//////

Nya Gråbo – äntligen på G!

BILD:Mats & Arne Arkitektkontor AB
BILD:Mats & Arne Arkitektkontor AB

BYGGSTART Efter många års väntan drar nu omdaningen av Gråbo centrum igång.
Inom fem år ska drygt 200 nya bostäder uppföras.
Detaljplanen som vann laga kraft den 25 september i år innebär att spaden snart kan sättas i marken.
Blandad bebyggelse
Rydlers Bygg AB ska uppföra 14 kedjehus i längor (6+6+2) utmed den östra delen av ”rivningstomten”, området där Hjällsnässkolan tidigare låg. Säljstart för husen börjar efter årsskiftet och byggstart är planerad till sensommaren 2016.
Närmast torget ska Tornstaden AB bygga 100 lägenheter (hälften bostadsrätter, hälften hyresrätter) i fem huskroppar om fem plan i varje. Inflyttning beräknas kunna ske 2017. Lägenheterna blir ettor, tvåor och treor. Planerad säljstart för bostadsrätterna är slutet av november.
Även Mjörnbotorget får ett rejält lyft det närmsta året.
"Rivningstomten" vid Mjörnbotorget som nu ska bebyggas.
“Rivningstomten” vid Mjörnbotorget som nu ska bebyggas.

Kommande steg
Nästkommande etapper i byggplanen är inte exakt planerade i detalj ännu, men tanken är att Tornstaden AB ska bygga 30-40 lägenheter samt förskoleverksamhet söder om Hjällsnäsvägen, samt cirka 50 lägenheter på Segerstadsplan norr om Hjällsnäsvägen. Utöver det planeras ett 40-tal radhus. Dessa bostäder beräknas vara inflyttningsklara mellan 2018 och 2020.
Andra möjligheter som ryms i detaljplanen är en utbyggnad av Hjällsnäshallen (vilket dock inte finns med i nuvarande budget) och en uppdaterad bussterminal.
Inleder markarbeten
Det som sker närmast är att marken förbereds för V/A, vägar och el. Mark- och energibyggarna i Mölndal, som vann upphandlingen, ska börja markarbetet i slutet av november.
Efter nyår kan byggbolagen sätta igång, förutsatt att byggloven är klara.
Skulpturen Dans i solglitter (Lars Petersson 1979) kommer få fint sällskap på Mjörnbotorget, bland annat ska en vattenskulptur med fåglar och en ny scen uppföras.
Skulpturen Dans i solglitter (Lars Petersson 1979) kommer få fint sällskap på Mjörnbotorget, bland annat ska en vattenskulptur med fåglar och en ny scen uppföras.

Byggarbetsplats
Gråboborna kommer förstås att märka av arbetena.
Från kommunens sida är man inställd på att fortsätta den inslagna vägen med dialog, information och medskapande kring projektet.
– Ledordet för hela processen har varit medskapande. Vi har haft många workshops och medborgardialoger kring torget och Gråbo. Nu sätter vi information väldigt högt, säger verksamhetschef Ann-Christin Wellander.
Kommunens projektledare Lars Carlsson vill betona att de vägar som byggs till en början är att betrakta som arbetsvägar för byggarna, och att den slutgiltiga utformningen och beläggningen av gatorna inte blir färdig förrän husen byggts.
Träd i vägen
Alléträden som står i vägen för bygget har kommunen fått dispens för att ta bort. I den mån det går ska man försöka flytta de träd som bedöms så pass livskraftiga att det är möjligt, men det handlar endast om ett fåtal. En del av träden växer dessutom olämpligt nära ledningar i marken.
– Att flytta ett normalstort träd kan kosta uppåt 40 000 kronor. Men vi ska plantera nya träd efteråt och hoppas de växer upp så fort det bara går, säger Lars Carlsson.
Stefan Eriksson från Tornstaden AB påpekar att det inte behövs pålas för husen de ska bygga, vilket betyder mindre buller och vibrationer från bygget.
Mjörnbotorget idag.
Mjörnbotorget idag.

Tror på Gråbo
Visionen för omdaningen av Gråbo är fler bostäder, en blandad stadsbild, förtätning, trygghet, insyn och ökat underlag för handel. Orten är utsedd till att bli kommunens pilotort i hållbarhet.
En utmaning är att bygga miljöanpassat och hållbart och samtidigt hålla pris- och hyresnivån rimlig på bostadsmarknaden.
Men både Per-Eric Stjerna, Rydlers, och Stefan Eriksson, Tornstaden, tror på nya Gråbo.
– Rydlers bygger nu i Aggetorp och försäljningen av villorna där har gått snabbare än förväntat, säger Stjerna.
Gråbo har dessutom bra kommunikationer och ännu tätare turer planeras för busstrafiken på orten.
Det finns ett stort sug efter lägenheter menar Stefan Eriksson.
– Gensvaret vi fick efter mötet i samband med Skördefesten var otroligt, säger han.
TEXT: GITTAN ÖHMAN
gittan.ohman@flodanyheter.se
Läs mer om projektet i Gråbo, med bilder och kartor:  
Planbeskrivning – Antagandehandling Gråbo C – Reviderad 2014-08-28
Utveckling av Gråbo centrum

[box type=”info”]Kort historik:
November 2007 – Hjällsnässkolan brinner ner
2009 – Programmet för detaljplan Gråbo antas
2011 – Byggbolagen PEAB, Rydlers Bygg och NCC vinner markanvisning i Gråbo
2012 – Medskapandegruppen i Gråbo bildas
Hösten 2012 – Gråbos tre F-9 skolor (Ljungsvik, Röselid, Lekstorp) invigs och nyinvigs
2014 – Lerums kommun köper Mjörnbotorget med omgivningar
2014 – De två byggbolagen PEAB och NCC drar sig ur då bostadspriserna inte beräknas kunna matcha investeringarna
Vinter 2015 – Exploateringsavtal tecknas med Tornstaden för utbyggnad av Gråbo centrum
Hösten 2015 – Detaljplan antas och byggstart, etapp 1, startar [/box]
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Brand på Bockaberg

Standard miniatyr
Nästa Berättelse

Inställda tåg Gbg-Alingsås i helgen

Senaste artiklarna