//

Socialt byggande på Garveriet

Den 18-19 November 2021 genomförs den andra upplagan av den öppna nationella konferensen Socialt Byggande. Där blir ett 80-tal programpunkter med talare och paneldeltagare, både från Sverige och Europa. Programmet utgår från tre teman – Civilsamhälle, integrerande miljöer, omställning

Civilsamhällets egen förmåga att bygga och förvalta.
Konferensens utgångspunkt är civilsamhällets egen förmåga att forma och ta ansvar för sina livsmiljöer om rätt förutsättningar ges.
I civilsamhälle och folkrörelser finns en stor förmåga och en vilja att driva utvecklingen; bygga och förvalta bostäder mm.

Inkludering och integration i praktiken: bostäder för alla.
Hur kan bostadsmiljöer vara utformade för att stärka den sociala hållbarheten över tid och jämna ut skillnader i livsmöjligheter mellan grupper? Hur tar vi oss ur segregationens onda cirklar och åstadkommer öppna och integrerade städer och samhällen?

Omställning genom socialt gestaltade livsmiljöer.
Vi behöver ställa om samhället. Snabbt. Men det går trögt. En anledning kan vara att vi tenderar att bortse från att den ekologiska hållbarheten har en stark social dimension – det är i de sociala relationerna mellan människor som det avgörs om vi kan uppnå och upprätthålla en uthållig hållbarhet, eller ej.

Varför garveriet?
”Platsen för mötet är halva grejen”. Socialt byggande har valt Garveriet i Floda eftersom Garveriet är en mötesplats som genomsyras av omsorg, kultur och sökandet efter en hållbar gemensam framtid.  Miljön har tillkommit genom sociala byggmetoder. Den stora konferenslokalen är byggd genom med mer än 6000 timmar av volontärarbete.”

Program
Talare
Anmälan

Läs mer:
Socialt byggande
Egnahemsfabriken på Tjörn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Fullt fokus på näringslivet

Nästa Berättelse

Snattaramnesti gav massmedial uppmärksamhet

Senaste artiklarna