///

Företagsklimatet i Lerums kommun – det kan bara bli bättre

 Svenskt näringsliv har återigen undersökt näringslivsklimatet i Sveriges kommuner. Rapporten kom häromdagen.
Svenskt Näringsliv: Ett dynamiskt näringsliv, med både små innovativa företag och globalt verksamma storföretag, utgör grunden för vårt välstånd. Därför är det viktigt att ha ett konkurrenskraftigt företagsklimat som vårdar de befintliga företagens förutsättningar och skapar möjligheter för att så många som möjligt ska kunna starta nya företag.
För Lerums kommuns del är rankingen positiv. Den visar att kommunens näringslivssatsning  ger resultat. Jämfört med 2016 har en förbättring skett inom alla områden. Det sammanfattande omdömet är nu 3,3  jämfört med 2,8 2016. Det kan jämföras med grannkommunen Partilles 4,0 och vinnarkommunen Vårgårdas 4,7.
Betyg sätts på en skala mellan 1 = dåligt och 6 = utmärkt. Positiv andel är betyg 4 (bra) eller högre.
När det gäller informationen till företagen var det en bottennotering 2016 med 2,7. För 2019 blir betyget 3,3 – ett kvitto på att satsningen börjar ge resultat.
Kommunen godkänd
Med knapp marginal har Lerums kommun äntligen fått en trea sammanlagt. Inte bra men godkänt. Även om företagsklimatet i landets kommuner aldrig har varit så bra som nu är det inga uppmuntrande siffror. Varken för landet som helhet – med betyget 3,4 eller för Lerums kommun – med betyget 3,3. Kommunen uppnår inte betyget fyra (bra) inom något område. Det som är positivt är att kurvan går uppåt och att gränsen för godkänt nu passerats.

2016 2019
Sammanfattande omdöme 2,8 3,3 (4,0)

(Partille inom parentes)

Kommunala tjänstemäns attityder till företagande

2016 2019
2,8 3,1 (3,82)


Myndighetsutövning

  2016 2019
Kommunen service till företagen 2,7 2,9 (3,7)
Kommunens upphandling 2,4 2,5 (3,3)
Kommunens tillämpning av lagar och regler 2,9 2,9 (3,9)
Dialog med företag 2,6 3,0 (3,6)
Information till företag 2,7 3,1 (3,6)

 

På en skala 1
(instämmer inte alls) till 6 (instämmer helt) har företagarna svarat som följer

Lätt att komma i kontakt med kommunens handläggare
Av de tillfrågade svarar i Lerums kommun 7 % att det är lätt och i Partille 30 %

Lerum Partille Sverige
Instämmer helt 7 % 30 % 16 %
Instämmer inte alls 21% 9 % 9 %


Rimlig handläggningstid
Bara 2 % tycker att handläggningstiden är rimlig, att jämföra med riksgenomsnittet som är 14 %.

Lerum Partille Sverige
Instämmer helt 2 % 9 % 14 %
Instämmer inte alls 26 % 16 % 26 %


Det framstår som tydligt hur kommunen beräknar sin avgift
Ingen av företagarna instämmer helt med att det är tydligt hur kommunen beräknar avgifter. För Partille är det 17 % som instämmer helt

Lerum Partille Sverige
Instämmer helt 0 % 17 % 7 %
Instämmer inte alls 35 % 9 % 17 %


Tjänstemännens förståelse för verksamheten

Lerum Partille Sverige
Instämmer helt 2 % 22 % 18 %
Instämmer inte alls 18  % 4 % 10 %

Placering sammanvägt betyg – 290 kommuner

Partille 34
Härryda 44
Mölndal 116
Kungsbacka 162
Lerum 189
Kungälv 248

 
Text: Lennart Lauenstein
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Krönika: Systemteknikaffären vid vägs ände

Nästa Berättelse

Lerums kommun klättrar i ranking

Senaste artiklarna