///

Garveriet – i kväll avgörs det

Kommunfullmäktige ska ikväll (230525) ta ställning till köpet av Garveriet i Floda. Som underlag för beslutet, utöver själva köpeavtalet, har fullmäktigeledamöterna fått några rader i en tjänsteskrivelse: ”Kommunen har låtit genomföra en fastighetsvärdering. Säljare och köpare har därefter enats om en köpeskilling om totalt 20 miljoner kronor för de tre fastigheterna. Fastigheterna motsvarar 17 970 kvm mark och ungefär 4 200 kvm lokaler”.

Garveriet i Floda

Bristfälligt underlag
Lerums Nyheter har begärt att få ta del av fastighetsvärderingen, men nekats. Kommunen hänvisar till sekretess. Inte heller fullmäktigeledamöterna har fått ta del av värderingen.
I samhällsbyggnadsnämndens tertialrapport står följande: ”Förvaltningen har under första tertialet arbetat intensivt för att möjliggöra inköp av Garveriet i Floda. Inköpet är ett led i arbetet med att säkerställa tillgång till fler konferenslokaler och arbetsplatser utan att behöva hyra”. Resultatet av det intensiva arbetet har inte redovisats vare sig för fullmäktiges ledamöter eller kommuninvånarna. Det finns ingen utredning som beskriver tänkt användning av fastigheterna, hur mycket kommunen tjänar på att äga lokaler i stället för att hyra, förväntade intäkter genom uthyrning av restaurang mm.

Återbetalning av saneringsbidrag hotar
Kommunen har genom statsbidrag på 16 miljoner kronor finansierat saneringen på de aktuella fastigheterna på villkor att bostäder byggs inom fem år. Ett skäl att köpa garverietfastigheterna kanske är att snabbt få igång bostadsbyggande. Någon sådan plan har inte presenterats. Lerums Nyheter har begärt att få ta del av avtalet mellan kommunen och Flodagarveriet fastigheter AB, om saneringen men, inte fått något svar.

Inte behandlats i samhällsbyggnadsnämnden
Enligt samhällsbyggnadsnämndens reglemente ansvarar nämnden för exploateringsverksamhet inklusive förvaltning av mark inom exploateringsprojekt samt förvaltning, drift och underhåll av kommunens fasta egendom. Trots det har köpet av Garveriet inte behandlats i nämnden.

Knapptryckarkompaniet
Trots det undermåliga underlaget förväntas fullmäktiges ledamöter fatta beslut om köp av fastigheter för 20 miljoner kronor. De ska rösta utan att veta vad de egentligen tar ställning till.

Bra eller dåligt?
Ledamöterna har ingen möjlighet, utifrån det underlag som presenterats, att bedöma om affären är bra eller dålig. Det kanske är en bra affär för kommunen, men fullmäktiges ledamöter måste få ett fullgott beslutsunderlag. Det enda riktiga är att återremittera ärendet för ny beredning. Det är inte rimligt att ledamöterna skall ta ställning till en fastighetsaffär på 20 miljoner kronor utifrån tre rader i ett tjänsteutlåtande.

Lennart Lauenstein
Lennart Lauenstein, chefredaktör

1 Kommentar

  1. Håller inte alltid med dig, men denna gång är jag helt enig.

    Det fanns för övrigt ett högre bud på 25 miljoner, vilket är märkligt. I praktiken skänker säljaren 5 miljoner till kommunen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Näringslivsklimat - långt kvar till toppen

Nästa Berättelse

Annons - Nationaldagsfirande i Gråbo

Senaste artiklarna