Egnahemsfabriken på Tjörn – Årets kooperativ

Egnahemsfabriken på Tjörn startades 2018 för att bidra till nya bostäder, innovation, lokal utveckling och social sammanhållning på ön. Målet är att ge fler möjlighet att bosätta sig på Tjörn och ha inflytande över utformningen av sin bostad, samtidigt som den sociala sammanhållningen stärks. En av initiativtagarna är Tinna Harling som varit med i Floda och arbetat med Cultural Planning.

Tinna Harling

 Egnahemsfabriken har utsetts till årets kooperativ. Motiveringen lyder: Genom att med nya och innovativa sätt att tillsammans lösa bostadsfrågan, återanvända byggmaterial, praktisera ekologiskt byggande och integrera människor i lokalsamhället bidrar föreningen i hög grad till en hållbar utveckling. Det kooperativa arbetssättet ger ringar på vattnet som uppstår runt husbyggandet, genom det sociala kapital som mötesplatsen alstrar. Det bygger broar mellan grupper som annars inte skulle mötas eller få chansen att hjälpa varandra. Föreningen bedriver även en arbetsintegrerande verksamhet med arbetsträning och praktik, vilket också gör dem till ett riktigt bra exempel på socialt företagande.

Länkar:
Egnahemsfabriken
Boverket
Coompanion

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Lärarförbundets skolranking

Nästa Berättelse

Granen på plats

Senaste artiklarna