//

Lerums kommun i topp

Tidningen Fokus rankar varje år landets 290 kommuner.  Lerums kommun hamnar på en hedrande elfte plats.  Det är främst  sociala förhållanden och hälsa som  bidrar till toppplacering. Det tyder på att i Lerums kommun trivs invånarna och mår bra.

Sociala förhållanden och hälsa – plats 2
Läkemedelsanvändning; ekonomiskt och socialt utsatta hushåll; långtidsjuk- skrivna; psykiska sjukdo- mar; ekonomiskt bistånd; trångboddhet; ohälsotal; sjukfrånvaro; kostnad för individ- och familjeomsorg; boendesegregation; kost- nader för unga och vuxna missbrukare.  

Den kommunala ekonomin är medelmåttig  – plats 117.
Kommunalskatt; kommunal låneskuld; resultat; finansnetto och självfinansieringsgrad i kommunen och skattekraft; resultat i andel av skatter och bidrag; nyckelpersonal boende i kommunen.  

Fritid och kultur – plats 136
Sammanlagda kultur- och fritidskostnader; antal och anställda på bibliotek; lånefrekvens; bokinköp; verksamhet inom kultur- och musikskola; aktivitet i studieförbund; deltagande i idrott bland unga; tillgång till idrottsanläggningar och andra gemensamma aktiviteter; biografbesök och restauranger.  

Bostäder  i botten – plats 222
Bostadsbyggande under fem år; färdigställda bostäder; utvecklingen av hyror och huspriser; snitthyra; tillgång till bredband; boyta; andel hyresbostäder; prisbild bostadsrätt och småhus.

Text: Lennart Lauenstein

1 Kommentar

 1. Varför blir kommunen bättre om den bygger bostäder, om det finns hyresrätter med mer?

  Jag menar att det är tvärt om! Jag vill inte ha nya medborgare i kommunen alls. Ju färre vi är och särskilt ju färre lägenheter som finns, ju rikare, homogenare och trevligare blir det. Och mindre trafikproblem och kö på E20.

  Om en kommun anser att befolkningstillväxt är en förutsättning för god ekonomi, är det ett rent pyramidspel.

  Och idag, när tillväxten består av utlänningar, vars inflyttning i landet a l d r i g haft ett majoritetsstöd, är det ännu viktigare att Lerums befolkning varken ökar eller förändras.

  Lerum borde rankas i toppen avseende boende om vi inte bygger alls. För övrigt finns en fungerande andrahandsmarknad med ganska låga villapriser.

  Måtte vi bara riva alla statarlängor; hyres- och borätter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Standard miniatyr
Tidigare Historien

Debatt: Vinst- respektive omsättningsmaximering

Standard miniatyr
Nästa Berättelse

Debatt: En reformerad konstitution är en förutsättning för en stabil demokrati

Senaste artiklarna