Krönika: Systemteknikaffären vid vägs ände
Gediget arbete av kommunens advokater. Tjugofem pärmar.
/

Krönika: Systemteknikaffären vid vägs ände

 Så här skrev jag i en ledare den 13 augusti 2015 – ett knappt halvår innan åklagaren lade ner sin förundersökning.

Tänk om det sen visar sig att ägaren till Systemteknik AB inte har gjort sig skyldig till några oegentligheter!
Tänk om Systemteknik följt spelets regler!
Tänk om faktureringen är i överensstämmelse med avtalet.
Då har man även riskerat skattebetalarnas pengar genom risken för ett stort skadestånd.
Oftast är det bra att inte ha för bråttom
Nu kan man sannerligen inte beskylla kommunen för att ha haft för bråttom. Systemtekniks kamp för att få betalt för utfört arbete är nu inne på femte året och någon uppgörelse verkar inte vara i sikte.
Efter att åklagaren lade ner sin förundersökning har kommunens advokater flera gånger på olika sätt försökt knäcka företaget, genom att

 • hävda att kommunen hade en motfordran på Systemteknik och därför inte behövde betala. Under årens lopp har motfordran stigit från 600 000 kronor till nuvarande 28 000 000 kronor
 • kräva att Systemteknik skulle ta fram alla underlag till alla arbeten – underlag som kommunen måste ha haft i sitt arkiv. Systemteknik lämnade in 24 fullmatade pärmar med underlag – 20 000 sidor
  Krönika: Systemteknikaffären vid vägs ände
  Förvånad rådman
 • hävda att de 24 pärmarna inte innehöll allt material
 • hävda att Systemteknik inte hade rätt att offerera arbeten till fast pris, därför skulle företaget inte ha rätt till betalning överhuvudtaget.
 • hävda att kommunens ombud, dvs kommunens egen personal, inte hade rätt att beställa, och att Systemtekniks företrädare borde ha förstått det
 • föreslå medling utan att på allvar sträva efter en förlikning. Det har nu gått åtta månader sedan medlingen inleddes, utan att kommunen har presenterat något förslag till uppgörelse
 • hävda att FlodaNyheter går Systemtekniks ärenden och publicerar falska uppgifter
 • anklaga tingsrättens domare för jäv – han hade läst FlodaNyheter.

Vägs ände
Nu väntar vi på medlarens besked. Kommer han att säga att medlingen misslyckats? Sannolikt kommer han att säga att parterna står så långt från varandra att det är svårt att se att det finns förutsättningar för förlikning.
Av Systemtekniks huvudfordran å 3 255 166 kronor (inklusive moms) återstår 2 035 404 kronor efter att kommunen godkänt en fordran på ca en tredjedel ( 1 219 761 kronor). Eftersom momsen får räknas bort handlar tvisten om 1 628 323 kronor.
Kommunstyrelsens vånda
Innehållet i medlingen är hemlig. Om förlikning inte kan uppnås kommer processen att fortsätta i tingsrätten. Förlorar kommunen innebär det en förlust som uppgår till många miljoner kronor. Vinner kommunen blir det också en förlust eftersom kommunen får stå för minst en tredjedel av rättegångskostnaderna (eftersom man godkänt en tredjedel av Systemtekniks huvudfordran). I värsta fall, om Systemteknik inte kan betala, får kommunen inte ersättning för sina advokatkostnader.
Kommunstyrelsens val borde inte vara svårt. De sammanlagda advokatkostnaderna uppgår nu till ca 12 miljoner kronor. Låt oss anta att Systemteknik frångår sitt ursprungskrav och nöjer sig med att få betalt för utfört arbete samt ersättning för sina kostnader. Kan kommunen i så fall gå Systemteknik tillmötes och komma fram till en förlikning? Då stannar kanske skattebetalarnas förlust vid de 12 miljoner kronorna. Alternativet är fortsatt process i tingsrätten med risk för en förlust för kommunen på 20 till 30 miljoner kronor.
Det här är en process som inte borde ha kostat ett öre, men som under alla omständigheter kommer att stå skattebetalarna dyrt. Ansvaret vilar tungt på ledamöterna i den nuvarande och förra kommunstyrelsen. Även på kommunrevisionen ligger ett stort ansvar, eftersom den nu rimligtvis måste utkräva ansvar för kommunens sätt att hantera hela systemteknikaffären.

Krönika: Systemteknikaffären vid vägs ände
Lennart Lauenstein, chefredaktör

 
 
 
 
 
 
 
 
Synpunkter (kursivt) utifrån Lerums kommuns kommentar till min krönika ”Systemteknikaffären vid vägs ände”.

Lerums kommun delar inte den bild som krönikören har målat upp och målar upp i olika mediekanaler. I en juridisk tvist är det av naturliga skäl så att parterna har olika bilder. Det har vi såklart stor respekt för. Tyvärr väljer krönikören att framföra den bild som utgör Systemtekniks argumentation, vilket kan göra det svårt för intresserade läsare och kommunmedborgare att bilda sig en neutral bild av den juridiska tvisten.

