Efterlysning

Till Åke, Gunnar, Lukas, Martin och Göran.

Ni skriver regelbundet kommentarer till mina artiklar, men era kommentarer saknar kontaktuppgifter. Skribenter har möjlighet att vara anonyma och skriva under signatur men redaktionen kräver att få reda på deras identitet av rättsliga skäl. Så är det på alla tidningar, såväl papperstidningar som webbtidningar.

Jag vill självklart publicera även era kommentarer, men lyckas inte få  kontakt med er. Flera av er har mailadresser som visat sig vara felaktiga.

Hör av er med korrekta namn och mailadresser så kommer era kommentarer att publiceras. Givetvis kommer publicering att ske med signatur om ni så önskar.

Lennart Lauenstein

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Standard miniatyr
Tidigare Historien

Insyn och transparens i offentlig verksamhet

Nästa Berättelse

Kommunstyrelsen 2019-12-19

Senaste artiklarna