///

Snart klart med Herrgårdsbacken

Tjänstemännen i kommunen har utsett en exploatör till Herrgårdsbacken i Floda. De sex förslagen för marktilldelningen har utvärderats efter olika kriterier och poängsatts. Maxpoäng får Skeppsviken Fastighets AB och efem Arkitektkontor med förslaget om tre punkthus. Nu på onsdag ska politikerna i kommunstyrelsen ta ställning.
Tjänstemännens bedömning är att det vinnande förslaget på bästa sätt utvecklar Floda centrum och anses vara realiserbart inom tidsplanen för utbyggnaden av centrumet.
Även om det kallas marktilldelningen är det ändå att betrakta som en tävling mellan olika förslag, där den exploatör vars förslag får högsta bedömningspoäng får köpa marken av kommunen och bebygga den. Politikerna tar beslutet den 23 april.  
HÄR ÄR BEDÖMNINGEN:
(Klicka på blå text och se poängbedömningen)
 
2-Handen-Skeppsvik-efem
Plats 1: 60 poäng  Förslag 1 Med mössan i hand Skeppsviken Fastighets AB och efem Arkitektkontor
Består av tre punkthus som nås från Vilhelm Thams väg. Jämfört med övriga förslagen har detta en medelhög hyra.
 
 
 
6-Peab-Krook-Tjader
 
Plats 2: 56 poäng Förslag 5 Herrgårdsbacken  Peab och Krook & Tjäder
Har en tät bebyggelse koncentrerad till den västra delen av området. Men trafiklösningen med tillfart via Arfwedssons väg bedöms tveksam.
 
 
4-Hemma-Gimnova-Radar
 
Plats 3: 55 poäng Förslag 3 Hemma på Herrgårdsbacken  Gim­nova AB, Radar arki­tek­tur & pla­ne­ring AB och Fristad Bygg AB
Uppfyller Vision 2025 bäst  och har den lägsta hyreskostnad. Men konceptet Byggemenskap – att en grupp människor i egen regi och utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar och bygger –  bedöms ta för lång tid.
 
 
1-Gryning
 
Plats 4: 46 poäng Förslag 6 Gryningen över Herrgårdsbacken  Tornsta­den och Kanozi Arkitekter
Beskrivs ha en brokig bebyggelse i stigande skala över hela området och anses inte helt genomtänkt.
 
 
3-Glantz-Rydler-
 
Plats 5: 44 poäng Förslag 4 Herrgårdsbacken Floda  Ryd­lers Bygg och Glantz Arkitektstudio
Har en utspridd bebyggelse i varierande höjd över hela området. Tillfarten sker via Vilhelm Thams väg och Arfwedssons väg. På grund av vägutbyggnad och om det byggs enligt konceptet byggemenskap anses förslaget vara svårt att genomföra.
 
5-Porten-What-AF-Gruppen
 
Plats 6: 41 poäng Förslag 2 Porten till naturen  What! arki­tek­tur och AF Gruppen
Fyra punkthus som nås från Vilhelm Thams väg.  Byggnaderna anses sticka ut för mycket i förhållande till befintlig bebyggelse.
 
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Standard miniatyr
Tidigare Historien

Bullrar om solfångarplanket

Standard miniatyr
Nästa Berättelse

Video - Erik Amnå om korruption i Göteborg

Senaste artiklarna