Camping till sommaren?

Det är fortsatt ovisst om Aspen camping. Kommunen har gjort två upphandlingar förra året men inte fått in några anbud. De som drivit campingen i 25 år får inte förnyat förtroende och har inte lämnat något anbud i de upphandlingar som varit. De anser att det inte möjligt att driva en camping på de villkor som kommunen ställt upp. Inte heller någon annan verkar tycka att kommunens krav är rimliga.

På frågan om nuvarande ägare till Aspen camping kommer att få ett förlängt avtal svarar kommunstyrelsens ordförande Alexander Abenius: Det nuvarande företaget du refererar till har inte kommit in med något anbud. Vi kommer inte göra någon ytterligare förlängning av det gamla avtalet. 

På frågan om hur kommunen kommer att gå vidare svarar Alexander Abenius: Vi kommer fortsätta titta på alternativen för Campingens framtid. 

Vilka alternativ det är framgår inte av svaret. Om ingen företagare vill driva campingen återstår bara alternativen ingen camping eller att kommunen driver campingen i egen regi.

Avveckling
Företaget Aspen camping har fått beskedet att campingen skall vara avvecklad senast den 30 april 2020. Då skall alla anläggningar vara borttagna och platsen återställd. Enligt avtalet skall arrendatorn ”på sin bekostnad avlägsna byggnader och anläggningar och återställa marken i görligaste mån, såvida inte kommunen skriftligen medger att byggnader och anläggningar får ligga kvar – och i så fall övergår de i kommunens ägo utan ersättning.” Kommunen har genom Alexander Abenius lämnat klart besked om att anläggningarna skall tas bort. ”På din fråga (Matti Tiks) om ni ska avveckla och ta bort er anläggning från fastigheten senast 2020-04-30 så är svaret, ja. 

Ny träff
Ägarna till campingen har bett om en träff med kommunledningen för en förutsättningslös diskussion om framtiden. En förfrågan som kommunledningen tackat ja till. Framtiden får visa om det blir någon camping till sommaren.

Text: Lennart Lauenstein

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Centrumvärdens veckorapport vecka 4, 2020

Nästa Berättelse

Låna gratis släpvagn hos ICA Kvantum Lerum

Senaste artiklarna