///

DEBATT: Rädda församlingshemmet nu!

DEBATT Församlingshemmet Solgärde i Lerum står på listan av eventuella försäljningsobjekt från Lerums kyrkas församling. Skulle huset säljas till en byggfirma kommer det med största sannolikhet att rivas för att ge plats åt ett stort bostadshus skriver Sven Borei, som tycker det vore synd på ett så fint hus med lång historia.
HUSET SOM VI ALLA KÄNNER som “församlingshemmet” har inte alltid kallats så. För huset är nämligen 104 år gammalt och hette fram till 1949 Solgärde. Före 1911 var marken där huset ligger en del av Dergården III.
Lite förklaring är kanske av intresse.
Före laga skifte 1828-30 var Dergården en av byns största gårdar. Marken sträckte sig från nuvarande centrum bort mot Lerån, samt ner till Säveån och upp mot berget som idag utgörs av nuvarande N. Hallsåsområdet. Till detta ska läggas utmarker och det faktum att markerna inte alltid låg samlade.
Laga skifte rådde bot på detta och delade gården i tre – Dergården I bortom gymnasiet mot Knappekulla, Dergården II med John-i-Dergårdens stuga som mangård och Dergården III med mangårdsbyggnad ungefär där pizzerian nu ligger. Det var på den senares mark Solgärde kom att byggas.
1911 köpte C. E. Segerdahl en avstyckad tomt från Aron Hansson som ägde Dergården III vid den tiden. På den avstyckningen byggdes det vackra nationalromantiska huset vi nu känner som församlingshemmet.
Som sagt, huset är 104 år gammalt, det har varit församlingshem sedan 1949, d.v.s. i 66 år, och det kan vara slut på det eftersom det står på listan av eventuella försäljningsobjekt från Lerums kyrkas församling. Skulle huset säljas till en byggfirma kommer det med största sannolikhet att rivas för att ge plats åt ett stort bostadshus.
Vi tycker inte det skulle vara den bästa användningen för ett av de äldsta och finaste kvarvarande husen i Lerums centrumområde. Därför försöker vi skapa en ideell förening för att köpa och på så sätt rädda Solgärde och omvandla det till ett FÖRENINGSHUS i stället, en plats som alla föreningar kan använda och som skulle uppfylla ett behov för olika möten, utställningar och andra evenemang, samt där bröllops- och begravningsmiddagar kan fortsätta att hållas.
På detta vis kan församlingshemmet Solgärde fortsätta att fungera i sin sociala funktion och vara kvar som den arkitektoniskt vackra prydnad Lerums centrum behöver.
Kom med som medlemmar, både som individer eller som förening. Kolla på Facebook. Tillsammans kan vi övertyga församlingen att en fortsättning som föreningshus är det bästa för kommunen och våra invånare.
Sven Borei, Koksås  

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Standard miniatyr
Tidigare Historien

Hoppas på stallavtal i oktober

Standard miniatyr
Nästa Berättelse

Vi kan lära av USA

Senaste artiklarna