Chefen för samhällsbyggnad lämnar sitt uppdrag

Annika Sjöberg lämnar sin roll som sektorchef för samhällsbyggnad i Lerums kommun. Man måste möta utmaningarna på området med nytt ledarskap för att skapa förändringar, lyder förklaringen.

Den förhållandevis nya kommundirektören Gull-Britt Eide har fattat beslut om att låta sektorchef Annika Sjöberg lämna sin post med omedelbar verkan. Annika Sjöberg har arbetat inom förvaltningen i flera år, som chef för

Kommundirektör Gull-Britt Eide

sektor samhällsbyggnad sedan 2017 och dessförinnan tjänstgjort som chef för sektor lärande med utbildningsfrågor i fokus. Nu får hon lämna sitt uppdrag.

–  Vi har haft långvariga utmaningar inom samhällsbyggnadsområdet där vi behöver göra övergripande nya tag. Vi ser att vi behöver ett nytt ledarskap för att möta de utmaningarna och åstadkomma förändring, skriver kommundirektören i ett mail till Lokalpressen.

Inte minst är det bostadsbyggandet som släpar efter i Lerum och på den fronten vill Gull-Britt Eide göra mer. Kommundirektören vill inte gå in på vad det är i Annika Sjöbergs arbete som inte har fungerat, eller vad som föranleder entledigandet. Hon uppger i mailet:

–  Konkurrensen om kompetenser inom samhällsbyggnadsområdet är stort bland annat. Det är en utmaning vi delar med andra kommuner, att kunna rekrytera tillräckligt med medarbetare. Vi behöver tänka nytt för att möta framtidens behov.

Eftersom Annika Sjöberg lämnar sitt uppdrag med omedelbar verkan tar Anna Poulsen, verksamhetschef för samhällsplanering inom sektor samhällsbyggnad, över rodret som tillförordnad chef.
–  Det är ganska vanligt när en chef slutar, att man får vara med och täcka upp när man arbetat nära de aktuella frågorna. Jag gör detta ihop med sektorns ledningsgrupp tills en ny chef är på plats, säger hon.

Hur tar ni beskedet i ledningsgruppen att Annika Sjöberg slutar?
–  Jag har bara arbetat här ett år, men det är klart att det innebär förändringar när någon försvinner, det skapar alltid tankar och funderingar. Vi känner ett ansvar ledningsgruppen och vi vill göra vårt bästa för att lösa situationen så snabbt som möjligt.

Kommundirektören Gull-Britt Eide meddelar att man redan påbörjat rekryteringen av en ny sektorchef. Hon menar att det för närvarande inte går att säga när en ny chef kan vara på plats, men målsättningen är att tillsätta någon så snart som möjligt. Annika Sjöberg har arbetat på förvaltningen i flera år men kommundirektören vill inte kommentera om en annan tjänst inom kommunen är aktuell för henne.
–  Det är en dialog som sker mellan arbetsgivare och arbetstagare, uppger hon.
Lokalpressen har sökt Annika Sjöberg för en kommentar men hon avböjer i dagsläget.
Text och bild: aron mikael sik
aron@lokalpressen.eu

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Garveriet har ställt in – nu ställer man om

Nästa Berättelse

Budgeten 2021: "En rimlig investeringsnivå ligger på 440 miljoner per år"

Senaste artiklarna