemet istället för att opponera sig. Sådan ”demokrati” finns i Putins Ryssland, Erdogans Turkiet och Orbáns Ungern och tycks sprida sig i världen. I de råare formerna av majoritetsdiktatur kan det vara direkt farligt att tillhöra oppositionen eller uttrycka kritik. Från moralisk synpunkt bör istället en styrande majoritet ta hänsyn till minoritetens intressen, i synnerhet om majoriteten är knapp.

I nästa uppsats ska vi gå närmare in på hur demokratin kan praktiseras.

Studiecirkeln God miljö i centrum

Olov Holmstrand

1
Lämna ett svar

avatar
1 Kommentarstråd
0 Trådsvar
0 Följare
 
Mest reagerade kommentar
Hetastekommentarstråden
1 Kommentarsförfattare
Civilingenjör Senaste kommentarsförfattade
  Prenumerera  
nyaste äldsta
Notifiera av
Civilingenjör
Gäst
Civilingenjör

Det är lustigt med den “pågående” eller “förestående” klimatkrisen. För den finns inte ännu och den kommer aldrig. För den som har en gedigen naturvetenskaplig utbildning, livserfarenhet och förmåga att analysera data så är det uppenbart att klimatkrisen är en politisk konstruktion för att flytta makt till FN och multinationella företag. Samt att öka skattebasen. Några enkla fakta: o Alla tidigare profetior har i n t e slagit in. Vi skulle redan nu ha haft snöfritt Vasalopp och mycket högre hav med mer. Felaktiga profetior gäller f.ö. annat än klimatet; säldöd, skogsdöd, matbrist med mer. o Korrelationen mellan temperaturförändringarna och… Läsa mer

Tidigare Historien

Debatt: Politikerväldet förutsågs för tvåhundra år sedan

Nästa Berättelse

Debatt: Fungerar demokratin i Lerum?

Senaste artiklarna