Olika syn på framtidens centrum

– När det gäller den centrumnära miljön bygger vi på människornas villkor. Miljösparande åtgärder gäller utanför centralorterna. Floda Nyheters reporter Mattias Lindeblad träffade Henrik Ripa, kommunstyrelsens ordförande i Lerum, samt sakkunniga medborgare och politiker under en temakväll med rubriken ”Framtiden i Lerum centrum”. Alla parter med Lerums bästa i sikte – men med väldigt olika mål och vägar för att nå dem.

Talesmannen Martin Zollitsch berättar kort om de slutsatser och förslag som ”Framtiden i Lerum centrum” kommit fram till innan debatten drar igång.
Talesmannen Martin Zollitsch berättar kort om de slutsatser och förslag som ”Framtiden i Lerum centrum” kommit fram till innan debatten drar igång.

Representanter från alla politiska partier i Lerums kommunfullmäktige var på plats i Missionskyrkan i tisdags kväll när studiecirkeln ”God miljö i centrum” bjöd in till en diskussion om framtiden för ortens centrala delar. Det är mycket som händer i Lerum just nu.
Ett 11-våningshus håller på att färdigställas på den gamla telestationstomten, och planerna på att bygga ytterligare ett höghus på den gamla Konsum-tomten vid Säveån har överklagats. Kommunen har även långtgående planer på att flytta biblioteket från Alingsåsvägen till Resecentrum och på att bygga ett centralt parkeringshus. Vad händer då med Lerums stadskärna?
Hur kommer byggnationerna att påverka orten? Känslorna är många i kyrkorummet. Stämningen tät, men tillåtande. Under en bild föreställande Jesus, ett barn, fiskar och bröd sitter politikerna uppradade från vänster till höger. De ska svara på Lerumsbornas frågor och komma med synpunkter på studiecirkelns andra ”vitbok” – en text med kunskapsmässig auktoritet som sammanfattar idéer och ambitioner – om vilket Lerum cirkeln önskar se år 2025.
Politikerpanelen lyssnade koncentrerat på åhörarnas utläggningar och frågeställningar.
Politikerpanelen lyssnade koncentrerat på åhörarnas utläggningar och frågeställningar.

 EN TUNG GRUPP
Ett 80-tal åhörare har samlats för att höra vad politikerna har att säga om vad ”God miljö i centrum” har kommit fram till. Enligt deras nyutkomna ”Vitbok 2” är cirkelns mål att söka vägar för att utveckla centrum, göra stadskärnan mer attraktiv, skapa en trygg ort med en bevarad identitet och se till att Lerum går mot en miljömässigt hållbar framtid – fast inte på det sätt som Kommunstyrelsens majoritetspartier Moderaterna och Socialdemokraterna vill.
”God miljö i centrum” bildades redan 2009 och medelåldern ligger förmodligen en bit över 65 år. Men om man tror att studiecirkeln bara består av en samling engagerade bakåtsträvande pensionärer med hjärtan som klappar för Lerum, så misstar man sig. Inom den tio man starka gruppen hittar man bland annat en gammal stadsarkitekt, en före detta informationschef för stadsbyggnadskontoret, en representant för hembygdsföreningen, samt ordföranden för Lerums Naturskyddsförening, Olle Holmstrand.
– Det galan med kommunens långsiktiga planprogram för Lerum centrum är att man hade fel utgångspunkt redan från början. Man trodde att det var behovet av handelslokaler som skulle driva centrum. Nu verkar man från kommunens sida vara mest angelägen om att bygga insatslägenheter centralt som i sin tur kommer att bli väldigt dyra. Det kommer tyvärr inte att göra någon skillnad vad gäller aktiviteten i centrum, eftersom de som har råd med den typen av boende ofta är pensionärer som säljer sina villor. Det är ingen grupp som driver ett samhälle framåt eller ser till att handeln blomstrar, konstaterar Olle Holmstrand.
FELTÄNK HELA VÄGEN 
I kyrksalen har politikerna börjat slå sig ner vid långbordet bakom de små skyltarna med respektive partiförkortning. Tillställningen ska snart dra igång. I samlingslokalen strax utanför sitter Olle Holmstrand tillsammans med en annan av medlemmarna i ”God miljö i centrum”, Gisela Möller Borei, som beskriver sig som en av cirkelns ”vanliga” Lerumsbor. Hon fortsätter utveckla Holmstrands resonemang.
- Varför är det inte politikerna som sammankallar till den här typen av medborgarmöten?, frågar sig två av initiativtagarna, Gisela Möller Borei och Olle Holmstrand.
– Varför är det inte politikerna som sammankallar till den här typen av medborgarmöten?, frågar sig två av initiativtagarna, Gisela Möller Borei och Olle Holmstrand.

