//

Lärarförbundets skolranking

Lärarförbundets ranking placerar Lerums kommun på plats 262 bland landets 290 kommuner

Styrkor
Lärarlöner (55/290)
Utbildade lärare(107/290)
Andel barn i förskolan (127/290) • Meritvärde i årkurs9(137/290)

Svagheter
Resurser till undervisningen (275/290) • Lärartäthet(265/290)
Fullföljd gymnasieutbildning (253/290) • Friskalärare(248/290)

Skolverkets statistik ger en mera positiv bild

Grundskolan                                                             Lerums kommun     Riket
Behörig till gymnasieskolan                                          90%                       84%

Gymnasieskolan
Andel elever behöriga till högskolan                            80%                       73%

Lill Jansson (FP) Foto: Helene Bergman
LIll Jansson (L)
Foto: Helene Bergman

Lill Jansson (L), kommunalråd med särskilt ansvar för området lärande ger följande kommentar: ”Varje år görs flera olika jämförelsen mellan kommuner inom skolområdet. De visar lite olika saker beroende på vad det är organisationen, som gör jämförelsen, vill lyfta fram. Lärarförbundets ranking grundas till ganska stor del på de resurser som kommunerna lägger på sina skolverksamheter och där ligger vi lågt, det vet vi. Däremot ser vi att betygsresultaten för våra i elever i årskurs 9 stadigt ökat i flera år och det är vi självklart mycket nöjda med. Det om något är ett kvitto på hur skickliga lärare och annan skolpersonal vi har i vår kommun. Vi arbetar ständigt med att utveckla våra skolverksamheter och det arbetet kommer självklart att fortsätta även kommande år.”

Läs även:
Lärarförbundets skolranking trams!

1 Kommentar

  1. Snälla lilla Lill!

    Att det går bra beror givetvis huvudsakligen på två samverkande saker. Barnen är huvudsakligen vad som brukar kallas “ursvenskar” och kommer från resursstarka, välutbildade föräldrar som skapar studiemotivation.

    Sluta skönmåla. Ditt parti bidrar till det fortsatta förfallet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Sportfiskarna kämpar för laxarnas väg vid Hillefors

Nästa Berättelse

Egnahemsfabriken på Tjörn - Årets kooperativ

Senaste artiklarna