//

Sportfiskarna kämpar för laxarnas väg vid Hillefors

Representanter för sportfiskarn står varje lördag på Bagges torg för att få kommuninvånarna att rösta på förslaget om fri fiskväg i Säveån vid Hillefors kraftverk.

Markus Edstam värvar röster

Förekomsten av lax i Säveån var förr riklig. Laxen var känd för att vara stor. I fåran vid Jonsered påträffades 1979  en lax på 24,5 kilo. Under 1900-talet minskade laxbeståndet på grund av utbyggnaden av kraftverk. Undersökningar av laxfjäll från tidigt 1900-tal visar att laxen i Säveån har kvar sitt unika DNA.

Sportfiskarna har sedan 1980 ett avtal med Göteborg och Partille kommuner där de påtagit sig skötselansvar för Säveån upp till Aspen. Skötselansvaret syftar till att ge laxen lekområden uppströms Aspen. Redan 1986 var frågan om en fiskväg vid Hedefors uppe till diskussion i Lerums kommunfullmäktige.

Länsstyrelsen i Västra Götaland tog  2007 upp frågan om en fiskväg vid Hedefors. Den 11 november 2011 beslöt Mark- och miljööverdomstolen att en fiskväg skulle byggas. Beslutet i Mark- och miljööverdomstolen utgick från det avtal som träffades mellan staten, kraftbolaget och Lerums kommun i juni 2011.

Hedefors
Fiskvägen vid Hedefors består dels av en konstgjord bäck, ett så kallat omlöp, dels ett fingaller som ska hindra nedvandrande fisk från att skadas i turbinerna. Omlöpet färdigställdes 2013.
Fiskvägen innebär att vattendragets funktion återställts och alla arter som tidigare kunnat passera fallet nu åter kan vandra fritt. Ytan av lek- och uppväxtområden för lax har nästan fördubblas genom laxtrappan vid Hedefors.

Säveålax
Foto: Martin Falklind

Hillefors kraftverk
Hillefors är ett av fem kraftverk i Säveån på sträckan från havet upp till sjön Mjörn. Vid kraftverket i Hedefors har ägaren Lerum energi skapat fria vandringsvägar för fiskar som lax, ål och öring. Vid de andra kraftstationerna, där ingen fiskväg finns, är risken stor att fisken istället krossas av turbiner eller mot galler.
Kraftverket i Hillefors har en effekt som motsvarar en bilmotor och producerar energi motsvarande 1/5-dels vindkraftverk.

När fiskvägen förbi Hedefors öppnade fick fiskarna ytterligare ca 2,5 km lekområde fram till Hillefors havregrynkvarn, kraftverk och damm. Om fisken kan passera Hillefors väntar ytterligare ca 4 km lekområde. Säveåns övre fiskevårdsområdesförening och Sportfiskarna driver nu frågan intensivt.

Miljökommun
På kommunhusets vägg finns miljöpusslet där kommunen stolt redovisar sina insatser som miljökommun. En av pusselbitarna är fiskvägen i Hedefors. Om medborgarförslaget vinner gehör hos kommunstyrelsen kanske det kommer upp ytterligare en pusselbit där det står Hillefors fiskväg.

Rösta
På kommunen hemsida finns ett medborgarförslag om att utformning av en fiskväg vid Hillefors. Hittills har över 250 personer röstat på förslaget. Det innebär att kommunstyrelsen kommer att ta ställning till om dammluckorna kan hållas öppnas under den period som laxen vandrar alternativt att en laxtrappa byggs. Fiskevårdsföreningarna vill ha fritt strömmande vatten under den period då laxarna vandrar.

Förslaget
I höstas såg jag det som jag har drömt om i snart 50 år. Säveåns laxar har kommit tillbaka och simmar förbi fallen och kraftverket i Hedefors.
De första “Lerumsborna” slog ju ner sina bopålar, under tiden för nomadvandringar för ett par tusen år sedan, i det vi idag kallar Skallsjö ängar. Där kunde de njuta av naturens rikedom i form av laxar som vandrade från havet upp i Säveån som de alltid hade gjort. I sådana mängder vi bara ser på naturfilmer från Alaska. Det var bara att ta för sig tillsammans med björnar, fåglar och andra vilda djur.
I höstas (2018) stod närmare 100 laxar, som hade summit upp i den nya fiskvägen förbi Hedefors kraftverk och hoppade mot dammluckorna i Hillefors! De kunde inte nå sina uråldriga släktingars lekplatser i Säveån vid Skallsjö ängar.

Nästa höst vill jag inte se samma misslyckande igen för laxarna. Därför föreslår jag att Lerums kommun lever upp till sitt åtagande till att vara en miljökommun. Jag anser, att bästa lösningen är att laxarna får passera i en avsänkt damm under någon eller ett par veckor, genom att man öppnar dammluckorna. Under tiden kan man ju passa på att utföra erforderligt underhållsarbete vid kraftverksdammen.
När man har denna temporära lösning, så kan man utreda vidare hur den permanenta fiskvägen (enligt gällande vattendom) förbi kraftverket skall utformas. Risken är annars, att det kan ta flera år innan en slutlig fiskväg är färdig. I annat fall upprepas det som hände i höstas under kommande år och det är därför viktigt att göra denna tillfälliga lösning redan i år.

Länkar

Rösta på laxtrappan

Har laxen i Säveån passerat Hedefors?

Fiskdata

Fiskräkning i Säveån 2018

Säveåns övre fiskevårdsområde

Sportfiskarna

Säveån (broschyr)

 

 

 

 

3 Comments

 1. Lerum verkar ha gjort bort sig som miljökommun efter inslaget i Rapport som sågs av en miljon tittare, när man fick se hur det kommunalägda kraftverket stoppade laxarnas lekvandring. Över 500 Lerumsbor har ställt sig bakom förslaget om fria vandringsvägar och fler kommer hela tiden.

 2. Vad är viktigast

  Växtrum eller Säveålaxen?

  Det ena är konstgjort och skapat av tjänstemän

  Det andra har funnits långt innan människorna hade etablerats i Lerum

  Välj själv !

  På kommunens hemsida finns ett medborgarförslag om att ta ställning för laxen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Bättre sent än aldrig-Hjällsnäs rondellen

Nästa Berättelse

Lärarförbundets skolranking

Senaste artiklarna