/////////

Naturreservat invigt

L1
“Härmed förklaras Lerådalens naturreservat öppnat”.

NATURRESERVAT Lerådalen började bildas redan när inlandsisen gav vika för 10 000 år sedan. Nu har dalgången blivit ett naturreservat.
Att platsen blir naturreservat innebär att den är fredad för framtiden. Beslutet att avsätta mark till ett kommunalt naturreservat togs redan 2001 i samband med den nya vägen mellan Gråbo och Stenkullen. Lerums kommun, EU och länsstyrelsen bidrog tillsammans till budgeten på 4 miljoner kronor för att iordningställa området. Biolog Maria Magnusson och Ullacarin Lundgren från sektor samhällsbyggnad på Lerums kommun har de senaste fyra åren arbetat mer intensivt med området, som alltså invigdes i fredags.
L6
Öppet landskap
Får och kor betar nu på kullarna för att hålla ravinlandskapet  öppet och flera av stigarna har gjorts mer framkomliga för allmänheten. Nya stängsel och spänger är uppsatta, nya skyltar och informationsmaterial har tagits fram. Den första delen av vägen fram till utsiktsplatsen är till exempel tillgänglig även för rullstolsburna numera.
Kommunstyrelsens ordförande Dennis Jeryd (S) lyfte i sitt invigningstal fram hur det kommunala naturreservatet har betydelse både för Lerums miljövision, för folkhälsan och ur pedagogisk synvinkel, med tanke på de många skolor – förskolor inte minst – som finns i närheten.
Som i Skottland
Gunilla Liljeroth bor i den lilla byn vid Stilletorpskulle intill reservatet. Hon tycker bara det är roligt att fler människor nu kan njuta av de vackra omgivningarna.
–Här är som att gå omkring i Skottland, det är så vackert!
I samband med helgens invigning ordnades tipspromenad och guidade turer både med Naturskyddsföreningen och Natursnokarna.
TEXT & BILD: GITTAN ÖHMAN
gittan.ohman@flodanyheter.se
Besökarna fick träffa några av betesdjuren som går i Lerådalen. Ägare är Lammet & Bonden i Gråbo.
Besökarna fick träffa några av betesdjuren som går i Lerådalen. Ägare är Lammet & Bonden i Gråbo.

 
L3
I dalgången finns rikt växt- och djurliv, speciellt fåglar.

 
L4
På Lerums kommuns hemsida kan du läsa mer om Lerådalen.

 
L7
Gunilla Liljeroth bor intill naturreservatet. “Lika vackert som i Skottland” säger hon.

 
L5
När isen smälte forsade smältvatten genom dalgången. Vattnet bildade ravinen med dess branta sluttningar.

 
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Standard miniatyr
Tidigare Historien

Årets Sjövikare är två

Nästa Berättelse

Miljöinspektion vid saneringen

Senaste artiklarna