///

Pensionsskulden i Lerums kommun

Försäkringsbolaget Skandia ger varje år ut en rapport om kommunernas pensionsskuld. Årets rapport visar att pensionsskulden kan tvinga många kommuner till skattehöjningar under de närmaste tio åren.  Dock inte Lerums kommun.

Beräkningarna i rapporten har genomförts av Skandias analytiker. Uppgifterna i rapporten baseras på uppgifter från SCB samt från kommunernas och regionernas årsredovisningar rörande skulder och tillgångar.

Kommun         Långfristiga skulder          Per inv          Pensionsskuld          Per inv           Totalt per inv

Partille 181 000 000 4 708 836 000 000 21 746 26 455
Mölndal 487 000 000 7 146 157 000 000 23 037 30 183
Härryda 868 000 000 22 962 785 000 000 20 766 43 728
Lerum 1 301 000 000 30 875 851 000 000 20 196 51 072
Alingsås 2 290 000 000 55 758 945 000 000 23 009 78 768
Göteborg 34 047 000 000 59 536 13 657 000 000 23 881 83 418
Kungälv 3 054 000 000 67 737 930 000 000 20 627 88 364

 

Soliditet är ett mått som förklarar hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital och är ett finansiellt mått för den långsiktiga betal­ningsförmågan. Måttet visar därmed hur finansiellt stark eller sårbar en organisation är.

Kommun    Soliditet
Mölndal 44%
Partille 30%
Härryda 29%
Lerum 20%
Göteborg 16%
Alingsås 14%
Kungälv 9%

Kommunernas genomsnittliga soliditet uppgår till cirka 44 procent, men när den dolda pensions­skulden räknas med sjunker den genomsnittliga soliditeten till cirka 26 procent. Fler än 7 av 10 kommuner har en soliditet som är lägre än normen om 30 procent. Dit hör Lerums kommun, som enligt rapporten har en soliditet på 20 % när pensionsskulden är inräknad.

Länk

Text: Lennart Lauenstein

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Arbetslösheten stiger för 23:e månaden i följd i Lerum

Nästa Berättelse

Ivana Machackova ställer ut på Dergårdsgalleriet.

Senaste artiklarna