//

Rättvisande om sjukfrånvaron i kommunen

SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) som redovisar varje år den totala sjukfrånvaron per kommun. För Lerums del ger det en felaktig bild av sjukfrånvaron i kommun. SKL:s siffror avser den totala sjukfrånvaron. Eftersom långtidssjukfrånvaron av någon anledning är mycket hög i kommunen ger uppgiften om den sammanlagda sjukfrånvaron en vilseledande bild av ur det egentligen förhåller sig.

Friskast i regionen
GR:s (Göteborgsregionens kommunalförbund) rapport Nyckeltal Personalhälsa 2018 ger en annan bild av personalhälsan. GR:s rapport visar att korttidsfrånvaron –  upp till 59 dagar – är lägst bland Göteborgsregionens kommuner. Samma vad avser sjuklönekostnaden.

Sjuklöneperioden
Under de första 14 dagarna i en sjukperiod ansvarar arbetsgivaren för sjuklön till sina anställda. I tabellen nedan redovisas hur stor del av sjukfrånvaron som avser denna del. Där ligger Lerums kommun i topp – dvs har lägst sjukfrånvaro.

 Kostnad för sjuklön
Som framgår av tabellen är Lerums kommun den kommun i göteborgsregionen som har lägst kostnad för sjukfrånvaron.

Länk till hela rapporten

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Standard miniatyr
Tidigare Historien

Systemteknikaffären: Några kommentarer

Nästa Berättelse

Elvis på Lilla Ön - 16 augusti

Senaste artiklarna