/

Pressmeddelande: Lerums kommun vill återställa vattennivån i Lilla Stamsjön

Lerums kommun vill återställa vattennivån i Lilla Stamsjön och underlätta för fisk och andra vattenorganismer att vandra mellan Alebäcken och Lilla Stamsjön.
Lerums kommun avser därför ansöka om tillstånd (vattendom) för vattenverksamhet för att anlägga en sjötröskel i Lilla Stamsjöns utlopp till Alebäcken och att förändra dämmet så att fisk kan få fria vandringsvägar både uppströms och nedströms.
 Minskar även risk för översvämning
Lerums kommun avser att genomföra åtgärder vid dämmet i Lilla Stamsjöns utlopp till Alebäcken, dels för att åtgärda de senaste årens problem med extremt låg vattennivå i Lilla Stamsjön, och dels för att undanröja det vandringshinder för fisk och andra vattenorganismer som dämmet utgör idag. Målet är att återställa vattennivån i Lilla Stamsjön till den nivå som sjön haft de senaste åren, innan problemet med de låga vattennivåerna uppstod.
Dämmet behöver även åtgärdas på grund av dammsäkerheten och för att minska riskerna för skred och översvämningar nedströms bäcken.
Målet är att efter att åtgärderna genomförts ska fisk och andra vattenlevande organismer kunna vandra fritt upp- och nedströms mellan Alebäcken och Lilla Stamsjön. Detta kommer att ha mycket positiv inverkan på den biologiska mångfalden i vattensystemet. Lilla Stamsjön kommer genom åtgärderna att återfå sin tidigare nivå och problemet med extremt låga vattennivåer kommer att minska.
Lerums kommun bedömer inte att dessa åtgärder kommer innebära någon betydande miljöpåverkan. Samråd hålls nu för att undersöka om åtgärden kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
Informationsmöte
Onsdag 7 november, klockan 16-18. Om vädret tillåter på plats, kommer att meddelas senare på hemsidan www.lerum.se.
 
 
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Standard miniatyr
Tidigare Historien

Det jäser i Sveriges kommuner

Nästa Berättelse

Anmäl brott!

Senaste artiklarna

Halvtid för Viktor

Viktor Lundblad har nu vikarierat som kommunstyrelsens ordförande i snart två månader.