Debatt: Inte en krona till Västra Stambanan Göteborg – Alingsås!

I regeringens förslag till satsningar på infrastrukturen finns inte en krona avsatt för satsningar på Västra Stambanan, sträckan Göteborg – Floda – Alingsås. Ytterst märkligt eftersom denna sträcka är en av de absolut viktigaste i landet och där kapacitetsbristen sedan decennier är stor, väldokumenterad och bekymmersam. Enligt Trafikverket är denna sträcka en av de absolut mest störningskänsliga i riket. Sträckan är av största betydelse för Göteborgs Hamn och av avgörande betydelse för arbetspendlingen med tåg in till Göteborg. Ett avbrott på sträckan innebär att all järnvägstrafik till/från Göteborg stoppas.

De ”nya” stambanorna ger svag samhällsekonomisk nytta.
Men det kanske inte är så konstigt att regeringen väljer att inte satsa på Västra Stambanan utan i stället prioriterar den ”nya” stambanan Göteborg – Borås – Jönköping – Stockholm. Denna benämns inte längre för höghastighetsjärnväg utan planeras för en hastighet om 250 km/tim. Som höghastighetsjärnväg var den samhällsekonomiska lönsamheten på denna ”nya” stambana skral. Att med den svaga samhällsekonomiska lönsamheten satsa på Västra Stambanan sträckan Göteborg – Floda – Alingsås vore ur regeringens synvinkel kontraproduktivt. Etappen Göteborg – Floda är en av de samhällsekonomiskt mest lönsamma projekt man idag kan hitta i Sverige. Och bygger man den skulle en stor del av nyttan försvinna för den ”nya ” stambanan Göteborg – Borås – Jönköping – Stockholm.

Västra Stambanan är den ”nya” stambanan mellan Göteborg – Stockholm.
Skulle den ”nya” stambanan via Jönköping vara så mycket bättre än Västra Stambanan? Svaret måste bli ett rungande nej! Restiden med måttliga investeringar i Västra Stambanan blir 2 tim 30 min mellan Göteborg och Stockholm. Samma restid som för den ”nya” stambanan via Borås – Jönköping. Men till bråkdelen av kostnaderna. Nyttan för alla arbetsmarknadsregioner mellan Göteborg och Stockholm blir stor.
Kostnaderna för de ”nya” stambanorna är redan idag skrämmande höga och troligen också grovt underskattade. Trafikverket har sällan kalkylerat rätt för stora projekt. Västlänken i Göteborg är det senaste exemplet. Men är projekten väl beslutade måste skattebetalarna i sista ändan bita i det sura äpplet och betala slutnotan för de olika drömprojekten.

Finansiering
Tankesmedjan har visat att man genom rimliga brukaravgifter kan finansiera utbyggnaden av sträckan Göteborg – Floda – Alingsås. Mer om detta i nästa informationsbrev.

Vad göra?
En rimlig satsning i Västsverige är att satsa på en utbyggnad av Västra Stambanan till fyrspårsstandard mellan Göteborg – Floda – Alingsås samt att bygga en ny järnväg Göteborg – Landvetter – Borås.

JÄRNVÄGSFÖRENINGEN I LERUM

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

(S) och (M) vann slaget om politikerarvoden i kommunstyrelsen

Nästa Berättelse

Anna går till bilindustrin

Senaste artiklarna