//

Upplagt för nytt budgetbråk inför valet

Vart tar pengarna vägen ?
Vart tar pengarna vägen ?

Några månader efter det stora budgetbråket i Lerums kommun är en stor oberoende granskning klar. Då är det upplagt för att ekonomin blir en brännhet valfråga.
Båda kommunalråden, Henrik Ripa (M) och Dennis Jeryd (S) kommer till Garveriet i Floda på torsdagen.
Dit söker sig också Håkan Petersson, den ena av Lerums två kommundirektörer, liksom en rad andra inbjudna gäster.
Det är Hans Jensevik och hans företag Svensk Kommunrating som tilldrar sig det stora intresset. Jensevik skall presentera sin omfattande genomlysning där han jämför Lerums kommunala ekonomi med andra svenska kommuners.
Men Håkan Pettersson har inte så högt ställda förväntningar:
-Jag tror inte den kommer innehålla så mycket annat än den analys vi själva gjort. Vi ser ju att vi har en kurva som pekar nedåt för resultatutveckling, medan vår skuldsättning pekar uppåt. Det är inget nytt. Det känner vi till. Någon drastisk överraskning tror jag inte på. Det är inte möjligt, säger han till Floda Nyheter.
BRÄNSLE TILL HET DEBATT
Granskningen är beställd och betald av lokala företagare i Floda. Den kommer sannolikt kasta nytt bränsle på brasan i den gamla heta debatten om hur Lerum sköter sin ekonomi.
Alla tänkbara nyckeltal har samlats in och körts i Svensk Kommunratings modeller. Oavsett resultatet blir granskningen ett tungt inspel i den lokala valrörelse som partierna ligger i startgroparna för.
Kommunstyrelsens ordförande Henrik Ripa, som i vintras gjorde comeback mitt i det stora budgetbråket inom alliansen, tror inte att ekonomin blir en valfråga. Han säger till Floda Nyheter att det har vänt uppåt och att lånebehovet har minskat.
Men oppositionsrådet Dennis Jeryd har en helt annan uppfattning.
Båda kommunalråden utvecklar sina ståndpunkter i intervjuer som kommer att publiceras inom kort på flodanyheter.se
STYR OÖNSKAD BUDGET
Den kommunala ekonomin var 2013 års stora stridsfråga i Lerum. Budgetprocessen blev minst sagt turbulent, spräckte under dramatiska former alliansen och ledde i förlängningen till att kommunstyrelsens dåvarande ordförande moderaten Anna-Lena Holberg hoppade av.
Först gick FP, C och KD samman om en egen budget, i direkt konfrontation med Moderaterna och även med Lerums kommunledning på tjänstemannanivå.
I kommunstyrelsen vann Moderaternas budgetförslag. Men i fullmäktige röstade Sverigedemokraterna med FP, C , MP och KD, som därmed fick igenom sin budget med en rösts övervikt.
Därför styrs Lerum i år utifrån prioriteringar och resurser i en budget som Moderaterna inte ville ha ­– trots att partiet sedan decennier sitter på posten som kommunstyrelsens ordförande.
Med Henrik Ripas återkomst slöts fred inom alliansen.
OENIGA I POLITIK OCH STYRNING
Men nu är arbetet med 2015 års budget redan i full gång. Såväl på politisk nivå som bland tjänstemännen i kommunhuset. Motsättningarna finns kvar. Både mellan partierna och mellan politiker och tjänstemän.
– Vi hävdar fortfarande samma principer, säger kommundirektören Håkan Pettersson och syftar på den budgetmodell som han ville driva igenom redan förra året.
Den bygger på att ett generellt effektiviseringskrav läggs på all verksamhet. Sedan är det upp till verksamhetscheferna att hittar vägar att klara av det.
­– Det är nödvändigt inom offentlig verksamhet, annars består en budgetprocess bara av att verksamheterna lyfter fram allt som behöver mer pengar. Då fångar man aldrig upp vad som blivit billigare, eller kan bli billigare. En budget som inte innehåller generella effektiviseringar blir väldigt kostnadsdrivande.
LÅNA MER PENGAR
Kommundirektören passar på frågan om han tror att den politiska debatten om Lerums kommuns skuldsättning kommer upp igen. Men han bedömer att kommunens låneram behöver ökas de kommande åren.
– Det ser jag nog utifrån ett tjänstemannaperspektiv. Det går inte att få ihop det annars. Vi har en utmaning i Lerum. Skall vi utveckla samhället och ersätta det som byggdes på 60- och 70-talen blir det tufft att behålla den låneram vi har i dag.
Det är upplagt för nya uppslitande budgetbråk i Lerums kommun ­– valåret 2014.
TEXT: KENNY GENBORG

1 Kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Standard miniatyr
Tidigare Historien

Kommunal skuldbubbla hotar Lerum

Standard miniatyr
Nästa Berättelse

Olika syn på framtidens centrum

Senaste artiklarna

Campingavtalet överklagat

Följetongen Aspen Camping fortsätter. Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 22 mars, att godkänna förslaget