– Kommunen motiverar höghusbygget med att det ska vara nära till kollektivtrafiken för så många människor i centrum som möjligt. Men de som verkligen behöver närheten till pendeln är de som arbetar i Göteborg. Men de äldre, som troligen blir de som flyttar in i husen, kommer inte att pendla. Och de villor som de säljer för den centrala lägenheten ligger en bra bit utanför centrum. De som kommer att köpa deras hus kommer att vara unga yrkesarbetande människor. De kommer att behöva både en och två bilar för att få vardagen att fungera. Det känns som ett feltänk hela vägen, säger Gisela och Olle Holmstrand fyller i:
– Tanken är dessutom att det nya höghuset på 15 våningar ska ligga precis bredvid Säveån som är det värdefullaste i natur vi har här i Lerum. Den är av riksintresse för naturvård. Dessutom vandrar Säveå-laxen i den som är EU-skyddad. Naturskyddsföreningen har självklart överklagat byggnationen.
EFTERFRÅGAR TRANSPARENS
Med alla politiker på plats inleds mötet med en liten introduktion från cirkelmedlemmen, tillika den före detta stadsarkitekten, Martin Zollitsch. I sitt anförande efterfrågar han tydlighet och transparens vad gäller den planplanering som kommunen följer för utvecklingen av Lerums centrum. Martin efterlyser till och med en översiktsplan för översiktsplanen. Han avslutar med orden ”Demokratin – hur lever vi upp till den?”
Kvällens moderator, före detta informationschefen på stadsbyggnadskontoret i Göteborg, Kristian Pedersen, startar sitt uppdrag med att mjölka politikerna på åsikter och intryck av cirkelns publikation ”Vitbok 2”.
KÄNNER SIG IFRÅGASATT
- Har vi politiker igen legitimitet i den här typen av frågor?, undrar Socialdemokraternas Olle Adolfsson.
– Har vi politiker igen legitimitet i den här typen av frågor?, undrar Socialdemokraternas Olle Adolfsson.

Kommunstyrelsens ledamot, socialdemokraten Olle Adolfsson, verkar vara den som fördjupat sig mest i studiecirkeln God miljö i centrums slutsatser och förslag. Han hyllar deras arbete som företeelse, men kommer ganska fort in på två tankar som verkar ha etsat sig fast under den digra läsningen.
Den ena uttrycker Adolfsson som ”Varför ska utvecklingen stanna här, där vi är just nu?”. Det är som om den socialdemokratiske politikern mellan raderna i rapporten kan utläsa att cirkeln anser att Lerum inte behöver utvecklas. Att det räcker nu. Den andra tanken inleder han med den retoriska frågan: ”Har vi politiker ingen legitimitet?”
Frågeställningen verkar handla om att Olle Adolfsson känner sig klappad på huvudet av ”God miljö i centrum” genom det han läser. Som om cirkeln tycker att Adolfsson och hans kollegor ska sluta leka politiker. ”Är vi inte tillräckligt kompetenta för att kunna ta beslut i sådana här frågor?”, undrar han. Något riktigt svar får aldrig Adolfsson.
Sverigedemokraternas ordförande i Lerum, Aron Emilsson, säger att han med sina 24 år förmodligen är yngst i lokalen. Det stämmer med all säkerhet. Ändå är Emilsson den som tydligast säger att han känner igen sig i cirkelns ledord och att det var det han gick till val på.
– Det måste finnas en länk till det förflutna. Förändringar bör ske småskaligt, säger han.
 OMTVISTAT CENTRUM
Den första frågan till politikerna från åhörarna handlar om vad som egentligen räknas som Lerum centrum, vilket visar sig vara en omtvistad fråga. Här överraskar dock kommunstyrelsens ordförande, Henrik Ripa, genom att för första gången beskriva samma definition av centrum som ”God miljö i centrum” drivit hela tiden: Från Aspedalen till Lerums kyrka. Till motorvägen och järnvägen, men inte upp mot Laggarns väg för där finns naturområden som måste bevaras.
Sverigedemokraternas Aron Emilsson poängterar att det för honom inte är det viktigaste vart centrumgränsen går, utan hur centrum kommer att kännas för Lerumsborna.
 VARFÖR FRIMÄRKSPLANERING
En annan person i publiken ifrågasätter kommunens frimärksplanering för byggnationen i centrum. ”Hur ska kreativiteten kunna komma in när man bara planerar för ett kvarter i taget? Var finns helhetstänket?”, låter det. Kommunstyrelsens ordförande försöker förklara:
Tre från politikerpanelen
Kristdemokraternas Roland Alm, Folkpartiets Nanna Siewerts och Centerpartiets Inga-Lill Schwartz var några av de kommunfullmäktigepolitiker som tackat ja till att debattera centrums framtid med Lerumsborna.

