///

Öppet brev till partierna om järnvägen

 
“ÖPPET BREV TILL PARTIERNA I LERUM”
 Västra Stambanan
Västra Stambanan är Sveriges viktigaste järnväg och landets pulsåder mot omvärlden. Järnvägen är den enda spårbundna länken mellan Göteborg och Stockholm. För pendlingen till Göteborg är järnvägen av avgörande betydelse. Men banan är hårt utnyttjad, sliten och i stort behov av upprustning.
Banan har stor betydelse för:

 • Pendeltrafiken
 • Regionaltrafiken
 • Godstrafiken
 • Fjärrtrafiken

Efterfrågan på ”spårlägen” är stor, men banans kapacitet räcker inte. Detta gäller främst i ändpunkterna, där stora flaskhalsproblem uppträder. I Stockholm är detta löst, då citybanan invigdes 2017. Nu är det hög tid att lösa kapacitetsproblemet mellan Göteborg och Alingsås. Genom att bygga två nya spår mellan Göteborg (Sävenäs) och Alingsås skapas en kapacitetsstark, robust och tillförlitlig bana. Trafikverket har utrett frågan under de senaste 15 – 20 åren. Idag finns ett förslag till intressant lokalisering som innebär att fjärr- och godstrafiken kör på nya spår belägna utanför tätorterna. Omkring 20 km av sträckan är tunnelförlagd. Det finns en total samsyn om detta hos Trafikverket, kommunerna utefter hela sträckan Göteborg – Stockholm samt Västra Götalandsregionen.
Men det räcker inte att vara överens i teorin, det viktiga är att projektet kan genomföras i skala 1:1 och i en nära framtid. Projektet har synnerligen hög samhällsekonomisk nytta. Att vänta innebär stora samhällsekonomiska förluster. Projektet kostar 10 mdr och dessa pengar bör fram under 20-talet! Järnvägsföreningen har starkt inspirerat Trafikverket till en kortare och snabbare lokalisering utanför tätorterna. Föreningen vill nu också driva på nästa fas, finansieringen.
Föreningen vill med enkäten engagera politiker och partier i genomförandet och finansieringen. Vi vill att ni inom partiet resonerar och kommenterar (prioriterar!) bland följande alternativ:

 • Den statliga investeringsplanen 2018-2029. Inga pengar är avsatta för projektet i Regeringens nyss beslutade plan.
 • Västlänkens öde avgörs i valet i september. Västlänken är världens dyraste vändslinga. En alternativ användning av pengarna kan finansiera Västra Stambanan Göteborg – Alingsås (10 mdr), nödvändig kapacitetsförstärkning på Göteborg C (5 mdr), samt ett bidrag till ny järnväg Gbg – Borås. Detta är också i linje med GR:s strukturbild/strategidokument.
 • Hybridfinansiering. En finansieringslösning som innebär ett biljettprispåslag för de långväga resorna med 30 – 50 kronor kombinerat med en årlig statlig ersättning för den samhällsekonomiska vinst som görs samt lån med statliga garantier. Ett exempel hittar du på föreningens hemsida – ilerum.com – under rubriken “Lånefinansiering”

Vi vill också att ni resonerar och svarar på frågan om
 Buller och vibrationer.
Lerum är sannolikt den mest buller och vibrationsutsatta (avser väg och järnväg) kommunen i Sverige. Forskning visar att buller och vibrationer är en betydligt större källa till sjukdomar än man tidigare trott.
I Trafikverkets planer för investeringar i järnväg är dessa problem i regel begränsade till utbyggnadsområdet och bullerkällan. Oftast undervärderas bullerproblemen, angränsande bullerkällor “glöms bort”. Om utbyggnaden genererar mer trafik skapas dessutom mer buller och vibrationer utanför utbyggnadsområdet. Vad vill och kan partiet göra för att skärpa kraven på Trafikverket och t. ex kräva garantier för att tillåtna bullernivåer hålls, även efter det att investeringen genomförts?
Järnvägsföreningen uppmuntrar er att engagera er i enkäten och besvara enkäten senast 15 augusti. Vid ev. frågor står vi gärna till tjänst. I vår hemsida – ilerum.com – finns även värdefull information.
Partiernas svar kommer att offentliggöras före den 9 september.
Med vänlig hälsning
Björn Stahre
Svar skickas senast 15 augusti till:
Järnvägsföreningen
c/o BAS
Hilleforsvägen 2
443 61 Stenkullen
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Comments

 1. Frågan är redan avgjord och det är inte Göteborgs stad som bestämmer – tack och lov! Idag beslutade dessutom HD att bygget kan börja även om MÖD inte fattat slutgiltigt beslut. Att en avtalspart ensidigt river upp – märk väl – hela Västsvenska paketet är både ansvarslöst och dumt. Och dyrt. Men vill man slänga en våt filt över Göteborg med omnejd i decennier så vill man. Jag anser att “pacta sunt servanda”.

 2. Västlänken är redan i hamn. Den är beslutad och beställd på nationell nivå inte bland bypolitikerna i GBG. Det Wannholt kan göra är ställa till ett halabalo kring avtalet om Västsvenska paketet, där Västlänken är en liten komponent. Skulle han ta denna möjlighet så faller en fruktansvärd massa redan gjorda och planerade investeringar som “vem då” ska betala? Det är ett paket – inte en tunnel vi pratar om. Tack och lov lyckades man manövrera ut Vägvalet, men släpps Wannholt lös så kommer det att kosta. Miljarder. För ingenting. Till skillnad från Stockholm och Malmö där man VILL ha infrastruktur så kommer alla stoppade projekt att ligga som en våt filt över Göteborg med omnejd. Plus att räkningen kommer att kväva all utveckling i Göteborg. Härligt! Vill man stoppa syret totalt så är Wannholt den bästa lösningen. Därav “tramsa”. Pacta sunt servanda!

 3. ”Sluta tramsa”?
  Det är val i september.
  Uppstickaren Demokraterna med Björn Wannholt i spetsen ser ut att kunna bli största parti i Göteborg.
  Västlänken är inte i hamn ännu.
  Först skall folket säga sitt.

 4. Västlänkens öde avgörs inte i höst. Västlänkens öde avgjordes för lång tid sedan och sista spiken i kistan slogs ner av miljööverdomstolen i maj.
  Riksdagens beslut är klart. Alla överklaganden undanröjda. Och dessutom har bygget startats. Sluta tramsa om att Västlänken ska stoppas och börja arbeta för hur vi ska dra nytta av denna investering under byggtiden och då den är klar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Standard miniatyr
Tidigare Historien

Loranga, Masarin och Dartanjang på besök!

Standard miniatyr
Nästa Berättelse

Pressmeddelande: Kommunstyrelsen 2018-06-13

Senaste artiklarna