Budgeten 2021: “En rimlig investeringsnivå ligger på 440 miljoner per år”

Alliansen vill ta höjd för ekonomiska bakslag i budgeten på grund av pandemin. Samtidigt vill man genomföra en rad satsningar på skola, omsorg,
fritid och bostäder.
–  Det är som att köpa en villa, man kan inte lägga hela penningen kontant, man måste låna men köpet ger ett mervärde, säger kommunalråd Christian Eberstein (KD).

Alliansen

Alliansen bjöd in till pressträff i måndags för att presentera satsningar och investeringar i budgeten för 2021. Det var en blandad kompott prioriteringar på framför allt fyra områden, med investeringar i skolan och äldreomsorgen, en satsning på bostäder och nya idrottsanläggningar. Styret vill uppnå en balans där man behåller Lerums attraktionskraft för nya invånare genom samhällsutveckling men samtidigt inte lånar för mycket till finansieringen.

–  Vi lånar inte för att klara driften utan det handlar primärt om samhällsutveckling och kommunala tjänster, säger kommunalråd Christian Eberstein (KD).

Investeringarna för kommande perioden ligger på 440 miljoner kronor vilket framför allt går till bostäder, fritidsanläggningar, skola och omsorg samt en ny återvinningscentral. Lill Jansson (L) som ansvarar för utbildning, kultur och fritid och menar att kulturlivet i Lerum är uppskattat, inte minst dömt av medborgarundersökningen som regelbundet genomförs. Hon menar att de lokala föreningarna har stor del i det och tillägger att det ska vara det ska vara lätt att både utöva och uppleva kultur i Lerums kommun.

–  Jag vet att många längtar efter ett kulturhus och det gör vi med. Men vi vill använda resurserna så smart som möjligt och därför planerar vi att bygga kulturhuset i samband med att vi bygger ett nytt gymnasium, säger hon.

Däremot planeras en ny ishall och ny tennishall. Kostnadskalkyler finns i budgeten, även om styret inte har exakta siffror i dagsläget. De nya bostäderna i centralorten har fördröjts på grund av naturskyddsvärdena runt Säveån men Eva Andersson (C) intygar att byggena är på gång.

–  Gråbo har kommit igång bra och det har även byggts centrumnära bostäder i Floda, nu fortsätter vi med centralorten, säger hon.

Antal barnfamiljer som flyttar till blir fler och fler och Lill Jansson säger att behovet av fler utbildningsplatser ökar de kommande åren. I dagsläget bedöms behovet vara 525 nya förskoleplatser, 2210 skolplatser och 400 nya gymnasieplatser inom de kommande nio åren. Nästa år satsar man nu 50 miljoner kronor till förskolor, 130 till grundskolor och 40 till fritidsanläggningar

–  Grunden för samarbetet är stabilt, vi är överens om hur vi ska styra de kommande fyra åren och det återspeglar budgeten på ett bra sätt, säger kommunstyrelsens ordförande Alexander Abenius (M) och får medhåll från sina allianskamrater.

Den nya återvinningscentralen är en annan stor investering för vilken 70 miljoner kronor är avsatta under de kommande två åren. Platsen är utstakad i utkanten av det gamla industriområdet i Stenkullen. På frågan om hur investeringarna ska finansieras så svarar Christian Eberstein (KD) att det mesta faller under ordinarie driftskostnader och därför betalas med skattemedel. Det nya äldreboendet kommer att byggas av det kommunala bostadsbolaget Förbo och fordrar därför ingen extra belåning.

–  Vi ser en fortsatt befolkningstillväxt och då gäller att hänga med i utvecklingen av förskolor, skolor och i äldreomsorgen. Vi har räknat på det här, vad vi klarar att bära skulderna långsiktigt, säger han.

Kommer kommunalskatten att höjas?
–  Nej, det finns inga planer på att höja skatten som det ser ut just nu. Det finns dock inte utrymme för minskningar heller, säger Alexander Abenius.

Låna pengar måste man dock alltjämt. Skulderna ligger på dryga 1,5 miljarder för 2021 växer med knappt 300 miljoner under kommande planperiod. Det motsvarar ungefär 8000 kronor per invånare. Jämfört med Göteborgsregionens övriga kommuner hamnar Lerum ungefär mitt i.

–  Dagens invånare kan inte betala för all välfärd, vi måste ta lån och sprida ut det över många år för att finansiera det på lång sikt, säger Eva Andersson.

Alexander Abenius fyller i och hävdar att det alltid är en balansgång vad gäller investeringar i budgeten.

–   Väljer vi att inte investera riskerar vi att bli en oattraktiv kommun och investerar vi för mycket, med andra ord belånar oss för mycket, så får också stora problem på lång sikt. Vi hamnar ju mitt i jämför med övriga kommuner, det är ett mått som kommunfullmäktige har fattat beslut om som kommunstyrelsen måste förhålla sig till, säger han.

Text och bild: aron mikael sik
aron@lokalpressen.eu

 

 

 

2 Comments

 1. Man bygger inte arbetstillfällen, man skapar förutsättningar för företagande. Företag som vill etablera sig här är beroende på arbetskraft och då krävs det en variation av boendeformer, unga har inte råd att köpa en villa. Jag har bott här i över 60 år, mina far/och morföräldrar sedan 1920-talet (inflyttade från Göteborg).
  Din kommentar om etniskt homogent säger dessvärre mest om dig än något annat!

 2. 1) Vi som bor här gynnas inte av att det kommer fler och trängs! Bygg ENDAST arbetstillfällen INGA bostäder.

  2) Om det byggs bostäder skall det vara enstaka villor i privat regi. Statarlängor tar hit oönskat och undermåligt befolkningsunderlag.

  3) Om det skall byggas “lekplatser för vuxna” (dvs s.k. kultur och fritid) skall det göras HELT PRIVAT utanför budget. Jag använder ALDIG bibliotek, idrottsanläggningar eller teater. Jag vill leva ifred och inte betala för andra, dvs parasiter.

  4) Om ni nyinflyttade (och då menar jag minst 60 år tillbaka) vill annat än vi som bott här i generationer, går det bra att flytta till Angered.

  LÅT LERUM VARA GLEST, VÄLUTBILDAT, RIKT och ETNISKT HOMOGENT!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Chefen för samhällsbyggnad lämnar sitt uppdrag

Nästa Berättelse

Centrumvärdens rapport vecka 38 2020

Senaste artiklarna