Nya bostadsprojekt i kommunen – “Det är mycket på gång”

Bostadsbyggandet har släpat efter i Lerum under flera år. Men önskan att bygga finns hos politiker, förvaltning och fastighetsbolag.
– Vi måste bli bättre på att kommunicera med byggföretagen, säger Eva Andersson (C).

Eva Andersson (C)
Fotograf: Helene Bergman
Bostadsbyggandet har gått långsamt i Lerum under flera års tid. Förklaringarna är flera, men i huvudsak handlar det om planerade bostadsområden som ligger i närheten av Säveån, nära motor- eller järnvägen som kräver utredningar för att detaljplanen ska gå igenom. Planenheten har också haft problem med bemanningen av kompetent personal.
Kommunstyrelsen med kommunalråd Eva Andersson (C) i spetsen har godkänt 17 detaljplaner på gång för lika många projekt och 29 positiva planbesked står på kommunens väntelista. En rad detaljplaner är ute på samråd och granskning, varav några ska antas inom kort. Bäckamaden i Gråbo är ett sådant, som ska upp för beslut om antagande i kommunstyrelsen och vidare till kommunfullmäktig för beslut innan nyår. Det är jordbruksmark i delar av projektet vilket kan bli problematiskt.
– Gråbo centrum har kommit igång bra och nu går man vidare med cirka 200 bostäder och en ny förskola i Bäckamaden, det har varit många diskussioner om hur området ska utformas, invånare som fått tycka till och så vidare, säger Eva Andersson.
I ETT OMRÅDE i Tollered, i skogsbacken Brännabben, vill Derome bygga 200 bostäder. Projektets detaljplan ska ut på granskning i höst som dock har försenats på grund av en trafikutredning. Det största projektet som också ska på granskning under hösten är Aspen strand som ska ligga i närheten av Aspedalen station. Där planeras 550 bostäder med tillhörande förskola och en rad andra kommunala verksamheter.
– Aspen strand är i princip som en ny stadsdel som ska växa fram, där har vi haft en lång framförhållning och vi hoppas på en påbörjad inflyttning 2022. Området ska vara helt klart enligt projektets tidsplan 2028, säger Eva.
Det har varit en lång och invecklad process som drog igång redan år 2009 för tomten Aspen strand. Då genomfördes arkitekttävlingen Europan 10 där arkitekterna som vann, fortsatt är nära kopplade till arbetsgruppen för det konsortium där kommunen tillsammans med exploatörerna Wallenstam, HSB och Skanska som ska bygga bostäderna ingår.
– Det kommer att bli väldigt fint. Lägenheterna kommer att byggas och säljas i etapper och det är bra för inflyttningen i området. Det är så Tornstaden i Gråbo har byggt och det har resulterat i att alla lägenheter har sålts omgående, säger Eva Andersson Ett flertal mindre centrumnära projekt kring Säveån, som fått namnet Säveå Park, har också fördröjts på grund av en omfattande markutredning i anslutning till området. Förvaltningen själv har insett att man inte får igenom detaljplanerna om man inte utför markundersökningen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, vilket nu är på gång.
– Det handlar i första hand om att se till att marken nära vattnet stabiliseras så att det inte rasar. Men det innefattar också kreativa lösningar kring dagvatten och även parkerings- och trafikfrågor, säger Eva.
ETT ANNAT STORT projekt är planen att bygga den nya skolan Norra Hallsås, som kräver en inventering av naturvärdena vilket kan påverka detaljplanens förutsättningar. Skolan ska ha en kapacitet på totalt 800 – 1000 elever inklusive en särskola för 50 elever med tillhörande idrottshall. Idrottshallen ska komplettera Lerums övriga idrottshallar för föreningslivet och bli en ny mötesplats i området.
Målsättningen är att placera skolan enligt de villkor som naturen ställer. Nuvarande skolkapacitet inom området i norra Lerum behöver utökas för att möta ett ökat antal elever i kommunen. En genomförd förstudie visade det att bästa lösningen är att bygga en ny skola i Norra Hallsås, med ambitionen att i största möjliga mån bevara naturlig topografi och vegetation i området. Går allt enligt beräkningarna antas detaljplanen för projektet 2021.
– Vi följer utvecklingen i kommunstyrelsen för de olika projekten regelbundet och godkänner detaljplaner så fort det är möjligt. Men när exploatören kommer till oss med önskemål om att utveckla ett specifikt område så måste vi bli bättre på att kommunicera vilka förutsättningar som finns och vilka ledtider man kan förvänta sig, säger Eva Andersson.

