////

Krönika: Sila mygg och svälja kameler

 

Störande motorcyklister
Tidigare under månaden placerade kommunen ut ett stort antal stora stenar runt grusgropen i Gråbo för att förhindra brott mot terrängkörningslagen. I projektbeställningen skriver kommunen (Mark- och GISenheten) att syftet är att ”Minska antalet överträdelser mot terrängkörningslagen och på så sätt minska antalet anmälningar till Lerums kommun och Polisen att terrängkörning pågår”. Kostnaden för att placera ut stenarna uppgår till 206 673 kronor.

Buskörningen är förvisso ett problem för grusgropens grannar. Men ett problem som skulle kunna lösas ganska enkelt. Redan för två år sedan utlovade kommunen i anslutning till ett möte med polisen ett antal åtgärder:

-kontakta de klagande,
-uppmana de som blir störda att göra brottsanmälningar själva, ev. ringa polis om det körs cross,
-skylta upp med förbudsskyltar,
-kalla till ett informationsmöte med boende i området,
-sätta upp information om förbudet på fordon som kommer dit med crossar på släp eller i andra fordon.

Ingen av de uppräknade åtgärderna skulle innebära någon nämnvärd  kostnad för kommunen.

Men istället för att genomföra de enkla åtgärderna har kommunen nu till en kostnad av dryga 200 000 kronor lagt ut 400 ton med sten runt delar av grusgropen. En kraftfull åtgärd som knappast kommer att hindra några motorcykelåkare från att ta sig in i grusgropen. För att utestänga rullstolsburna och personer med rullator från det omtyckta strövområdet har stenbarriären däremot varit effektiv.

Att stenarna placerats över mark med fornlämningar är en annan historia, som hembygdsföreningen engagerat sig i.

Knivskärning vid stationen
Förra helgen blev en person knivskuren vid Lerums station.  

Invånare  och fastighetsägare har önskat ett möte med kommunen om otryggheten vid stationen. Syftet skulle vara att med gemensamma krafter skapa ökad trygghet i området.

I sitt svar skriver kommunens säkerhetssamordnare: ”Säkerhetsenheten kommer i dagsläget inte att ta initiativet till ett sådant möte. Vi kommer att fortsätta arbeta med frågan så får vi se längre fram.” Man kan undra om säkerhetssamordnaren förträngt  medborgarlöftet om trygghetsskapande insatser som kommunen tillsammans med polisen avgivit.

Så här skriver kommunstyrelsens ordförande;

”Först och främst vill jag påtala det självklara, och det är att det huvudsakliga ansvaret för brottsbekämpning och trygghet i det offentliga rummet åligger Polismyndigheten. Det är alltså till dessa vi först bör vända oss.

Nu är situationen som den är, och då får vi göra så gott vi kan för att försöka fylla upp det tomrum som statens uteblivna ansvar lämnar efter sig. Därför har vi bara de senaste åren kraftsamlat till en mycket större säkerhetsenhet än vad vi någonsin haft. Mer resurser kommer krävas, men det måste också balanseras mellan andra satsningar i samhället, så som välfärd, föreningsliv, samhällsplanering, infrastruktur, park och natur, resurser till samverkan och mycket mera. Ingen hade önskat att regeringen kunde avsätta mer pengar till kommunerna än jag som kommunstyrelsens ordförande. Därför kan vi inte lova mer resurser till säkerhetsarbetet än den ram (inkl. uppräkning) som finns idag – då dessa pengar måste tas någon annanstans ifrån med rådande ekonomiska läge.”

Andemeningen i det långa uttalandet skulle kunna sammanfattas så här: Polisen ansvarar för säkerheten – inte kommunen. Kommunen har inga pengar.

Visserligen har kommunalråden så sent som i somras avgivit ett medborgarlöfte om att tillsammans med polisen arbeta för ökad trygghet i stationsområdet, men på grund av brist på pengar kan löftet inte infrias. Att tillskapa en större säkerhetsenhet som inte förfogar över resurser kan knappast anses som en adekvat åtgärd.

