///

Krönika:  BoKlok-affären – nu kommer notan

 

Sjövik

FlodaNyheter skrev i april 2018 om BoKlok-affären och liknade den vid Ebberöds bank. BoKlokaffären rör de hus som byggdes i Sjövik i samband med flyktingkrisen – läs mer i länkarna nedan.
Nu kommer notan för den märkliga affären. På kommunfullmäktiges sammanträde i morgon föreslår kommunstyrelsen ett aktieägartillskott på 6 500 000 kr av skattemedel till det kommunala bostadsbolaget Aspenäs Villastad AB (AVAB). Aktieägartillskottet krävs för att undvika att bolaget hamnar på obestånd med åtföljande betalningsansvar för styrelseledamöterna.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade den 8 december 2016 att ingå avtal med företaget BoKlok om att bygga 30 lägenheter i Sjövik till ett värde av 52 miljoner kronor.
Efter en utredning av kommunens jurist gjordes bedömningen att BoKlok kunde få bygga utan någon upphandling i konkurrens. Hälften av lägenheterna skulle gå till nyanlända med uppehållstillstånd. Det var för att bygget skulle komma igång snabbt som kommunen upphandlade byggnationen utan föregående annonsering.
Direktupphandlingen anmäldes senare till Konkurrensverket. Anmälan resulterade i att Förvaltningsrätten dömde Lerums kommun till att betala två miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift.
Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet om direktupphandling. Kristdemokraterna gjorde en protokollsanteckning: ”Kristdemokraterna konstaterar att vi ser att byggnationen i Sjövik är viktig. Vi vill säkerställa att vi inte bryter mot lagen när vi gör avsteget från upphandlingen och vill att det skall säkerställas innan beslut tas om avsteg enligt särskilda skäl.”
I Lerums tidning gjorde Alexander Abenius följande uttalande: ”Moderaterna i Lerums kommun varnade Socialdemokraterna för att detta skulle kunna ske. Tyvärr tog de beslutet att inte lyssna på våra varningar, och nu har de slösat bort två miljoner kronor som kunde användas till mycket annat här i Lerums kommun. Det tycker jag är olyckligt och oansvarigt. Vi förväntar oss alltid att våra kommunmedborgare och den privata näringen skall följa våra lagar och regler, då måste vi förvänta oss detsamma av den styrande socialdemokratiskt ledda majoriteten. Det är en moralisk- och en trovärdighetsfråga”.
Försäljning till AVAB (Aspenäs Villastad AB)
Kommunen tog 2017 beslut om försäljning av de aktuella fastigheterna till kommunens fastighetsbolag AVAB. Försäljningen skedde till överpris, vilket uppmärksammades i FlodaNyheter.
Nedskrivning av värdet
Bolaget har inte varit någon strålande affär för kommunen. Resultatet för 2017 var –1 115 000 kronor. För 2018 förväntas resultatet bli –2 300 000 kronor.
Överpriset vid försäljningen till AVAB har lett till att fastigheternas värde måste skrivas ned med 7 500 000 kronor. Nedskrivningen av värdet medför att det krävs ett aktieägartillskott på 6 500 000 kronor. Vid bildandet av AVAB gjordes ett aktieägartillskott på 4 900 000 kronor. Det innebär att skattebetalarna skjutit till 11 400 000 kronor till fastighetsbolaget AVAB. Till det skall läggas upphandlingsskadeavgiften till Konkurrensverket på 2 000 000 kr. Vad affären kostat totalt får framtiden visa. Vinnare har varit BoKlok och förlorarna är skattebetalarna i Lerum.
Protester från moderaterna
Vid kommunstyrelsens sammanträde de 12 december 2018 fick moderaterna, genom ordförande Alexander Abenius, följande antecknat till protokollet: ”Moderaterna noterar till protokollet att vi är mycket kritiska till kommunstyrelsens och AVAB:s tidigare agerande i samband med försäljning och förvärv av fastigheterna Östad 12:52, Östad 12:57 samt Hjällsnäs 36:1…”
Ralf Dahlgren (SD) reserverade sig mot beslutet.
Vem är ansvarig?
Är det kommunstyrelsens dåvarande ordförande som lägger fram ett illa förberett beslutsförslag?
Är det kommundirektören som levererat ett dåligt beslutsunderlag?
Är det den tjänsteperson som gett råd som leder till en upphandlingsskadeavgift på två miljoner kronor?
Är det AVAB:s styrelse/VD som köper fastigheter till överpris?
Kanske kan den kommunala revisionen ge svaret?!
 
Länkar:
Boklokaffären – Ebberöds bank
Två miljoner i upphandlingsskadeavgift
Moderaternas kommunalråd avgår ur AVAB
Fastighetsaffär med många frågetecken
Kostsamma juristråd
Allmännyttan återuppstår
Kommunen köper dyrt av sig själv (LT)
Mångmiljonaffär utan upphandling (LT)
Lennart Lauenstein
Chefredaktör
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Comments

  1. Intressant att den s.k. chefredaktören inte har en enda tanke på vad alternativet hade varit. Lerums kommun skulle bosätta ett antal människor och utan dessa bostäder hade alternativet varit hotell, till en oerhört mycket högre kostnad.
    Priset på en försäljning från kommunen till ett av kommunen helägt bolag är ju självklart av mindre betydelse eftersom vinst på ena sidan tar ut förlust på andra sidan när koncernens ekonomi sammanställs.

    • Alternativet hade varit en upphandling i konkurrens vilket sannolikt hade sänkt byggkostnaderna. Dessutom hade kommunen sluppit upphandlingsskadeavgift på två miljoner kronor. En professionell hantering hade inte försenat byggandet – en bedömnings som delas av konkurrensverket.
      I kommunen finns lokala byggföretag som säkert hade velat vara med i en upphandling. Du har helt rätt i att kommunens förlust är lika stor oavsett om den drabbar den kommunala kassan eller bolagets kassa.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Olstorp - rondell

Standard miniatyr
Nästa Berättelse

Pressmeddelande: Muralmålningar med sagomotiv i Lerums kommun

Senaste artiklarna