//

Kommunstyrelsen 2019-12-19

 Pressmeddelande från Alliansen

Kommunstyrelsen 2019-12-19
Här är en sammanfattning av några av de ärenden som behandlades på Kommunstyrelsen den 19 december 2019:

Berghultsskolan i Floda byggs ut med cirka 200 nya elevplatser
Alliansen i Lerums kommun skapar nya goda förutsättningar för att Floda ska kunna fortsätta växa. Under dagens kommunstyrelse fattade Alliansen beslut om att bygga ut Berghultsskolan i Floda med cirka 200 nya elevplatser. Beslutet innebär också en upprustning av den fysiska arbetsmiljön för lärare och elever, vilket ska skapa ännu bättre förutsättningar för höga skolresultat i Berghult.

– Lerum är en kommun som växer och här bor många barn. Vi har fantastiska skolor, men på många håll är det trångt. Nu satsar vi på Berghultsskolan och bygger ut. På så vis skapar vi plats åt fler elever och förbättrar arbetsmiljön. Det kommer att bli ett lyft för både elever och lärare, säger Lill Jansson (L) kommunalråd med ansvar för skolfrågor

Trygghetskameror i Lerums kommun
Alliansen i Lerums kommun beslutade under onsdagens kommunstyrelsesammanträde att upphandla trygghetskameror på tre platser i Lerums kommun, Floda, Lerum och Aspedalen Stationer. Beslutet om trygghetskameror är baserat på en lägesanalys från Polisen och Lerums kommuns säkerhetsenhet. Slutsatsen är att det är dessa tre platser som är behov av trygghetskameror och att trygghetskameror på dessa platser bedöms få effekt i linje med den forskning som finns på området. Kommunstyrelsen beslutade också att titta närmare på hur vi kan öka tryggheten och säkerheten i hela vår kommun.

– Lerums kommun ska vara en trygg och säker plats för våra kommuninvånare. Trygghetskameror är en av flera åtgärder som Alliansen i Lerums kommun vidtar för att öka tryggheten i vår kommun, men också bättre belysning och fler trygghetsvakter är åtgärder som Lerums kommun nu arbetar med, säger Alexander Abenius (M) kommunstyrelsens ordförande.

Förväntansdokument för att tydliggöra skolans och vårdnadshavares ansvar
Under kommunstyrelsens sammanträde beslutade Alliansen i Lerums kommun att införa ett förväntansdokument mellan skola och vårdnadshavare i syfte att tydliggöra vem som ansvarar för vad i elevernas utveckling. Tillsammans ska skola och vårdnadshavare skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas lärande och utveckling. Förväntansdokumentet kommer skrivs under av både skola och vårdnadshavare.

– Det är alltid bra med tydlighet. Med det här vill Alliansen i Lerum tydliggöra vem som ansvarar för vad. För de allra flesta föräldrar är det här självklarheter. Men inte för alla. Jag tycker att vi ska ställa rätt krav på lärarna och rätt krav på föräldrarna. Det här är ett steg i rätt riktning, säger Lill Jansson (L), kommunalråd med ansvar för skolfrågor.

Hyresavtal med Actic Sverige AB om Vattenpalatset sägs upp
Lerums kommun säger upp hyresavtalet med Actic Sverige AB om Vattenpalatset från och med den 31 december 2019, som kommer kunna driva Vattenpalatset t.o.m. den 31 december 2020. Skälen till uppsägningen är av såväl ekonomiska som juridiska.

Ekonomiska skäl Hyran täcker inte kommunens kostnader för drift och underhåll. Uppskattningsvis finns det en skillnad på cirka 5-6 miljoner kronor mellan hyra samt drift och underhåll. Lerums kommun kommer dessutom tvingas göra omfattande renoveringar av Vattenpalatset, och därmed vara tvungna att stänga Vattenpalatset under renoveringarna. Detta skulle med största sannolikhet innebära stora skadestånd till hyresgästen för förlorade intäkter under renoveringstiden.

Juridiska skäl Den ekonomiska aspekten, där Lerums kommun har kostnader som överstiger hyran motsvarande 5-6 miljoner kronor kan utgöra ett så kallat otillåtet statsstöd i strid med EU:s regler för detsamma. Det finns också anledning att tro att hyresavtalet och driften av verksamheten egentligen borde upphandlas med stöd av lagen om offentlig upphandling, där fler aktörer tillåts konkurrera om hyresavtalet. Så är inte fallet idag

– Vattenpalatset är och har från start varit en fantastisk anläggning som satt Lerum på kartan. Vi i kommunstyrelsen har nu dock fattat ett enhälligt beslut att säga upp avtalet för att ha koll på framtida utveckling, både ekonomiskt och juridiskt. Kommunen planerar nu självklart vidare, så det även i framtiden kommer att finnas möjligheter att bada och simma inom Lerums kommun, säger Eva Andersson (C) kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Ny verksamhetsplan antagen
Alliansen i Lerums kommun presenterade under onsdagen sin verksamhetsplan för Lerums kommun under verksamhetsåret 2020. Verksamhetsplanen är en förlängning av Budget 2020 som antogs av Lerums kommunfullmäktige innan sommaren, och syftar till att konkretisera de viljeinriktningar som är fastslagna av kommunfullmäktige. Verksamhetsplanen har dessutom antagit en ny form där Alliansen sätter upp mätbara mål och inriktningar, med stort fokus på kvalitét.

– För att skapa ett hållbart Lerum över tid behöver vi prioritera vår kärnvälfärd. Vår nya verksamhetsplan har fokus på samverkan, ansvarstagande och trovärdig styrning mot de politiska viljeinriktningar som vi satt i Alliansbudgeten för att skapa en hållbar och bättre kärnvälfärd i vår kommun, säger Christian Eberstein (KD) kommunalråd med ansvar för stöd- och omsorgsfrågor.

1 Kommentar

 1. Även om jag kan hålla med om att föräldrar inte agerar som de borde och som man gjorde “på min tid”, så kan kommunen inte göra så här i grundskolan!

  Grundskolan lyder under skolplikt och är inte frivillig. Man kan därför aldrig avtvinga barn eller vårdnadshavare en underskrift, inte ens som bekräftelse att man läst.

  Det enda vårdnadshavaren måste göra är att följa skolplikten. Den innebär att barnet “skall delta i verksamheten” och inget mer.

  Samma sak torde gälla vad man skickar med barnen att äta, t.ex. på utflykter. Jag tror inte att man kan förbjuda nötter eller parfym eller liknande.

  Som vanligt är det total okunskap om gällande rätt i kommunen.

  Så även om jag kan dela uppfattningen är legalitetsprincipen viktigare. Tills lag finns att man kan kräva en underskrift får man inte göra det. Skäms Eva! Sätt dig själv i skolbänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Standard miniatyr
Tidigare Historien

Efterlysning

Nästa Berättelse

Krönika: Ett Gott Nytt 2020

Senaste artiklarna