/

Debatt: Fungerar demokratin i Lerum?

Den annalkande klimatkrisen kommer att utmana demokratin som beslutsform. Detta gäller inte bara globalt utan givetvis även den kommunala nivån i Lerum.

I en representativ demokrati väljs medborgarnas företrädare för en begränsad mandatperiod. Företrädarna (riksdagsledamöter, kommunfullmäktigeledamöter) väljer i sin tur en mindre grupp styrande (regering, kommunstyrelse). Mandatperioderna i Sverige är 4 år, en i många avseenden kort tid. Det innebär i praktiken att långsiktiga frågor missgynnas generellt. Mera långsiktigt verkande beslut mot slutet av en mandatperiod tenderar att ersättas av för väljarna kortsiktigt mera lockande åtgärder. Dessa opportunistiska sena beslut och löften inför nästa val brukar betecknas som ”valfläsk” och har som primärt kortsiktigt syfte att underlätta omval.

Måste demokrati bara bygga på indirekt styre av utsedda representanter? Återkommande förespråkas istället olika varianter av direktdemokrati. Men hur ska direktdemokrati kunna fungera och genomföras konsekvent? Folkomröstningar kan användas både på riksplanet och i kommuner, men i praktiken bara för enstaka frågor. I Sverige är folkomröstningar rådgivande och resultaten beaktas inte alltid. Ett näraliggande exempel är folkomröstningen om trängselskatt i Göteborg 2014. I Lerum har aldrig genomförts någon folkomröstning.

Det politiska ansvaret i Lerum är koncentrerat till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige fungerar mest som diskussionsforum, vilket bekräftar de i kommunstyrelsen redan tagna besluten. Ett tidigare mera decentraliserat beslutsfattande i nämnder ersattes 2006 av beredningar med föga praktiskt inflytande. Ett genomtänkt system för medborgarinflytande saknas, även om varierande tillämpningar finns eller har prövats.

Verkställandet av beslut sker i kommunförvaltningen. Studiecirkelns kontakter med kommunstyrelsen och förvaltningen ger ett intryck av bristande funktion. En del av problemen förklaras av täta personalbyten, där personkontakter inte kunde byggas upp. Det är också problematiskt hur förvaltningen är organiserad. Det är oklart för utomstående om och hur kontakter förekommer mellan olika enheter (plan, bygglov, mark, social, kultur, ekonomi) och hur den politiska styrningen fungerar.

Kommunens övergripande, långsiktiga styrdokument är översiktsplanen, den senaste från 2008. Den ska omprövas varje mandatperiod. Detta arbete har varit aktuellt sedan 2012 men har ännu inte resulterat i något förslag för allmänheten att ta ställning till. Hänsyn till globala frågor som klimat och biologisk mångfald är ofrånkomliga. Varför dröjer kommunen?

För medborgarna, de boende i Lerum, framstår ofta beslut och genomförda åtgärder som plötsliga, utan föregående förankring eller information. Färska exempel är etablerandet av transformatorstationen vid Häcksjön och utplacerandet av stenblocken vid grusgropen i Gråbo. I samråd inför framtagning av planer för bebyggelse har det varit oklart om förvaltning eller politiker ansvarat för att svara på medborgarnas frågor.

Studiecirkeln God miljö i centrum
Olov Holmstrand

1 Kommentar

 1. Nä, det finns ju ingen annalkande klimatkris. Bara en politik- och kompetenskris.

  Demokratin fungerar så där i Lerum och resten av Sverige, men som Churchill lär ha sagt, är det den minst dåliga formen.

  Självklart kan våra lågutbildade och oerfarna (undantaget politik) politiker inte förstå det mesta som läggs fram till dem och särskilt inte termodynamik, strålfysik, statistik med mer, som fordras för att kunna ha en riktig uppfattning om klimatet.

  Jag bävar dock för vad God Miljö vill sätta i demokratins ställe.

  Lerum skall inte pyssla med pseudofrågor som Co2-utsläpp, utan vård, skola, omsorg, infrastruktur med mer.

  Alltså heller inte en krona till idrott, fritid eller kultur, ity det är resandes ensak.

  Läs mitt tidigare inlägg om klimatet och bemöt det istället!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Kan demokrati hantera klimatkrisen?

Nästa Berättelse

Högsta arbetslösheten på fem år i Lerum

Senaste artiklarna