Krönika: Rädda Hedegårdens äldreboende

Under fem års tid har jag regelbundet besökt en gammal vän på Hedegårdens äldreboende. De senaste två åren varje tisdag när jag spelat på flygeln till eftermiddagskaffet för de boende. Jag började spela på ålderdomshem när jag var åtta år. Då var det tillsammans med min pappa på fiol och en av mina bröder på trumpet.

Nu är jag tillbaka där jag började.  Det jag mött på Hedegården överträffar allt jag tidigare mött inom äldrevården. Nöjda boende och anhöriga, och nöjd personal. Omhändertagandet präglas av professionalitet, omtanke och ömhet. Helt enkelt ett äldreboende av toppklass.

Utförare på Hedegården är företaget Humana, som alltså har levererat äldreomsorg av hög kvalitet. Men nu ska ett nytt företag, Nordlandia, ta över. Nordlandias verksamhet i andra kommuner har långt ifrån varit fritt från skandaler. Jag har givetvis även sökt efter anmälningar mot Humana, men inte funnit några.

Lerums kommun har helt i enlighet med lagen om offentlig upphandling varit tvungen att göra en upphandling. I den upphandlingen placerade sig företag Humana på sista plats och på första plats kom Norlandia. Ett mycket märkligt resultat med tanke på kvaliteten på Hedegårdens äldreboende samt på det som är känt om hur Norlandia skött flera av sina verksamheter.

Utvärderingen
Av de handlingar som jag fått från kommunen är det omöjligt att förstå hur utvärderingen är gjord. Främst verkar det vara en utvärdering av hur anbudsgivaren formulerat sig och mindre en utvärdering av respektive företags verksamhet, dvs. hur väl de presterar eller presterat i nuvarande eller tidigare verksamheter.

När jag läser utvärderingen slås jag av att det är mycket tyckande av den anonyma utvärderaren.
Känns bra. Saknar information om teknik. Svårt att få en bild av äldreomsorgen. För komplicerat, överarbetat? Får intryck av att det inte gäller äldreomsorgen. Inget nytt eller kreativt. Känns OK. Håller sig till ämnet. Upplägg svårt att greppa huret i viss info. Mycket trovärdigt. Osv. Även poängsättningen av de olika företagen är svår att förstå. Den tycks vara helt godtycklig.

 Det finns ingen redovisning av vilka referenser som tagits. Har utvärderaren varit i kontakt med IVO (Inspektionen för vård- och omsorg)? Har kontakt tagits med andra kommuner där Norlandia är utförare? Har de fackliga organisationernas synpunkter inhämtats?

Enligt tilldelningsbeslutet har Norlandia
”… i enlighet med utvärderingsmodellen och de kriterier som där anges lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.”
Några sifferuppgifter finns inte och det är därför inte möjligt att avgöra de ekonomiska fördelarna med att välja en  nya utförare

Anhörigföreningen protesterar Så här skriver anhörigföreningen till kommunen: Ni som politiker har det yttersta ansvaret för frågan. Löften har givits till lerumsborna om satsningar på äldre- och demensboendena. Är dessa löften värda något idag? Genomförs upphandlingen slås en av de bäst fungerande verksamheterna i kommunen/landet sönder till förmån för en erkänt dålig operatör. Till vad nytta? Kan ni som politiker försvara detta?

Gör om och gör rätt
Sammantaget nödgas man konstatera att beslutsunderlaget för den person (sektorschefen för vård och omsorg) som fattat tilldelningsbeslutet haft stora brister. Enligt min uppfattning är poängsättningen godtycklig, referenstagningen redovisas inte och inte heller redovisas på vad sett Norlandias anbud är mest fördelaktigt. Om det hade varit upp till kommunstyrelsen att besluta, skulle de i så fall ha nöjt sig med ett så undermåligt underlag? Skulle de ha insett att det inte skulle gå att besluta utifrån det föreliggande förslaget? Eller skulle de ha varit nöjda med utredningen och beslutet enligt den. Jag anser att upphandlingen måste, om upphandlingslagen tillåter, göras om. Och om så inte är möjligt är det bara att beklaga.

Lennart Lauenstein
Lennart Lauenstein, chefredaktör

8 Comments

 1. Humana kanske lade ner sin själ på själva arbetet på Hedegården istället för att skriva tjusig upphandling? De kanske var ärliga, visste vad bra vård kostar och därför uppgav den summan och hamnade sist. Ärlighet varar längst? Kanske inte i upphandlingar… Vem vet.
  På min mammas vårdboende i Alingsås skulle plötsligt en dag den mycket uppskattade kökspersonalen med den goda maten bytas ut. In kom sämre och billigare. Trivseln runt matborden och i magarna sjönk. Upphandling??
  Att många dåliga beslut inom äldrevården tas fick jag erfara under min systers sista år . Hur skall man annars förklara hur den hjälp hon fick var sådan att man önskade att ingen skulle behöva bli vare sig gammal eller sjuk!?
  Coronatider har väl om något lärt oss att det är hög tid sluta blunda utan istället våga se problemen. Satsa både pengar och utbildning på det att de äldre får en god och värdig vård. Och att de som arbetar inom yrket känner stolthet.

