///

Lerums kommuns kommentar till min krönika ”Systemteknikaffären vid vägs ände”.

Synpunkter (kursivt) utifrån Lerums kommuns kommentar till min krönika ”Systemteknikaffären vid vägs ände”.
Lerums kommun delar inte den bild som krönikören har målat upp och målar upp i olika mediekanaler. I en juridisk tvist är det av naturliga skäl så att parterna har olika bilder. Det har vi såklart stor respekt för. Tyvärr väljer krönikören att framföra den bild som utgör Systemtekniks argumentation, vilket kan göra det svårt för intresserade läsare och kommunmedborgare att bilda sig en neutral bild av den juridiska tvisten.
Krönikörens kommentar: Det jag framför är de slutsatser som jag som jurist kommit fram till efter att nogsamt gått igenom polisens förundersökning och samtliga handlingar och skrivelser som presenterats i tvisten. Att mina slutsatser till stor del överensstämmer med Systemtekniks advokaters argumentation och åklagarens konstateranden borde leda till eftertanke.
Lerums kommun har sedan länge vidhållit en linje, med respekt för företaget Systemteknik och den juridiska processen, innebärande att vi inte försöker ge förenklade bilder av en komplex tvist.
Krönikörens kommentar: Tvisten är i sig inte komplex, däremot gör den omfattande mängden dokument det svårt att skaffa sig en bild av tvistefrågorna. Det är en uppgift för såväl FlodaNyheter som kommunen att försöka beskriva tvistefrågorna så att de blir förståeliga för kommuninvånarna.
För den som är intresserad så finns samtliga handlingar att läsa hos Alingsås Tingsrätt och hos polismyndigheten, genom att ta del av detta kan man få en förståelse för de åtgärder som kommunen har vidtagit i tvisten.
Krönikörens kommentar: Alla handlingar bör väl finnas hos kommunen. Om inte så finns de tillgängliga på FlodaNyheters redaktion. För den intresserade läsaren är det bara att maila info@flodanyheter.se och boka tid för guidning i det digra materialet. Guidning krävs eftersom materialet omfattar många tusentals sidor.
Med anledning av det som skrivs av krönikören önskar Lerums kommun framföra följande fakta: I krönikan anges att kommunen försöker knäcka det aktuella företaget, så är naturligtvis inte fallet.
Krönikörens kommentar: Läs artikeln – Gärna konkurshttp://www.flodanyheter.se/garna-konkurs/
Vidare skrev kommunens advokat i sin juridiska bedömning 2014: “Det är generellt en uppförsbacke för en relativt liten aktör som Systemteknik att stämma kommunen och de måste väga in de kostnader och risker det medför för deras del.” Med andra ord – ett litet företag kommer aldrig att ha råd att driva en process mot kommunen.
Vår kommun uppskattar och är måna om våra företagare, men vi är också måna om att rätt ska vara rätt och att skattemedel inte missbrukas.
Krönikörens kommentar: Vad betyder ”rätt skall vara rätt”? Och hur mycket får försöken att få rätt kosta? Tids nog blir det bokslut och då får vi veta vad tvisten kostat skattebetalarna. Om kommunen omedelbart hade betalat när det konstaterades att det inte förelåg något brott hade kostnaderna varit försumbara.

Pengarna växer och frodas

Det är också därför vi befinner oss i en tvist. Lerums kommun har i Alingsås Tingsrätt fört fram varför vi anser att Systemteknik gjort fel, men vi förstår också att en juridisk tvist av denna storlek tar lång tid, mycket energi och kostar en hel del pengar. Därför kom vi under hösten 2018 överens med Systemteknik att försöka sätta oss ner tillsammans med en medlare och prata med varandra i syfte att hitta en lösning på tvisten utan att den fortsätter i Tingsrätten.
För snart sex månader sedan (december 2018) lämnade Lerums kommun ett konkret bud till Systemteknik, via medlaren. Ett bud som Systemteknik varken svarat på eller bemött med något motbud. Att påstå att kommunen inte medverkar till en överenskommelse stämmer alltså inte. Därför vill vi avslutningsvis uppmana företaget att, om företaget verkligen önskar komma överens, möta kommunen vid förhandlingsbordet med ett konkret bud att diskutera.
Krönikörens kommentar:
Medlarens uppdrag är inte att i första hand komma fram till en förlikning  utan att ge en rekommendation eller liknande om hur tvisten skulle kunna lösas. Utgångspunkten är då oftast medlarens egen uppfattning om hur domstolen sannolikt kommer att döma om tvisten får avgöras där. 
 På FlodaNyheters önskan om att få ta del av förlikningsförslaget svarade kommunstyrelsens ordförande: Med hänvisning till den pågående medlingen har jag i dagsläget inga kommentarer kopplat till enskilda bud. Min utgångspunkt är att vi kommer redovisa det slutbud vi och Systemteknik förhoppningsvis kommer överens om i medlingen.
 Systemtekniks ägare tillfrågades om varför Systemteknik inte svarat på förlikningsförslaget. Han svarade: Mitt första och hitintills enda möte med medlaren var 2019-01-30 där ventilerades mycket men inget förlikningsförslag.
Medlaren var mycket tydlig med att det som dryftas på hans möten stannar där, hoppas jag inte missbrukat detta med att avslöja vad som inte diskuterades.

1 Kommentar

  1. Kommentar till kommunledningens inlägg i systemteknikaffären:
    Ni påstår att ni sedan länge vidhållit en linje med respekt för företaget Systemteknik. Det är tydligt och riktigt att ni sedan länge vidhållit en linje, men det där med respekten är väl lite skralt.
    Ni började med att anklaga ägaren för att ha gjort sig skyldig till grovt bedrägeri. Sen vägrade ni att betala för utförda jobb. Slutligen påstod ni att han lurat er på 28 miljoner kronor som ni skulle kräva tillbaka. Det kallar jag inte respekt.
    När ni sen cyniskt rekommenderar läsarna att, för att skaffa sig en neutral bild genom ta del av handlingarna hos Alingsås tingsrätt och hos polisen. Då tycker jag att ni passerat alla gränser. Har ni själva tagit del av förundersökningen på sexhundra sidor? Har ni själva gått igenom materialet på kanske 30 000 sidor hos tingsrätten?
    Frustrerad lerumsföretagare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Lerums kommun klättrar i ranking

Nästa Berättelse

Kommunhuset som konst

Senaste artiklarna