Krönikörens kommentar: Det jag framför är de slutsatser som jag som jurist kommit fram till efter att nogsamt gått igenom polisens förundersökning och samtliga handlingar och skrivelser som presenterats i tvisten. Att mina slutsatser till stor del överensstämmer med Systemtekniks advokaters argumentation och åklagarens konstateranden borde leda till eftertanke.

Lerums kommun har sedan länge vidhållit en linje, med respekt för företaget Systemteknik och den juridiska processen, innebärande att vi inte försöker ge förenklade bilder av en komplex tvist.

Krönikörens kommentar: Tvisten är i sig inte komplex, däremot gör den omfattande mängden dokument det svårt att skaffa sig en bild av tvistefrågorna. Det är en uppgift för såväl FlodaNyheter som kommunen att försöka beskriva tvistefrågorna så att de blir förståeliga för kommuninvånarna.

För den som är intresserad så finns samtliga handlingar att läsa hos Alingsås Tingsrätt och hos polismyndigheten, genom att ta del av detta kan man få en förståelse för de åtgärder som kommunen har vidtagit i tvisten.

Krönikörens kommentar: Alla handlingar bör väl finnas hos kommunen. Om inte så finns de tillgängliga på FlodaNyheters redaktion. För den intresserade läsaren är det bara att maila info@flodanyheter.se och boka tid för guidning i det digra materialet. Guidning krävs eftersom materialet omfattar många tusentals sidor.

Med anledning av det som skrivs av krönikören önskar Lerums kommun framföra följande fakta: I krönikan anges att kommunen försöker knäcka det aktuella företaget, så är naturligtvis inte fallet.

Krönikörens kommentar: Läs artikeln – Gärna konkurshttp://www.flodanyheter.se/garna-konkurs/
Vidare skrev kommunens advokat i sin juridiska bedömning 2014: “Det är generellt en uppförsbacke för en relativt liten aktör som Systemteknik att stämma kommunen och de måste väga in de kostnader och risker det medför för deras del.” Med andra ord – ett litet företag kommer aldrig att ha råd att driva en process mot kommunen.
Vår kommun uppskattar och är måna om våra företagare, men vi är också måna om att rätt ska vara rätt och att skattemedel inte missbrukas.
Krönikörens kommentar: Vad betyder ”rätt skall vara rätt”? Och hur mycket får försöken att få rätt kosta? Tids nog blir det bokslut och då får vi veta vad tvisten kostat skattebetalarna. Om kommunen omedelbart hade betalat när det konstaterades att det inte förelåg något brott hade kostnaderna varit försumbara.
 

4
Lämna ett svar

avatar
3 Kommentarstråd
1 Trådsvar
0 Följare
 
Mest reagerade kommentar
Hetastekommentarstråden
3 Kommentarsförfattare
Lennart LauensteinFöretagare i LerumFöretagare i Gråbo Senaste kommentarsförfattade
  Prenumerera  
nyaste äldsta
Notifiera av
Företagare i Gråbo
Gäst
Företagare i Gråbo

Ett tråkigt påhopp….lägg energin på att läsa VAD som står i min insändare inte på att spekulera över VEM som skrivit den.
Hur tvisten med Systemteknik har hanterats är och förblir ovärdigt en kommun! Om du har goda argument för kommunens agerande tycker jag att du skall presentera dem istället för att försöka misstänkliggöra den som är kritisk.

Företagare i Lerum
Gäst
Företagare i Lerum

Kan inte annat än att dra på smilbanden åt “Företagare i Gråbo”, så uppenbart att du tillhör Floda Nyheters ägares trogna skara… Lerums Tidning driver inga kampanjer, deras journalistik är så långt från denna nättidnings uppenbara agenda. Politiker skall inte vara sakkunniga eller styra direkt, det stadgas i lagen; I 12 kap. Förvaltningen 2 § och 3 § regeringsformen stadgas: Ingen myndighet, inte heller riksdagen eller en kommuns beslutande organ, får bestämma hur en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot en enskild eller mot en kommun eller som rör tillämpningen av lag.[2]… Läsa mer

Företagare i Gråbo
Gäst
Företagare i Gråbo

Ha rätt eller få rätt? En kommun har, förtjänt eller oförtjänt, ett väldigt högt förtroendekapital hos medborgarna och och det krävs mycket för att rucka på det. Man sitter även på mycket makt, något man skall handskas varsamt med. Kring fallet med Systemteknik (och kanske andra fall?) har det varit märkligt tyst. Om det inte varit för Floda nyheter och Lokalpressen, vad hade vi fått veta om det märkliga, 5-åriga utnötningskrig kommunen bedriver mot en liten företagare? En vårdslöst, oförsvarbart stor summa pengar har lagt på att försvara en ståndpunkt man själv uppenbarligen har svårt att definiera och förklara. Hur… Läsa mer

Krönika: Systemteknikaffären vid vägs ände
Tidigare Historien

Lerums kommun och bluffakturor

Krönika: Systemteknikaffären vid vägs ände
Nästa Berättelse

Företagsklimatet i Lerums kommun – det kan bara bli bättre

Senaste artiklarna