En lerumsbo som är insatt i frågan har till Lerums Nyheter uppgivit följande:

”Det har kommit till min kännedom att lägesbilden i Lerum beskrivs så här av polisen:

– ungdomsgäng som vill muta in områden för narkotikaförsäljning.

– rivalitet mellan ungdomsgäng skapar konflikter med våld och misshandel som följd.

– tjejgäng som misshandlar och filmar samtidigt.

– några av Sveriges grövsta kriminella bor i området.”

Kommunstyrelsens ordförande fortsätter: ”Beträffande de förslag som lyfts upp i tidigare konversation förutsätter jag att säkerhetsenheten tar med sig dessa i sina funderingar kring hur de utvecklar sitt arbete, vilket inte är samma sak som att de kommer genomföras.”

 En fråga om pengar
Här måste man ifrågasätta om det handlar om brist på pengar, eller om det handlar om hur man använder de pengar som faktiskt finns? Hur är det förenligt med medborgarlöftet om att  öka tryggheten i kommunen att välja att lägga ut 400 ton sten för mer än 200 000 kronor för att få bukt med litet buskörning? Samtidigt som de kriminella gängen håller på att ta över området runt tågstationerna. Jag tänker på ett bibelcitat (Matt 23:24) ”I blinde ledare, som silen bort myggan och sväljen kamelen”.

Goda exempel har visat att samverkan mellan polis, kommun och fastighetsägare är ett resurseffektivt sätt att lösa problem.

Polisens och kommunens medborgarlöfte

– Tillsammans med kommunen ska vi jobba för att öka tryggheten vid stationsområdena i Lerum och Floda, säger kommunpolis Eva Strömblad.

– Det gör vi bland annat genom att stödja nattvandrarna, för att kunna få fler aktiva nattvandrare och öka tryggheten när mörkret fallit, säger Mikaela Andersson, säkerhetssamordnare i Lerums kommun.

“Vi sätter fokus där invånarna själva upplever otrygghet. Det har hög prioritet att alla ska känna sig trygga i Lerums kommun. Nu ökar vi tryggheten med gemensamma krafter”, säger kommunalråden i Lerums kommun, Alexander Abenius, Eva Andersson, Lill Jansson, Christian Eberstein och Renée Norgren Jeryd.

Har kommunens säkerhetsenhet tagit del av kommunens medborgarlöfte?

Lennart Lauenstein
Lennart Lauenstein, chefredaktör

1 Kommentar

 1. Självklart har inte kommunen tagit sitt ansvar i att säkerställa medborgarnas säkerhet!
  Hade dom gjort det så hade inte denna diskussionen varit aktuell!
  Problemet som, jag måste säga, de flesta politiker har i dag är att dom tror dom jobbar för att säkerställa sin egen politiska eller profesionella situation!
  Det politiker idag har missat i sin broileruppväxt är att deras jobb ENBART är att förvalta MEDBORGARNAS pengar och att lösa MEDBORGARNAS problem!
  Sluta lägga pengar på skit och inget och återgå till att tänka ETT ENDA ORD, KÄRNVERKSAMHET!
  Det enda som skattepengar ska gå till är att sköta kommunmedborgarnas säkerhet, skola, vård och omsorg!
  Inte att pynta om husväggar, lägga pengar på resor till Almedalen, pynta kommunala torg med blommor eller Slänga ut MILJONER i en meningslös rättsprocess (som var förlorad redan efter första dagen!).

  Den dan politiker åter igen förstår att dom är valda AV folket FÖR foket, inte tillsatta av folket för sin egen eller partiets skull, den dan kanske vi kommer ha en skött kommun!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Minnesord för Shingo Ohgami 1941 – 2019

Nästa Berättelse

Människorovet i Floda - dom

Senaste artiklarna