Näringslivet lyfter hela samhället hur lyfter vi näringslivet?

Det är företagen som driver samhället, skapar en stor del av jobben och genererar de resurser som är nödvändiga för välfärden. Därför är det så extra viktigt att det går bra för näringslivet även i denna svåra tid som är nu. Välfärden och då särskilt sjukvården är nu mycket hårt belastad och de resurser som genereras i näringslivet behövs mer än någonsin för samhällets gemensamma åtaganden. Därför måste samhällets strategi ligga på att både stärka företagen och att tillföra nödvändiga resurser till exempelvis vården.

I den rådande situationen genomgår många företagare och hela branscher en mycket svår tid. I vissa branscher har kundunderlaget mer än halverats. Särskilt drabbat är tex besöksnäringen, restauranger och caféer. En stor del av butikshandeln är också drabbad. Även många tjänsteföretag som exempelvis frisörer och massörer upplever en mycket tuff tid.

Då kan det vara extra viktigt att näringslivet och dess många småföretagare får lite extra stöd.

Det är också viktigt att stötta samhällets entreprenörer nu så att de kan anpassa och ställa om sin verksamhet för att överleva den rådande krisen.

Hur ser då situationen ut i det lokala näringslivet?
Lerums näringsliv kännetecknas av en mycket stor mängd små företag. Det finns inget enda storföretag i Lerum. I Lerum finns över fyratusen småföretag som alla bidrar på många sätt. Kommunen som ju kännetecknas av en stor utpendling är mycket beroende av ett starkt lokalt näringsliv. De mindre företagen är mycket viktiga inte minst inom olika service- och hantverksyrken En annan viktig del av näringslivet är besöksnäringen som de senaste tio åren vuxit sig allt starkare med framförallt Sävelångenområdet och Nääs Slott. Lerums vackra natur har alltid varit en stor tillgång och är en viktig del av turismen. Nu är den tillgången viktigare än någonsin. Nu hoppas nog alla att säsongen skall komma igång med turism för sommaren så att alla servicebutiker, caféer, restauranger. hotell och andra företagare som är beroende av turister kan överleva.

Viktig är också infrastrukturen med Lerums olika torg och företagscentrum som handels- och mötesplatser med sina lokala butiker. Många konsumenter föredrar idag att handla lokalt. Idag är detta extra viktigt att stödja den lokala handeln för att den skall överleva. En ofta förbisedd kundgrupp är den stora andelen äldre som vill eller måste handla lokalt.

Tuffa tider!
I dessa tider prövas många företagare i svåra och besvärliga beslut om sitt företagande och vad som väntar i framtiden. Företagare som har enskild firma har det extra besvärligt då få stödformer finns för att täcka deras förluster.

Samverkan för näringslivet
Att samverkan är en framgångsfaktor för lokalt näringsliv är känt sedan länge. Samverkan mellan näringslivet och kommunen. Samverkan i företagsföreningar och centrumföreningar. Det är också viktigt med olika stödorganisationer. Nu drivs olika särskilda kampanjer och initiativ för att stödja den lokala handeln som ”Support Your Locals”. Här är det särskilt viktigt med lokala medier som lokala tidningar och lokal radio för att nå ut.

Näringslivsranking
Svensk Näringslivsranking är en viktig del för att följa kommunernas företagsklimat. I den nyligen presenterade rapporten har Lerums kommun uppnått den bästa placeringen på tio år. Detta är mycket positivt. Man hamnar strax över medel för landets kommuner.

Nyföretagande
Ett viktigt mått på näringslivets positiva utveckling i rankingen är hur många som startar och driver företag. På Sverigerankingen ligger Lerum på plats fyrtiosju för detta mått.

Dessa siffror gläder naturligtvis NyföretagarCentrum i Lerums kommun och dess ordförande Ronny Johansson som även sitter i kommunens Näringslivsråd.

Ronny Johansson

Detta året har också startat bra där nyföretagandet under årets första fyra månader ökat från sjuttiofem startade företag 2019 till etthundraen startade företag 2020.  NyföretagarCentrum har under samma period gett rådgivning till femtio personer, som har startat tjugoåtta företag.  Andelen kvinnor som startar företag via NyföretagarCentrum sticker också ut i Lerumsstatistiken. Något som särskilt gläder Johan Eklund som är vice ordförande i NyföretagarCentrum. Vi brukar sticka ut i den statistiken. Denna gång med sextio procent av andelen startade företag. För hela riket är det annars bara trettio procent som startas av kvinnor i det totala.

Under maj månad är det en kraftig nedgång i nystartandet över hela Sverige, den trenden måste brytas menar Harry Goldman som är vd för NyföretagarCentrums riksorganisation. I siffrorna för start av nya företag från Bolagsverket, för hela landet, fanns en klar nedgång. Man ser nu klara effekter även hos NyföretagarCentrum av Covid -19. Visserligen har vissa NyföretagarCentrum bara en begränsad nedgång men överlag är det mycket allvarsamt säger Goldman. De statliga stödpaket som lagts – även om de varit välkomna – är på ingalunda sätt ett ordentligt stöd för nyföretagandet och småföretagandet. De små enskilda firmorna faller igenom liksom de nya företagen utan stora balansräkningar avslutar Goldman.

Harry Goldman

NyföretagarCentrums primära uppdrag är att arbeta med rådgivning till personer som vill starta nya företag men nu satsar man över hela landet på att hjälpa företag att överleva. Bland annat har NyföretagarCentrums nationella organisation startat Nyföretagar-Hjälpen som bland annat live-sänder varje vecka med viktiga råd för en svår tid. Man har lyckats rekrytera några av landets främsta näringslivsexperter som medverkar i sändningarna. Jörgen Bengtsson som är projektledare på NyföretagarCentrum nationellt är väldigt nöjd med att man lyckades komma igång med detta så här snabbt.

Lokalt i Lerum är NyföretagarCentrum väldigt väl förankrat med ett starkt partnerskap bland kreditinstitut, kommunen och olika kompetensföretag. Sparbankstiftelsen Alingsås har gett oss i NyföretagarCentrum  möjligheter att även ge rådgivning till företag som har varit igång mer än tre år. Detta var mycket välbehövligt säger Ronny Johansson. Våra rådgivare arbetar för högtryck! Vi ser här ett stort behov under de kommande månaderna, där företagen behöver ställa om på olika sätt och inte minst tänka nytt då kunderna har ändrat sitt beteende.

Viktigt är, nu när sommaren närmar sig med stormsteg, att samverkan och stöd för näringslivet kan fortsätta i oförminskad skala och helst öka under de kritiska månader som nu ligger framför företagen och dess kunder i det lokala samhället och omvärlden.

Jan Larsson
Lokalpressen
jan.larsson@lokalpressen.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Standard miniatyr
Tidigare Historien

Solkattens övervakningskameror fångade tjuv

Nästa Berättelse

Krönika: Lerums kommun – vilseledd av Front Advokater

Senaste artiklarna

Året som gått

Ett i många delar gott år trots pandemin. Bagges Torg har upplevt