– Frimärksplanering uppstår för att nästan vartenda beslut överklagas i varje instans. Sen finns det även andra faktorer som spelar in. Det kan till exempel vara att den beslutade detaljplanen inte stämmer när det väl är dags för byggarna att skrida tillverket. Med sin yrkeserfarenhet har de ofta bäst koll på vad som kommer att fungera oavsett vad vi har klubbat igenom.
KRITISERAT HÖGHUS  
En bit in på kvällen passar moderatorn Kristian Pedersen på att ställa en fråga.
– Det finns modeller för att bevara en orts identitet, precis som man har gjort i Alingsås. Varför kan vi inte göra på samma sätt i Lerum? Inga-Lill Schwartz som representerar Centerpartiet i kommunfullmäktige är snabbast med att hugga på frågan.
– Vi röstade emot 15-våningshuset. Centern känner att det är viktigt att hitta och fånga Lerums identitet. Vi är även emot en flytt av biblioteket. Det är ett ekonomiskt riskprojekt anser vi. Kommunstyrelsen klubbade igenom det projektet själva utan att ta upp det i fullmäktige, säger Schwartz. Små applåder bubblar upp då och då. Det är tydligt att det är val i höst.
- Att bygga höghus i Lerum behöver inte vara fel, bara de är placerade på rätt plats, säger Miljöpartiets Rutger Fridholm.
– Att bygga höghus i Lerum behöver inte vara fel, bara de är placerade på rätt plats, säger Miljöpartiets Rutger Fridholm.

Miljöpartiets man i kommunstyrelsen, Rutger Fridholm, fyller raskt i:
– Det är inte fel att bygga höghus om är placerade på rätt plats. Problemet med den planerade 15-våningskåken är att den är för bred och går ända ner till Säveån. Det är rättsvidrigt att man antar en plan som kommunfullmäktige inte fått en chans att yttra sig kring, säger Fridholm.
En något matt Henrik Ripa bemöter kritiken:
– Jag blir så trött på den här typen av argument. När man är missnöjd med ett beslut så är det alltid fel på demokratin. Det finns mängder med exempel på när folk protesterat mot olika typer av förändringar, men när projekten väl är genomförda så tycker man ofta att det blev till det bättre.
 SKRÄMMANDE GRÅHÅRIGA
Kristian Pedersen, tidigare informationschef på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg, bollade världsvant frågor och svar mellan politiker och åhörare.
Kristian Pedersen, tidigare informationschef på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg, bollade världsvant frågor och svar mellan politiker och åhörare.

En av de sista frågorna från Lerumsborna i kyrksalen kommer från en man som poängterar att de flesta i lokalen är skrämmande gråhåriga. ”Om vi vill att Lerum ska finnas kvar i framtiden så måste vi ha tillväxt.” Hans resonemang får moderatorn att ställa en följdfråga till politikerna med önskad handuppräckning som svar:
”Vilka är för det överenskomna tillväxtmålet på en procent per år?”
Alla partier sträcker upp en hand utom Sverigedemokraternas Aron Emilsson som anser att så mycket som en procent inte behöver vara ett självändamål. Nu är det dags för åhörarna att få en handuppräckningsfråga. Den här gången gäller det hur långt man kan tänka sig att gå från ett parkeringshus till Bagges Torg. Majoriteten tycker att en promenad på ca 250 meter är lite i längsta laget, vilket förvånar moderator Pedersen.
 REPRESENTERAR INTE ALLA
Alla politiker kommer till tals under diskussionen utom Vänstern och Kristdemokraterna. Från deras håll är det knäpptyst. Armbågarna tycks inte vara vässade den här kvällen. Kommunstyrelsens ordförande Henrik Ripa verkar, trots ett par uppgivna suckar under resans gång, nöjd efter mötet.
- I centrum bygger vi på människornas villkor. Miljösparande åtgärder tar vi hänsyn till utanför stadskärnan, menar Henrik Ripa från Moderaterna.
– I centrum bygger vi på människornas villkor. Miljösparande åtgärder tar vi hänsyn till utanför stadskärnan, menar Henrik Ripa från Moderaterna.

