/

Vad gör ett begravningsombud?

Det började för nitton år sedan. På mitt skrivbord i kommunhuset låg en lapp där det stod att kommunstyrelsen föreslagit mig som begravningsombud. Nu visste jag vad ett begravningsombud skall göra, men det visste inte kommunstyrelsens ledamöter. Alla var övertygade om att det handlade om att förrätta borgerliga begravningar – och det var det ingen som hade lust med. Förslaget medförde att Länsstyrelsen utsåg mig till begravningsombud för Lerums kommun. Uppdraget gällde församlingarna Lerum, Skalljö och Stora Lundby.
Vad gör ett begravningsombud?
Som väl alla minns skildes kyrkan från staten år 2000.  Statskyrkan skulle bli som vilken kyrka som helst – dvs en idéell förening. Svenska kyrkan skulle även fortsättningsvis ansvara för begravningsverksamheten. Samtidigt beslutades att det skall finnas begravningsombud som lokalt skall utöva statens tillsyn över begravningsverksamheten. I uppdraget ingår att kontrollera att begravningsavgiften inte används till kyrklig verksamhet. Vidare skall begravningsombudet se till att de som inte är medlemmar i Svenska kyrkan erbjuds möjlighet till en värdig begravning. Främst då att det finns tillgång till en värdig ceremonilokal.
Information om begravningsavgiften
Alla som är folkbokförda i Sverige och har en beskattningsbar förvärvsinkomst betalar begravningsavgift. Avgiften baseras på din inkomst och du betalar den i samband med inkomstskatten.
Den som har begravningsansvaret i ett område kallas för huvudman. I Sverige är det församlingar inom Svenska kyrkan som har det ansvaret, utom i Stockholm och Tranås där kommunen har uppdraget.
Begravningsavgiften är lika stor i hela landet, utom i Stockholms kommun och Tranås kommun. Begravningsavgiften går bland annat till att sköta om våra begravningsplatser. I avgiften ingår bland annat rätt till kremering och en gravplats i 25 år. Begravningsavgiften är inte kopplad till den egna begravningen, utan går till att erbjuda allmänna begravningsplatser för alla som bor i Sverige.
Det här får begravningsavgiften användas till

  • Lokal för förvaring och visning av den avlidne
  • Kremering
  • Transport till gravsättning (det gäller transporter från det att huvudmannen tagit över ansvaret för stoftet och till dess att gravsättning har skett)
  • Gravsättning
  • Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler
  • Gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under 25 år.

Text: Lennart Lauenstein/begravningsombud

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Kommunhuset som konst

Standard miniatyr
Nästa Berättelse

Insändare: Bästa Lerum!

Senaste artiklarna