Debatt: Varför är sjukvården så nära kollaps?


Sjukvården/våra politiker har medvetet minskat antalet platser i sluten vård och flyttat över mycket av verksamheten till den öppna vården.

Den otydliga bilden visar hur antalet vårdplatser per 1000 invånare minskat från femton 1970 till två 2017.

Ur State of health in the EU:
Sedan 1990 har Sverige minskat antalet disponibla vårdplatser på sjukhus, och antalet per invånare är nu det lägsta i EU, med så lite som 2,3 vårdplatser per 1 000 invånare, jämfört med EU-genomsnittet 4,2. Den genomsnittliga sjukhusvistelsen är också mycket kort – 5,9 dagar – vilket är den tredje lägsta siffran bland EU-länderna (se avsnitt 5.3).

Under de senaste 20 åren har man i Sverige målmedvetet flyttat verksamhet från den slutna till den öppna vården. Det har lett till att man har den lägsta andelen av vårdutgifter som går till sluten vård i EU (se diagram 14). Såsom redan konstaterats i avsnitt 4 har Sverige det lägsta antalet vårdplatser i EU, och den genomsnittliga sjukhusvistelsen är också bland de lägsta. På grund av den mycket höga platsbeläggningen finns en stor oro bland vårdpersonal och patienter att patientsäkerheten kan lida skada, eftersom kapacitetsmarginalerna är små och arbetsförhållandena är stressiga. Sverige har troligen nått en gräns för hur långt antalet vårdplatser kan minska, liksom sjukhuskapaciteten
i allmänhet. Ett nationellt rapporteringssystem har nyligen utvecklats
för att övervaka överbeläggningar och utlokaliserade patienter, för att undvika dess negativa effekter.

En annan stor förändring är det ökade antalet operationer som numera utförs i den öppna vården i stället för inom den slutna vården. Detta gäller sedan en lång tid tillbaka nästan alla starroperationer, men även många andra ingrepp utförs nu som dagsjukvård. Till exempel har den andel tonsillektomier (avlägsnande av halsmandlarna) som utförs som dagsjukvård ökat från omkring 20 % 2005 till över 70 % 2015.

I diagram 14 visas också den relativa betydelsen av formell långvård och omsorg inom den svenska hälso- och sjukvården, och de relativt låga utgifterna för läkemedel.

Svenskarna lever längre och är friskare än den genomsnittliga EU- medborgaren. Sverige har den femte högsta medellivslängden i EU och antalet friska år är stort. Antalet förväntade friska levnadsår för både män och kvinnor vid 65 års ålder är bland de högsta i
hela EU. Könsskillnaderna är relativt små, men det finns seglivade socioekonomiska klyftor. Exempelvis är medellivslängden hos män med universitetsutbildning nästan fem år längre än bland män som inte har gått ut gymnasiet.

Sverige lägger minst pengar av alla EU-länder på sluten vård.
Under de senaste årtiondena har antalet vårdplatser och den genomsnittliga vårdtiden minskat konstant, och antalet operationer som utförs i dagsjukvården har ökat. Platsbeläggningen på sjukhusen är mycket hög, vilket tyder på att resurserna utnyttjas till fullo, och sjukhuspersonal uttrycker en allt större oro vad gäller patientsäkerhet och arbetsförhållanden.

Källa: State of Health in the EU

Problemet I Sverige är inte en exceptionellt hög dödlighet på grund av pandemin utan att Sverige har det lägsta antalet vårdplatser per invånare i hela EU och därför har svårt att klara av vårdbehovet.

Historiska pandemier.

Uppskattad dödlighet i procent av jordens befolkning
%
Digerdöden 1347-1351 47
Justinianska pesten 541-542 28,5
Antonianska pesten 165-180 3,7
Cocolitzi Epidemic 1545-1548 3,1
Spanska sjukan 1918-1919 2,7
Smittkoppor 1520 – 1980 1,3
Japanska  smittkoppor 735-737 0,87
Aids 1981- 0,57
Hong Kong 1968-1970 0,027
Covid 19 2020-2021 0,0142
Svininfluensan 2009-2010 0,003

Förra året dog 97 164 personer i Sverige, enligt SCB:s preliminära uppgifter. Det kan jämföras 1993 då 97 008 dödsfall registrerades.

Om folkmängden beaktas dog 1,1 procent av Sveriges befolkning år 1993, att jämföra med 0,9 procent förra året då pandemin slog till.

Källor: State of Health in the EU och SCB.

Text: Lennart Lauenstein

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Solkatten storsatsar mot corona

Nästa Berättelse

Pressmeddelande: AF och Kynningsrud har förvärvat mark i attraktiva Floda

Senaste artiklarna