– Jag tycker att det blev ett väldigt bra samtal. Det kom fram många positiva
tankar och det fanns en betydligt större samstämmighet ikväll än tidigare. Vi var överens om en procent tillväxt per år. Sen får man komma ihåg att studiecirkeln ”God miljö i centrum” representerar en grupp Lerumsbor. De är absolut inte i någon majoritet. Men de är högljudda och det har de all rätt att vara, säger Ripa och fortsätter:
– Det händer att folk kommer fram till mig och frågar: ”När får vi se bostäderna ni pratar om?” Då säger jag: ”Det är så många som är emot att vi bygger dem.” Men de människor som är positiva hör oftast inte av sig. Jag vet att många ungdomar med spänning ser fram emot de nya bostäderna. Många äldre vill inte flytta till Alingsås eller Göteborg när de säljer sin villa. De vill bo kvar på orten och de vill bo centralt. Det är genom de mötena jag upplever att vi får väldigt mycket sanktion för att vi är rätt ute när det handlar om byggandet i Lerum.
 PÅ MÄNNISKORS VILLKOR
När Moderaternas starke man i Lerum får en fråga om naturvärden vid Säveån kommer att påverkas av höghusbyggnationen, blir han glasklar.
– Vi har en väldigt tydlig hållning från kommunens sida. När det gäller den centrumnära miljön bygger vi på människornas villkor. Ganska nyligen tog vi en blågrön strategi som innebär att vi ska lyfta fram vattnet i stadsbilden. Det innebär att vi får rensa upp så att vattenytan kan ses på betydligt fler ställen. Det är inte det bästa alternativet för fiskarna och den övriga miljön. Miljösparande åtgärder gäller utanför centralorterna, säger Ripa.
KÄNNER SIG NEDVÄRDERAD   
Olle Holmstrand, ordförande i Lerums Naturskyddsförening och medlem i studiecirkeln ”God miljö i centrum” var nöjd med sammankomsten.
– Det var en bättre och spänstigare diskussion än på det förra mötet, även om det inte kom fram sådär våldsamt mycket konkret. Det jag kan ha svårt för ibland är den något nedvärderande tonen angående att vi är en liten grupp som har mycket åsikter, känslan av att politikerna tror att ”majoriteten troligen tycker någonting annat.” Att vi inte skulle vara representativa för fler personer än oss själva inom gruppen tycker jag är en ganska märklig syn på medborgarmedverkan.
Olle skrattar till när han tänker på det som överraskade honom mest under kvällens debatt.
– Jag blev riktigt förvånad när Henrik Ripa plötsligt definierade Lerums centrum. Han gjorde det på samma sätt som cirkeln gjort hela tiden. Dessutom stämmer inte den bild han nu definierar som centrum överens med det planprogram som kommunstyrelsen tog fram och som aldrig dök upp i kommunfullmäktige. Dessutom följer man inte heller programmet i alla avseenden längre. Vår kritik består ju i att planprogrammet saknar en helhetssyn. Det fattas en övergripande konsensus om vad Lerums centrum egentligen är och vad man ska göra där.
 ÅhörarnaSÅ VILL DE SE LERUM ÅR 2025
När Olle Holmstrand får frågan om hur han vill se Lerum centrum år 2025, om han fick bestämma, blir han tyst i några sekunder. Sen säger han:
-Jag skulle vilja att Lerum behåller karaktären av en lugn förortskommun där man bevarar naturmiljön och där man har möjlighet att bo på ett ställe som inte ser ut som så många andra förortskommuner med höghus och annat som förstör naturvärden och ortens identitet. Jag vill poängtera att jag inte är emot att man bygger vidare på Lerum och att man bygger fler bostäder. Vad jag inte kan förstå är varför man måste bygga höghus alldeles inne i centrum när man har andra lägen som egentligen är bättre. ”God miljö i centrum” har visat att man kan bygga lika många bostäder i centrala Lerum utan att bygga höghus. Det finns utrymmen, bara man utnyttjar dem på rätt sätt.
När samma fråga ställs till Henrik Ripa, får han något drömskt i blicken.
– År 2025 har vi betydligt fler bostäder centralt och nära till tåget. Vattnet kommer att synas bra. Aspedalens bostadsområde är färdigt med 600 nya bostäder – komplett med ett sport- och idrottscentrum med plats för tennis, innebandy och Friskis och Svettis i ena ändan av komplexet.
-Jag vill att människor i exempelvis Stockholm ska säga ”Om jag ska flytta till Västsverige så är Lerum det naturliga valet.” Jag hoppas också att när saker och ting faller på plats så kommer Lerumsborna att säga: ”Det blev ju faktiskt riktigt trevligt det här!” Det är min förhoppning.
TEXT & FOTO:
MATTIAS LINDEBLAD
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Standard miniatyr
Tidigare Historien

Upplagt för nytt budgetbråk inför valet

Standard miniatyr
Nästa Berättelse

Lånen kan bli Lerums lyxfälla

Senaste artiklarna

Campingavtalet överklagat

Följetongen Aspen Camping fortsätter. Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 22 mars, att godkänna förslaget