 2. Vår mor har för några veckor sedan flyttat från ett korttidsboende till Hedegården, som sedan många år har ett mycket bra rykte. Jag har varit så glad över att mor har fått ett boende där, men när jag idag läser att ett annat företag ska ta över, känns det tungt. Bedrövligt att göra så här, mot de boende, personalen och mot oss anhöriga! Det handlar väl om ekonomi som så mycket annat i samhället! Politiker i Lerums kommun, agera och låt Hedegården även i fortsättningen drivas av Humana! / Lena anhörig

 3. Först av allt – Rädda Hedegårdens äldreboende – vad är det för rubrik? Det kan ju låta som om man skall lägga ned!

  Det finns ingen tvekan om att Hedegårdens operatör, Humana har gjort ett bra jobb som utförare, men troligtvis ett mindre bra jobb med anbudet eftersom de kom sist. Eftersom jag har en del erfarenhet av hur verksamheter fungerar så är det ofta så att varje enhet fungerar olika, bra eller dåligt beror på den lokala plastledningen och dess personal. Att sätta likhetstecknet med dålig vård baserat på artiklar i media säger egentligen ingenting, mer än att de ofta belyser ett enskilt boende någon annanstans.

  Lagen om offentlig upphandling

  När offentlig sektor köper varor, tjänster sker det oftast genom en offentlig upphandling. Offentlig upphandling är en lagreglerad inköpsprocess som ska säkerställa att offentliga inköp öppnas upp för konkurrens och att offentliga medel används så effektivt som möjligt. Den offentliga upphandlingen regleras bland annat av lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) och lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). Lagarna bygger främst på direktiv från EU. Direktiven är en viktig del i arbetet med att främja fri rörlighet för varor och tjänster inom EU. Genom att följa de svenska upphandlingsbestämmelserna uppfyller upphandlande myndigheter och enheter de skyldigheter som följer av EU­rätten.

  Upphandlande myndigheter och enheter ska anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet ska sedan utvärderas på någon av de tre grunderna:
  1. bästa förhållandet mellan pris och kvalitet 2. kostnad eller 3. pris.

  Vid utvärdering enligt det ”bästa förhållandet mellan pris och kvalitet” kan andra tilldelningskriterier än pris värderas. Det kan exempelvis handla om krav på produktivitet och kvalitet eller särskilda miljöegenskaper. Kriterierna måste alltid ha anknytning till det som köps in.

  Själva upphandlingen har genomförts av kommunens upphandlingsenhet med samråd med olika intressenter, t.ex anhöriggrupper mfl. Själva bedömningen av anbuden har gjorts i ett avidentifierat underlag, här har t.ex anhörigföreningen och andra intressegrupper fått lämna synpunkter (så att bedömarna inte skall påverkas av anbudsgivarens varumärke). Jag tror att inte någon i dessa sammanhang vill skylta med sina namn då det finns risk att de blir uthängda i media, vem vill det?

  Huruvida underlaget varit undermåligt kan vi lämna därhän, om det på något sätt ligger något i saken och det skulle vara en anledning till överprövning så finns det rutiner för det.
  Den som lämnat anbud och har invändningar mot sakligheten i myndighetens hantering av upphandlingen kan vända sig till förvaltningsrätten i det län där upphandlingen görs med en begäran om överprövning.

  Det blir lätt övertoner i ett sånt här ärende, speciellt om man inte förstår hela processen. Den nya operatören kommer troligtvis genomföra ett utmärkt arbete, en stor del av personalen inkl. ledning kommer troligtvis erbjudas en fortsatt anställning på Hedegården.

  En uppmaning, läs gärna på hur LOU fungerar så att ni åtminstone kan rikta er ilska åt rätt håll. Personligen är jag mycket besviken på att Humana inte lyckades bättre med sitt anbud, de satt ju trots allt med den hel del trumfkort.

  För övrigt; Norlandia Care AB ingår i en koncern med 13 bolag. Koncernmoderbolaget är Norlandia Care As

 4. LOU är konstruerad på det sättet. Kommunen får inte forska reda på t.ex. IVO-statistik eller liknande, något som gör att en dålig entreprenör kan skönmåla sig genom att bara visa upp de bra referenserna. Genom köp- och sälj är det dessutom så som “Vårdbiträdet” säger inte säkert vilket bolag man ens träffar på. Jag har en enklare lösning: Kör i kommunal regi. Ge personalen frihet och ansvar. Med tanke på de tragiska effekterna av privata lösningar som vi kan se i Covid19:s spår borde det vara den enda vettiga lösningen.

 5. Heja dig Lennart. Vi är många som är riktigt bedrövade över detta beslut och kan inte förstå hur Humana med sin höga kvar kom sist. Har aldrig trivts så bra på jobbet som när Annelie blev chef.. Kram Jessica

 6. Priotering nr 1 på äldreboenden är det du nämner i din artikel, så otroligt ansvarslöst av Lerums kommun att ens tänka tanken att byta ut en fungerande human omsorg för ett billigare alternativ, SKÄMS, vi som bor i Lerums kommun vill vara föregångare till det bästa alternativet för de boende, pengar får inte styra. Vi vill vara på 1a plats när det gäller miljön, vore väl bra o följa den linjen när det gäller våra äldre också 1a plats när det gäller vård o omsorg
  Lerumsbor ställ upp för våra äldre ….

  Gunilla

 7. Är inte Norlandia Cate AB ett dotterbolag till Attendo?
  Iså fall är det ju en katastrof Lerums kommun sa ju upp avtalet med Attendo som verkade på Sävegården i Floda för ett antal år sedan detta borde verkligen granskas ordentligt!

  Mvh Vårdbiträdet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Nedväxling för stationschefen på Circle K i Floda

Nästa Berättelse

Lerum klättrar bland Sveriges miljökommuner

Senaste artiklarna