5 Comments

 1. Till Martin

  Jag har inget emot simhallar eller annat, OM de som använder dem betalar. Samhället (dvs Stat, Region och Kommun) skall vara bra på sina kärnuppgifter. Det är de inte. Sedan skall skatterna vara låga. Jag betalar ca tre ggr mer skatt än genomsnittet. Men jag har inte tre röster som jag borde ha. Och jag använder inga sim- eller idrottshallar. Eller bibliotek eller teatrar mm.

  Den viktigare frågan är befolkningstillväxt. Om alla delar av världen växer 1 % per år blir vi närmare 15 miljarder år 2100. Hoppas inte det. Annars måste vi “stjäla” personer från andra delar av landet. Eller – gud förbjude – MENA-länder.

  Varför skulle medelåldern öka utan inflyttning? Det föds ju nya och dör andra hela tiden.

  Och det finns redan alla typer av bostäder så det fylls på underifrån.

  Nä, kan man inte balansera budgeten utan inflyttning är det ett äkta pyramidspel.

  Politikerna skall väl värna oss som alltid bott här och inte tillkommande Hisings- eller Angeredsbor.

  Att barnfamiljer bidrar med skatt måste vara fel. Två barn på dagis och ett i skola innebär en kommunal kostnad på över en kvarts miljon. Det betalar två normalinkomsttagare inte i (kommunal-) skatt. Notera att kommunalskatten (minus regionen) endast är 20,65 %. Då måste föräldrarnas löner vara över 1,2 miljoner för att ge 250 000 kr i skatt.

  Nä, det är dem utan eller med vuxna barn och utan vårdbehov som är de riktiga skattehjältarna. Och vi brukar varken simma eller spela handboll i någon större utsträckning!

  Vad gäller värdet på min bostad torde det stiga om utbudet hålls igen. Den skall ändå inte säljas utan fortsätta att gå i arv.

  Att orten skulle dö som en norrlandskommun händer inte. Vi är en del i Storgöteborg. Men låt oss vara en exklusiv del där inga nya har tillträde.

  Med alla farthinder och rondeller och dumheter kör jag aldrig in i centralorterna utan snabbt ut på E20 (bor alltså inte i någon av orterna) och annorstädes med min shopping.

  Lerum behöver bara villor, skolor och vårdcentral samt mataffärer.

  Och arbetstillfällen. Mer arbetstillfällen. Det borde vara byggmoratorium tills utpendlingen halverats.

  SLUTA BYGG BOSTÄDER

  SKAFFA ISTÄLLET ARBETSTILLFÄLLEN INOM KOMMUNEN

 2. VARFÖR?

  I dagens GP talas det om “behovet” av att en kommun växer. Men varför.

  Det är rena pyramidspelet att bygga budget och ekonomi på andra som skall komma hit och öka trängseln!

  Kommunal service är huvudsakligen löner. En för stor skolbyggnad i framtiden kan minskas utan större kostnad. Man blir inte sittande med kostnader om barnkullarna minskar. Man får mer skatteintäkter av arbetande undan små barn.

  Men viktigast; Lerum är till för oss som bor här. Många vill inte ha mer trängsel, större skuldsättning med mer.

  Politikerna kör ett eget race. Jag vill inte ha inflyttning eller nybyggen.

  Och framförallt inte att det byggs sim- och idrottshallar, kulturhus och liknande.

  Jag vill ha lugn och ro, trygghet och välstånd.

  Då skall Lerum endast innehålla villor och etniskt homogenitet.

  SLUTA BYGG!

  • 👍 kan bara hålla med!! Varför vill politikerna skapa en förort till Göteborg… Knappast något som de boende i kommunen är positiva till skulle jag tro. Enorma naturvärden försvinner för alltid, sorgligt är det!

   • Lerum är en förort till Göteborg och har så varit i över 100 år. Det är inget politiker styr över, det är arbetsmarknaden.

  • Nu förstår jag inte hur du tänker? Om vi inte har inflyttning så får vi en allt äldre population, just nu har vi en medelålder på 39,6 vilket är något under Sverigemedel. Med fler unga som har arbete skapar efterfrågan i handel, samtidigt ökar värdet på din bostad istället för att minska. Varför så negativ till sim- och idrottshallar? Det är ju högst positivt för den allmänna hälsan och livskvalitén! Vi skall väl va glada att fler upptäcker vår fina kommun? Motsatsen är att kommunal service, förskolor, skolor, vårdcentraler, kollektivtrafik samt att våra centrum dör, kvar blir bara några mäklare och begravningsbyråer (som får en ökande marknad).
   Vi har synnerligen goda politiker i majoritet!

   BYGG MER!

   Martin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Kraftledning förnyas i Lerum och Härryda – skogsägare drabbas

Nästa Berättelse

Underhållning för hela familjen - Caligari kommer till Lerum!

Senaste artiklarna