/

Insyn och transparens i offentlig verksamhet

I maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen  (GDPR) i kraft. Förordningen reglerar hur personuppgifter ska skyddas, men den inskränker inte på något sätt allmänhetens och medias rättigheter och möjligheter till insyn i och kontroll av den offentliga verksamheten. En viktig källa till insyn är att kunna ta del av offentliga myndigheters diarium.

Insyn ingen prioriterad angelägenhet i Lerums kommun
I samband med att den nya dataskyddsförordningen trädde i kraft, beslöt förvaltningen i Lerums kommun att ta bort webbdiariet från kommunens hemsida.

Lerums Nyheter har ställt följande fråga till kommunstyrelsens ordförande Alexander Abenius: 
Lerums kommun har som enda kommun i landet stått fast vid att webbdiariet skall vara indraget. I samband med GDPR i maj 2018 drog även Ånge kommun in sitt webbdiarium, men återinförde det några veckor senare. Kommer Lerums kommun stå fast vid sitt beslut att inte publicera sitt diarium på webben. Ett sextiotal kommuner har sitt diarium på webben, samtliga länsstyrelser och flertalet övriga statliga myndigheter.

Det här blev svaret:
Beslutet om diariet fattades under förra mandatperioden. Alliansen i Lerums kommun har inte diskuterat frågan vidare då vi har andra frågor på agendan att diskutera som vi prioriterar högre.

Allmänhetens och medias insyn i den kommunala verksamheten är alltså ingen prioriterad fråga i Lerums kommun. På hemsidan skriver kommunen visserligen att: ”En ökad tillgänglighet och användning av den information som finns i kommunen kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt.”

”Lerums kommuns ambitioner kring inflytande och deltagande är stora och det finns flera sätt för dig som invånare att påverka kommunens inriktning och arbete.”

Andra myndigheter ökar insynen
Andra kommuner har ökat tillgängligheten genom att publicera diariet på hemsidan. Lerums kommun är den enda kommun i landet som tagit bort sitt webbdiarium. I samband med den nya dataskyddsförordningen (GDPR) tog även Ånge kommun bort sitt webbdiarium, men återinförde det efter en kort tid. 

Så här skrev Borås kommun i mars 2018: ”Nu inför vi diarium på webben för ökad service, tillgänglighet och transparens. I webbdiariet kan du söka i Borås Stads diarier där du hittar våra allmänna handlingar.” Inte bara Borås utan många andra kommuner har infört diarium på hemsidan efter det att den nya dataskyddsförordningen trädde i kraft.

Många kommuner, de flesta regioner och nästan alla statliga myndigheter har sina diarier tillgängliga på webben. Lerum utmärker sig genom att vara den  enda kommun i landet som har haft webbdiarium men tagit bort det och därmed försvårat insynen i den kommunala verksamheten. Trots sin uttalade viljeinriktning, att genom ökad tillgängighet till information främja delaktighet och demokrati, är det inte en prioriterad fråga för den nya politiska ledningen att återinföra diarium på hemsidan.

Länkar:

Politikerna vilseledda igen

Ingen publicering av diarium

Datainspektionen och Lerums kommuns stängda diarium

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Standard miniatyr
Tidigare Historien

Den som står i skuld är inte fri

Standard miniatyr
Nästa Berättelse

Efterlysning

Senaste artiklarna