///////

Satsar på cyklisterna

En ny cykelväg ska binda ihop Högabron och Floda Portar.
En ny cykelväg ska binda ihop Högabron och Floda Portar.

TRAFIK Floda får en helt ny cykelbana, med byggstart i höst. Cykelbanan längs Södra vägen ska binda ihop Flodala via Högabron med Floda Portar.
Lerums kommun gör nu en storsatsning på cykelnätet. Säkerheten och kvaliteten på befintliga cykelbanor ska förbättras. Till exempel ska cykel- och gångbanor höjas i korsningar vilket ger cyklisterna företräde i trafiken. Fler skyltar och bättre belysning, framförallt i korsningarna, samt nya vägvisare ska göra det enklare för den som väljer miljövänligt cyklande.
-Vi ska också göra förbättringar av korsningarna på cykelvägen längs Gamla vägen från Floda Portar mot Skallsjö kyrka, säger trafikingenjör Bengt Holm på Lerums kommun.
Över sju miljoner kronor vill kommunen investera totalt till projektet under tre år, med 2,5 mkr varje år, och arbetena beräknas vara klara 2017. Statsbidrag har beviljats för halva kostnaden under 2015, det vill säga 1,25 mkr, och kommunen har ansökt om bidrag från Trafikverket även för nästa år.
Nya leder
Planer finns också på helt nya förbindelser. Floda får en ny cykelbana längs Södra vägen, som ska binda ihop idrottsområdet vid Flodala, via Högabron mot Floda Portar. Byggstart sker i höst. Exakt var vägen från Högabron till Flodala ska dras, är dock ännu inte bestämt.
Dessutom planeras en förlängning, med en ny cykelbana mot Stenkullen längs Ryggebolvägen, från Högabron mot Ryggebol. Eventuell byggstart för den sträckan är nästa år.
Cykelled runt Mjörn
Utöver detta vill man binda ihop befintliga cykelvägar i Lerum och Alingsås så att man får en sammanhängande cykelled runt hela Mjörn. Att kunna cykla från Lerum till Jonsered och till Olofstorp på separerade cykelbanor är andra önskemål som finns med i planeringen.
-Med i tankarna finns också att binda ihop befintliga enskilda vägar, så att man kan få en direktled för cykeltrafik mellan södra Gråbo och norra Floda, säger Bengt Holm.
TEXT & BILD: GITTAN ÖHMAN
gittan.ohman@flodanyheter.se
Användbar länk för cyklister: Cykelreseplaneraren Skriv in start och mål och få en föreslagen cykelväg på karta!
Här kan du pumpa cykeln:
Lerum: baksidan av stationshuset i Lerum. Pumpen är tillgänglig när stationsbutiken är öppen (må-fre 07-22, lör 10-20).
Sjövik: vid biblioteket, Bohlins torg.
Stannum: där banvallen korsar Olstorpsvägen. Pumpen är monterad i ett elskåp.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Jan Pettersson, Vrångö
Tidigare Historien

En lärares funderingar

Hans Hellberg framför solföljaren i Gråbo.
Nästa Berättelse

Solföljaren levererar

Senaste artiklarna